• Logo Tiger 3 Kullanıcı Dokümanları

  Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.

  Tiger 3 ERP Çözümleri; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

  Tiger 3 ile gelen özellikler;

 • Logo Tiger 3 Aktarımlar

  Veri aktarımları ile firmanın farklı yerleşim birimleri arasındaki veri alışverişi yanında Logo uygulaması dışındaki bir yazılıma ya da tam tersi olacak şekilde Logo uygulaması dışındaki bir programda bulunan bilgilerin Logo uygulamasına aktarımı sağlanır.

  Aktarım işlemleri için, Logo Tiger 3 programında araçlar menüsünün altında yer alan Veri Aktarımı (İçeri) ve Veri Aktarımı (Dışarı) seçenekleri kullanılır.

  Aktarım işlemi, her firmaya ait tanım ve işlemler için ayrı ayrı yapılır. İçeri ya da dışarı veri aktarımı için öncelikle ilgili program bölümü daha sonra bu bölümde yapılan işlem seçilir.

 • Logo Tiger 3 Dışarıya XML Veri Aktarımı

  Logo Tiger 3 ERP yazılımında Veri Aktarımı (Dışarı) seçeneği ile aktarılacak bilgiler XML uzantılı bir dosyaya aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.

  Dosyaya aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Dosya Adı: Aktarım dosyasının adıdır.

 • Logo Tiger 3 İçeriye XML Veri Aktarımı

  Logo Tiger 3 ERP yazılımında Veri Aktarımı (İçeri) seçeneği ile aktarılacak bilgiler XML uzantılı bir dosyadan aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.

  Dosyaya aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Dosya Adı: İçeri aktarım işleminde kullanılacak dosyanın adıdır.

 • Logo Tiger 3 XML Şablon Tanımı

  Veri aktarımında XML şablonu kullanılarak aktarılacak alanlar belirlenir. Aktarılacak alanlar için filtre tanımları yapılır ve istenen koşulları taşıyan verilerin aktarımı sağlanır.

  XML şablonu tanımlamak için Logo Tiger 3 programında dosyaya Aktarım penceresinde XML Şablonları seçeneği kullanılır. Tanımlı XML dosyaları listelenir. Ekle seçeneği ile yeni şablon kaydedilir.

  Şablon tanım bilgileri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Veri Aktarımda Kullanılan Filtreler

  XML şablonları kullanılarak dışarıya yada içeriye veri aktarımı yapılacaksa ve alan bilgileri filtrelenerek aktarılacaksa Logo Tiger 3 te aktarım ekranındaki filtre seçenekleri sağ fare düğmesi menüsündeki Filtre Tanımla seçeneği ile belirlenir.

  Tanım penceresinde, filtreye ilişkin bilgiler (filtre adı, türü, içeriği, ne şekilde kullanılacağı vb.) kaydedilir. Tanımlı filtreler tür seçilerek kaydedilir. Seçilen alanın türüne göre filtre türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

 • Logo Tiger 3 ERP Programı Kullanıcı Dokümanı

  Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.

  Tiger 3 ERP Çözümleri; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

 • Logo Muhasebe Bağlantı Kodlarını Excel'e Aktarmak

  Logo GO 3, Logo Tiger 3, Logo Tiger Wings ve Logo Tiger 3 Enterprise programlarında ön modülde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için kullanılan muhasebe bağlantı kodları Excel 'e aktarılabilir.

  Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında yapılan tanımlamalarının listelenmesi ve raporlanabilmesi amacıyla excele aktarılması işlem adımları için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

  2.51.00.00 versiyonu ile beraber Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında yapılan tanımlamalarının listelenmesi ve raporlanması amacıyla tanım ekranlarının tamamına "Tüma Kayıtları Excel'e Aktar" butonu eklenmiştir.

 • Enflasyon Muhasebesi

  Mali tablolar, muhasebe hareketlerinin raporlanması ve rapor sonuçlarının yorumlanması işlevini yerine getiren ve bu anlamda ilgililere doğru bilgileri verecek şekilde düzenlenme zorunluluğu olan tablolardır.

