• e - Fatura

  e-Fatura uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nca oluşturulan bir uygulamadır. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

  e-Fatura düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

 • Logo Tiger 3 Firma Tanımında e-Fatura Kullanıcı Bilgilerinin Girilmesi

  Firmanın e-Fatura sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde e-Devlet başlığı altında yer alan e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir.

  Firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-Faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir.

  Etiket Mekanizması

  Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-Fatura sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini VKN ile beraber belirtir.

  e-Fatura sisteminde iki adet rol bulunmaktadır. Bu roller Gönderici Birim ve Posta Kutusu'dur. Her bir rol için ayrı bir etiket belirlenmelidir.

  Etiket bir adres gibi kullanıldığından fatura gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. Posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html aderesinde yayımlanmaktadır.

 • Logo Tiger 3 SYS 'de Firma Web Adresinin Girilmesi

  Logo Tiger 3 programında SYS yani Sistem İşletmeni'nde "Yönetim / Firmalar" yolu ile açılan Firma Tanımları ekranında "Detaylar" butonu ile açılan pencerede Firma Bilgilerinde firmanın Web adresi girilir.

  Bu alan e-Fatura için seçimli olan bir alan olduğu için e-Faturalarda bu alanın doldurulması zorunlu değildir.

 • Logo Tiger 3 ERP Programında İşyerlerinin e-Fatura Kullanıcısı Olarak Belirlenmesi

  Logo Tiger 3 Sistem İşletmeni (SYS) de bulunan firma tanımları işe işyerlerine ait e - fatura bilgileri tanımlanabilir. Firmanın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-Faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "İşyeri Bazında" seçilirse, e-Fatura kullanacak olan işyerleri, firmaya ait işyeri tanımlarında Detaylar penceresinde / e-Devlet sekmesinde yer alan "e-Fatura Kullanıcısı" alanı işaretlenerek belirlenir.

 • Logo Tiger 3 e-Fatura Kayıt Numaralama Şablonlarının Tanımlanması

  Fatura numarasının GİB' in belirlediği formata uygun üretilebilmesi için kayıt numaralama şablonu sistemde öndeğer olarak tanımlıdır. Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama Şablonları seçenekleri asında e-Fatura başlığı ile yer almaktadır.

  Bu şablonda Fatura No. için numara uzunluğu 16 hanelidir ve sabit değerler içerir. Bu sabit değerlere göre ilk başta üç karakterden oluşan bir bölüm bulunur. Burada rakam yada harf kullanılabilir. Daha sonra 4 karakterden oluşan ve rakamla yazılması zorunlu olan yıl hanesi kullanılır. En sonda ise 9 adet rakamdan oluşan ve ardışık bir şekilde artacak olan numara seti belirlenir. Numaralama şablonu açıldığında aşağıdakiler öndeğer olarak gelir.

  1. Sabit 3 karakter: "GID"
  2. Sabit 4 karakter yıl seçimli: YYYY
  3. Kalan 9 hane nümerik artan olarak üretilir.

  Örnek :

  • LEP2019000000001
  • ABC2019000000001
  • XYZ2018000000001

  Bu ve bunun gibi şablonlar belirlenerek bu numaranın e - faturaya gelmesi sağlanır. Ayrıca farklı bir e - Fatura serisi de tanımlanabilir.

 • Logo Tiger 3 'te e-Fatura Sistemi İle Çalışan Alıcı Ve Satıcıların Belirlenmesi

  Cari Hesap Kartı / e-Devlet sayfasında cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olduğu e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir. (Bu seçenek, çalışılan firmanın e-Fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur.) e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı ise Senaryo başlığı altındaki Temel ya da Ticari seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

  Cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-Fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileri Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi alanlarından doldurulur. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.

  Etiket Bilgisi alanında Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında ise, kullanıcı ilgili firmaya e-Fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır.

