Logo e-İrsaliye Programı Eğitimi

Logo e - İrsaliye Düzenleme ve Gönderme Programı Eğitimi

Logo e-İrsaliye

Yasal Mevzuata Uyumlu Logo e-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönüllü yada zorunlu olarak uygulamaya geçirilen e-irsaliye, kağıt irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip bir e-belge türüdür. Firmaların kullanacağı e-İrsaliyeler yasal mevzuata uyumlu şekilde mali mühür ile imzalanarak elektronik ortamda iletiliyor, muhafaza ve ibraz ediliyor.


Ürünler

e-Bülten Kayıt Ol