  Mevcut muhasebe uygulamaları, genellikle işlemin gerçekleştiği tarihteki parasal değerler üzerinden yapılmaktadır. Mali tablolar ise tarihi işlem değerleriyle hazırlanmış hesaplar üzerinden düzenlenmektedir. Ancak fiyat hareketlerinin istikrarlı olmadığı dönemlerde, fiyat hareketlerini dikkate almadan tarihi verilere göre düzenlenen mali tabloların işlevlerini yerine getiremeyeceği açıktır. Fiyat hareketleri dikkate alınmadığında, faaliyet sonuçları olduğundan fazla/az gözükebilmekte, sonuçların alıcılarını yanlış bilgilendirebilmektedir. Örneğin fiyat hareketlerinin oldukça değişkenlik gösterdiği bir ekonomi ortamında 20 TL'ye alınan bir mal, belirli bir zaman sonunda 30 TL'ye satıldığında tarihi veriler bize 10 TL kar edildiğini söylemektedir. Ancak malın satıldığı tarihte, paranın satınalma gücünde meydana gelen değişiklikten dolayı, alım değeri 25 TL'ye çıkmışsa gerçek kar 10 TL değil, 5 TL (30-25) olacaktır. Fiyatlar yükseldikçe paranın satınalma gücü düşer.

 • Logo Tiger 3 Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi

  Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi, tarihi değerlere göre tutulan geleneksel muhasebesinin terk edilmesini gerektirmez. Aksine klasik muhasebeye göre düzeltme işlemi yapar. Getirdiği farklılık ise bakiyeleri tarihi değerleri ile değil, bugünkü para birimi ile ifade etmesidir.

  Amaç, herhangi bir dönem sonunda tüm hareketleri aynı satınalma gücü cinsinden ifade ederek karşılaştırmayı sağlamaktır. Bir başka deyişle, farklı dönemlerdeki TL' yi, dönem sonundaki TL'nin satınalma gücüne indirgemek amacıyla karşılaştırılabilirliği sağlamaktır. Farklı tarihlerdeki paranın satınalma gücünün herhangi bir dönemdeki satınalma gücüne indirgenmesi için ise genel fiyat düzeyindeki değişiklikleri ifade eden endeksler kullanılmaktadır. Bilanço günündeki fiyat endeksi rakamının, düzeltmeye konu işlemin gerçekleştiği tarihteki fiyat endeksi rakamına bölünmesi suretiyle elde edilen katsayıyı (düzeltme katsayısı) işlemin tarihi tutarıyla çarpıldığında elde edilen sonuç, ilgili işlemin bilanço günündeki para biriminden ifade edilmiş değeri olacaktır.

 • Logo Tiger 3 Fiyat Endekslerinin Tanımlanması / Oluşturulması / Seçimi

  Fiyat Endeksi Türü Tanımlama

  Fiyat Endeksleri firma bağımsız olup Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Fiyat Endeks Türleri menüsü ile ulaşılan pencerede tanımlanır.

  Türü bilgisi, ilgili endeksin veri aktarımı vasıtasıyla internetten aktarılan bilgilerine ulaşma esnasında yararlanılacak bir bilgidir. Önceden tanımı türler arasından seçim yapılabilir. Türler;

  1. DİE TEFE
  2. DİE TÜFE
  3. İTO
  4. Diğer

  alternatiflerinden oluşur.

  Fiyat endeks türleri seçildiğinde sistemde öndeğer olarak tanımlı türler listelenir.

 • Logo Tiger 3 Enflasyon Muhasebesi Hesap Tiplerinin Belirlenmesi

  Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılmak üzere hesap kartları içine Hesap Tipi alanı yer alır.