 • Logo Tiger 3 e-Fatura Ek Vergi Kodlarının Girilmesi

  Eğer e - fatura içerisinde ÖTV, ÖİV gibi ek vergi kullanılacaksa bu ek verginin evrensel kodunun belirlenmesi gerekmektedir. Fatura ek vergi kullanılır ama evrensel kod belirlenmezse fatura gönderim esnasında Schematron hatası alınır. e-Fatura sisteminde kullanılacak ek vergi evrensel kodları ek vergi tanımında Evrensel Kodu alanında belirtilir.

 • Logo Tiger 3 Birim Setinde Yer Alan Birimler için Evrensel Kodların Verilmesi

  e - Fatura kullanıcılarının fatura satırlarında yer alan hizmet ve malzeme kartlarının bir birimi olmak zorundadır. Logo Tiger 3 programında malzeme ve hizmet kartları içerisinden birim seti tanımlanabilir yada tanımlı olan birim seti seçilebilir. e - Fatura mükellefi olan firmaların bu birim setleri içinde bulunan evrensel kodları kullanmaları zorunludur. Eğer birim seti içinde evrensel kod kullanılmazsa e-fatura gönderimi esnasında hata alınır. Birim setlerinde yer alan her birim için geçerli olacak evrensel kod, birim tanımındaki Evrensel Kod alanında seçilir. e-Fatura kullanıcısı olan firmalarda, Birim Seti ve Ek Vergi tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.

 • Logo Tiger 3 'te Ödeme / Tahsilat Planları için Evrensel Kodların Verilmesi

  Ödeme / tahsilat planları için geçerli olacak evrensel kod, tanım penceresinde Evrensel Kodu alanında belirtilir. Burada belirtilen evrensel kod, ödeme planı satırlarında yer alan Evrensel Kod öndeğerini belirler.

  Ödeme planı satırı için farklı bir evrensel kod sözkonusu ise satırda yer alan evresel kod alanında belirtilmelidir.

  Fatura üzerinde F9 menüsü Ödeme Hareketleri yolu ile ulaşılan Ödeme İşlemleri penceresinde Evrensel Kod kolonu yer alır. Bu alan ön değerini, varsa ödeme / tahsilat planının ilgili satırında seçilmiş olan Evrensel Kod alanından alır.

 • Logo Tiger 3 e-Fatura Uygulaması ile Gelen Fatura Ekleri

  e-Fatura uygulaması ile gönderilebilecek fatura türleri Satış Faturası ve Satınalma İade Faturası'dır. Bunun yanında e-Fatura uygulaması ile alınıp sisteme işlenecek fatura türleri Satınalma Faturası ve Satış İade Faturası'dır.

  Faturanın e-Fatura olduğu fatura üzerinde yer alan Fatura Tipi alanından belirlenir. Cari Hesap alanında e İşyeri alanında seçilen cari hesabın ve işyerinin e-Fatura kullanıcı olması durumunda, e-Fatura seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer. e-Fatura kullanılmayacaksa Kağıt Fatura seçilir.

  e-Fatura Bilgileri

 • Logo Tiger 3 e - Fatura Kayıt ve Durum Bilgileri

  e-Fatura bilgileri,  Logo Tiger 3 programında fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.

  e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturanın tipi, e-Fatura Bilgileri penceresinde yer alan e-Fatura Senaryo alanında belirlenir. Senaryo alanı

  • Temel Fatura
  • Ticari Fatura

  seçeneklerini içerir. Cari hesap kartında yapılan seçim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.

  Fatura bilgileri penceresinde e-Fatura Statüsü alanında yer alan seçenekler kaydedilen fatura tipine göre değişiklik gösterir. Fatura statüsü LogoConnect üzerinden gelen Sistem Yanıtı ve Uygulama Yanıtı kaydedildiğinde bu yanıtlardaki bilgilere göre otomatik güncellenir.

  e-Fatura Tipi:e-Fatura türünün belirlendiği alandır. İlgili cari hesap kartında LogoConnect sayfasında belirlenen e-Fatura tipi alana öndeğer olarak aktarılır. Şu seçenekleri içerir:

 • Logo Connect 'te e - Fatura Uygulaması

  e-Fatura Konsol

  Logo Connect 'e ilk giriş yapıldığında henüz sonuçlanmayan e-Faturaların durumunun takip edilebileceği konsol ekranı gelir. Konsol ekranının sol alt köşesindeki parametre değiştirilerek, programa girişte konsolun açık ya da kapalı gelmesi sağlanabilir.

  Konsol ekranının sol tarafı giden ve henüz sonuçlanmamış kayıtlar için ayrılmıştır:

  Mühürlenecek / onaylanacak, paketlenecek / zarflanacak ve gönderilecek faturaların sayısı; gönderilmiş faturalarınızdan kaç tanesinin uygulama yanıtı, kaç tanesinin sistem yanıtını beklediği ve kaç tanesinin hata aldığı burada grafiksel ve sayısal olarak gösterilir.

  Konsol ekranının sağ tarafında ise gelen faturalarınıza ait bekleyen işlemler gösterilir:

  Kaydedilmeyi bekleyen işlemler, uygulama yanıtı verilmesi gereken faturaların sayısı, onay bekleyen, onaylanmış ve hata almış kayıtların tümü tek ekrandan grafiksel ve sayısal olarak izlenebilir.

 • Logo Tiger 3 e-Fatura Girişinde e-İrsaliyeler

  Faturalar, e-Fatura kullanıcısı cari hesapların girişi yapılarak kaydedildiğinde, faturada kullanılan firma ve cari hesap aynı zamanda e-irsaliye kullanıcısı ise, e-İrsaliye otomatik olarak oluşur. Ancak, e-İrsaliye için zorunlu olan alanlar e-Faturalar penceresinde olmadığından, fatura kaydedilmeden önce e-İrsaliye Fişi giriş penceresi ekrana gelir ve zorunlu alan bilgileri kaydedilir.

  e-İrsaliye için zorunlu ancak e-Faturada olmayan alanlar Düzenleme Tarihi/Saati ve Sevk Tarihi/Saati alanlarıdır.

 • Tevkifatlı Fatura Nedir, Nasıl Hesaplanır?

  Muhasebe ve vergi faaliyetleri içinde önemli bir yere sahip olan tevkifatlı fatura konusunu bu yazımızda ayrıntılı biçimde işliyoruz. Öncelikle tevkifat sözcüğünün açıklamasını paylaştığımız yazımızda, tevkifat türlerini ve tevkifatlı faturayı inceliyoruz. Tevkifatlı fatura nasıl hesaplanır, hangi işlemlerde tevkifat uygulanır ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan resmi bilgiler çerçevesinde KDV Tevkifat Uygulaması hakkında tüm ayrıntıları bu yazımızda sunuyoruz.

  Tevkifat nedir?

  Öncelikle tevkifat sözcüğüne açıklık getirmekte fayda var. Tevkifat, Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre “para konusundaki kesintiler” şeklinde açıklanıyor. Elbette vergisel bakımdan baktığımızda tevkifat sözcüğünün bölüşme ve kesinti yapma işlemlerini açıkladığını görüyoruz.

 • Logo Tiger 3 Vade Farkı Faturaları

  Vadeli bir işlemin vade tarihi geldiğinde nakit olarak ya da ters bakiyeli bir işlem tarafından kapatılması gereklidir. Vade tarihinden daha önce ya da daha sonra kapatılması durumunda ilgili cari hesap aşağıdaki yöntemle hesaplanan tutar kadar borçlu veya alacaklı duruma geçer. Bu tutara da Vade Farkı adı verilir.