  Hesap karakteristiği aşağıdaki seçeneklerden oluşur:

  1. Parasal
  2. Parasal Olmayan (Borç)
  3. Parasal Olmayan (Alacak)

  Bir hesabın parasal olması, nakit olarak tutulduğu ya da nakit olarak tahsil edilecek/ödenecek bir değer olduğu anlamına gelir. Parasal değerler dışında kalan ve işletmenin bilançosunda yer alan diğer tüm değerler parasal olmayan değerlerdir.

  Firma dosyaları oluşturma esnasında oluşturulan standart hesap planına uygun olarak hesap karakterleri öndeğer getirilir.

 • Enflasyondan Etkilenmeyen Hareketler

  Mali tabloların enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınması işleminde kullanıcı bazı muhasebe hesaplarına ilişkin hareketlerin düzeltme işlemine katılmasını istemeyebilir. Örneğin maddi duran varlıkların yeniden değerleme tutarları enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme işlemine tabi tutulmaz. Benzer şekilde borsa değerine göre değerlenmiş menkul kıymetler düzeltme işlemlerine tabi tutulmaz.

  Bunlar ve benzeri kısıtları göz önünde bulundurarak enflasyon muhasebesi işlemlerine katılmayacak hareketler belirtebilir. Bunun için muhasebe fişleri satırlarına Enflasyon Dışı kolonunda seçim yapılır.

  Enflasyon Dışı bilgisi öndeğer hayır gelir.

 • Enflasyon Muhasebesi Fişi

  Logo Tiger 3 ERP Programındaki muhasebe fiş türlerine, hesap toplamlarını etkilemeyen ancak enflasyon muhasebesi tarafından dikkate alınan "Enflasyon Muhasebesi" isimli bir fiş türü eklenmiştir.

  Fiş formu, özel fiş formundadır.

  Düzeltme fişi "Hesap Dışı" parametresinin tüm satırlar için öndeğeri "Evet" dir.

 • Logo Tiger 3 Enflasyon Muhasebesi Karşı Hesaplar

  Daha önce de aktarıldığı gibi, enflasyon muhasebesinde düzeltme işlemi endeksler yardımıyla yapılır. Endeks hesaplamasında giriş hareketleri için hareket tarihindeki (ayındaki) ve hareket ayından önceki aydaki endeks bilgisinden yararlanılır. Çıkış hareketleri ise giriş hareketleri ile ilişkilendirilir ve harekete ilişkili olduğu aylardaki fiyat endeksinin ağırlıklı ortalaması atanır. Ancak bazı giriş hareketlerinin endeksi, hareket ayının endeksinden bağımsız hesaplanır. Çünkü düzeltmenin hareket tarihine göre yapılması anlamlı olmayacaktır.

  Örneğin amortismanların ayrıldığı tarihe göre düzeltilmesi değil, ait olduğu duran varlığın aktife giriş tarihine göre düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun anlamı, amortismanların düzeltilmiş duran varlık değeri üzerinden yeniden ayrılmasıdır.

  "Amortismanlar ve itfa payları, aktiflerin düzeltilmiş değerleri üzerinden hesaplanır. Amortisman ve itfa paylarının ilgili hesaplara dağıtımında, bu şekilde bulunan tutar dikkate alınır. Bunun sonucunda, amortisman ve tükenme payları gelir tablosunda ayrıca düzeltme işlemine tabi tutulmaz." (SPK Tebliğ, Madde 14)

 • Logo Tiger 3 Enflasyon Muhasebesi Giriş/Çıkış Hareketleri İlişkilendirme

  Giriş Çıkış Hareketleri İlişkilendirme işleminin amacı Parasal Olmayan Muhasebe Hesaplarının Muhasebe Çıkış Hareketlerini FIFO yöntemine göre Muhasebe Giriş hareketleri ile ilişkilendirmektir. Böylelikle herhangi bir parasal olmayan değer çıkışının hangi dönemdeki girişten kaynakladığı tahmininde bulunulmaktadır. (Tutar eşleştirme)