  Logo Tiger 3 ERP programında Vade Farkı Faturası Hesaplama

  Vade Farkı Hesaplaması= Kapanan Tutar * Faiz Oranı * Gün Sayısı / 30

 • e - Fatura Temel Kavramlar ve Durum Hata Kodları Rehberi

  Bu makale e-fatura kullanım sürecinde bir rehber olarak hazırlanmış olup temel kavramlar nelerdir? Durum kodları ne anlama gelmektedir? Hata kodları nelerdir? Hata kodu olması durumunda ne yapılması gerekir gibi soruların cevapları için hazırlanmıştır.

  Temel Tanımlar

  Şematron Kontrolü Nedir?

  e-Fatura sistemine geçiş yapan şirketler arasında, ortak bir bilgi standardı sağlanması amacıyla, Gelir İdaresi tarafından belirlenmiş ve bir fatura içerisinde bulunması zorunlu (e-Fatura UBL-TR standartına uygun olup olmadığı) olan alanlarının sistemler tarafından kontrol edilmesi işlemine şematron kontrolü denir.

  Zarf Nedir?

  e-Fatura olarak düzenlenen faturaların, istenilen adette bir araya getirilerek topluca Gelir İdaresi’ne gitmek üzere tek belgede gönderilmesine Zarf adı verilir. Faturaların Gelir İdaresi’ne gönderimi ya da Gelir İdaresi’nden alımı tek tek fatura olarak değil, zarf bazında gerçekleştirilir. Bir zarf içinde alıcısı aynı olmak kaydı ile bir ya da birden fazla fatura olabilir. Bir zarf hata aldığında içindeki bütün faturalar hata almış kabul edilir.

  Örnek: Bir firmaya gönderilecek olan 3 adet kağıt faturayı tek zarfa koyup gönderim yapmak ile aynı.

 • Mali Mühür Nedir ve Nasıl Alınır?

  Mali mühür, e-fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğü ile içeriğini garanti altına alarak gizliliğini koruyor. Peki, Mali Mühür Sertifikası nedir ve nasıl alınır? Mali mühür hakkında tüm merak edilenleri bu yazımızda bir araya getirdik. e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye ve e-Arşiv gibi e-Devlet uygulamalarını hem kullanmak hemde müracaat etmek için Kamu Sertifikasyon Merkezinden (KAMUSM) Mali Mühür alınması gerekmektedir.

  Mali Mühür Sertifikası Nedir?

  Mali mühür, e-fatura ve diğer resmi belgelerin bütünlüğünü, kaynağını ve içeriğini garanti altına alıyor. Böylelikle de mali mühür, bu belgelerin elektronik ortamdan ilgililere iletimi ve elektronik ortamda saklanması esnasında güvenliğini ve gizliliğini sağlayan bir elektronik kaşe olarak belirtiliyor. Bu mühür, USB cihazı görünümünde olup kurumsal bir e-imza çeşidi olarak tanımlanıyor.

  Mali Mühürle İlgili Önemli Bilgiler

  • E-fatura kullanıcısı olmak isteyenler mali mühür başvurusunda bulunmak zorunda.
  • Mali mühür başvurusu için; TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (Kamu SM) internet sayfası üzerinden başvuru formu doldurulması gerekiyor.
  • Başvuruyla beraber ücret de TÜBİTAK’a iletilmeli.
  • Mali mühür, daha sonra elektronik faturaya başvururken de firmanın sisteme tanımlanması için kullanılıyor. Bu şekilde firmanın bilgileri de doğrulanmış oluyor.
  • Eğer şahıs firması bulunuyorsa, e-faturaya mali mühür yerine e-imza ile de başvurulabiliyor.
  • Mali mührün 3 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.
  • Firma unvanı değiştiğinde, mali mühür geçerliliğini yitiriyor. Eğer firmanın unvanı yenilenirse, yeni unvanla beraber yeniden mali mühür başvurusunda bulunulması gerekiyor.

  Güncel Mali Mühür Fiyatları