  Giriş Çıkış Hareketleri İlişkilendirme Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Giriş Çıkış Hareketleri İlişkilendirme seçeneği ile kaydedilir.
  Enflasyon Muhasebesi, Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi uygulayarak ilgili mali tabloların belli bir tarihteki aynı satınalma gücü ile ifade edilmesini sağlamaktadır. Buna göre Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesinde, genel bir fiyat endeksi yardımıyla, mali tablolarda farklı satınalma gücüyle yer alan değerlerin, belli bir tarihteki satınalma gücü ile ifade edilmesi yöntemin esasını oluşturmaktadır. Böylece mali tabloların homojenliği sağlandığı gibi, sermayenin satınalma gücü cinsinden korunması ve parasal değerleri elde bulundurmaktan dolayı oryaya çıkan kayıp ve kazançların mali tablolarda yer alması da mümkün olmaktadır.

 • Logo Tiger 3 'te Fiyat Endekslerinin Atanması

  Fiyat Endeksi Atama işlemi Genel Muhasebe/İşlemler/Fiyat Endeksi Atama menüsü ile yapılır. İşlemin amacı, muhasebe giriş/çıkış hareketlerine ticari sistemde belirtilmiş fiyat endeksinin ilgili değerini atamaktır. Açılan pencerede fiyat endeksi atanacak hareketlerin tarihi ve hangi işlemlere (giriş/çıkış) fiyat endeksi atanacağı belirtilir. İşlemler şunlardır:

  • Muhasebe İşlemleri (Girişler)
  • Muhasebe İşlemleri (Çıkışlar)
  • Muhasebe İşlemleri (Karşı Hesap)

  Tarih bilgisi ise şu filtreler yardımıyla belirlenir:

 • Logo Tiger 3 Devir İşleminde Fiyat Endeksi Atama

  Devir işlemiyle oluşan açılış fişinde, ilgili hareketlerin fiyat endeksi hesaplanarak otomatik olarak gelir. Ancak hesaplanan endeks kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Ayrıca kullanıcı tarafından eklenen fiş ve hareketler için de indeks girişi yapılır.

  Endeks hesaplamasında, parasal olmayan hesaplar için hesabın karakteri önemlidir. Hesap karakteri borç ise alacak bakiyesi veren, alacak ise borç bakiyesi veren hareketler için endeks hesaplanmaz. Hesap karakterine uygun bakiye veren hareketler için ise LIFO'ya göre tutar eşleştirmesi yapılır ve bu eşleştirme sonucu yukarıda anlatılan formüllere uygun olarak endeks atanır.
  Örneğin borç karakterli bir parasal olmayan hesabın 2001 hareketleri şöyle olsun:

 • Logo Tiger 3 'te Mali Dönem Bağımsız Firmalarda Muhasebe Devri

  Mali Dönem Bağımsız firmalarda yapılan devir işlemi sonucu oluşacak muhasebe açılış fişlerinin hareketlerine ait endeks hesaplaması, mali dönem bağımlı firmalarda gerçekleştirilen işlem adımlarıyla yapılır. Bu iki tip firmada yapılan işlemin tek farklılığı hangi dönem için işlemin yapıldığıdır. Mali dönem bağımsız firmalarda, devir işlemi firma çalışma dönemi tarihinden eski mali yıl bitiş tarihine kadar yapıldığından dolayı endeks hesaplaması da ilgili aralıktaki hareketlerden LIFO'ya göre tutar eşleştirmesi ve endeks hesaplaması esasına dayanır.

 • Logo Tiger 3 Enflasyon Muhasebesi Mali Tablolar

  Mali tabloların enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesi, ilgili tablolarda farklı para birimleriyle ifade edilmiş kalemlerin genel fiyat endeksleri yardımıyla aynı satın alma gücüne sahip para birimine dönüştürülmesidir. Böylelikle enflasyon nedeniyle homojenliğini yitiren tabloların öncelikle homojenliğinin sağlanması ve gerçek karın bulunması sağlanmaktadır.
  İlgili mali tabloların enflasyon muhasebesine göre düzeltilebilmesi için gerekli güncellemeler ve işlem adımları açıklanmıştır.