• Logo Tiger 3 Cari Hesap Ekstre

  Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Ekstre almak için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Filtreler penceresinde belirlenir.

  Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesaba Ekstre Gönderimleri

  Logo Tiger 3 ERP programında firmanın çalıştığı cari hesaba ait ekstreler cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre Gönder ve Toplu Ekstre Gönder seçenekleri ile tek tek ya da toplu olarak e-mail adreslerine gönderilir.

  Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise, cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan Form Gönderim Bilgileri bölümünde belirlenir. Ekstre gönderim yöntemi e-Posta olarak belirlenmiş, fakat herhangi bir e-posta adresi belirtilmemişse, ekstre gönderimi sırasında ekrana "e-Posta Gönder" penceresi gelir. Bu pencereden kullanıcı mail adresini manuel olarak girebilir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Hesap Toplamları

  Cari hesaplara fiş kesilirken birtakım kontroller yapılır. Eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş kaydedilmez. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi, kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir. (Hesap toplamlarına fiş ve faturalar üzerinden de ulaşılabilir.) Böylece cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek ve karar vermek kolaylaşır.

  Hesap toplamlarının hangi koşullarda alınacağı, cari hesap hareketleri filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Malzeme Bazında Stok Toplamları

  Cari Hesap kartları üzerinden ilgili cari hesaba ait fason malzeme toplamlarının izlenebilmesi için Cari Hesap kartındaki Malzeme Stok Toplamları raporu kullanılır. Finans modülündeki ana kayıtlar bölümü altında bulunan Cari Hesaplar içindeki Cari Hesaplar Listesi F9 menüsünde yer alan Malzeme Bazında Stok Toplamları seçeneği ile ulaşılır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesaplara Toplu Mektup Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında birden fazla cari hesaba toplu olarak mektup göndermek için Finans modülü / İşlemler menüsü altındaki Toplu Mektup Gönderme seçeneği kullanılır.

  Toplu gönderim işleminde mektup gönderilecek cari hesaplar "Cari Hesap Filtrele" penceresinde yer alan filtreler kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

  Gönderim işlemi yapılacak cari hesaplar, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, Şehir ve Ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

  Ticari İşlem Grubu filtre satırında grup ya da aralık tanımı yapılarak mektup gönderilecek cari hesaplar ticari işlem grubu bilgisine göre de belirlenir.

  Bakiye Vermeyenler filtre satırında "Listelenmeyecek" seçiminin yapılması durumunda, bakiyesi olmayan cari hesaplara gönderim yapılmaz.

  Bakiye için geçerli olacak tarih Bakiye Tarihi filtre satırında belirtilir. Bakiye Tarihi bilgisi, gönderilecek olan e-Mailin mail açıklaması kısmına yazılır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Ekstre Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesaba ait ekstreler Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Ekstre Gönderme seçeneği ile toplu olarak gönderilir.

  Toplu ekstre gönderimlerinde, ekstrelerin hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Ekstre Gönderme" işlem seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

  Gönderim işlemi yapılacak cari hesaplar, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, Şehir ve Ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

  Ticari İşlem Grubu filtre satırında grup ya da aralık tanımı yapılarak ekstre gönderilecek cari hesaplar ticari işlem grubu bilgisine göre de belirlenir.

  Bakiye Vermeyenler filtre satırında "Listelenmeyecek" seçiminin yapılması durumunda, bakiyesi olmayan cari hesaplara gönderim yapılmaz.

  Bakiye için geçerli olacak tarih Bakiye Tarihi filtre satırında belirtilir.

 • Logo Tiger 3 Toplu Mutabakat - BA BS Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında BA BS formlarını mutabakat mektubu şeklinde birden fazla cari hesaba toplu olarak göndermek için Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Mutabakat BA/BS Gönderme seçeneği (Cari Hesap F9 menü seçeneği yanı sıra) kullanılır.

  Toplu mutabakat gönderimlerinde, formların hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Mutabakat BA/BS Gönderme" seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

  Gönderim işlemi yapılacak cari hesaplar, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, Şehir ve Ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

  Ticari İşlem Grubu filtre satırında grup ya da aralık tanımı yapılarak form gönderilecek cari hesaplar ticari işlem grubu bilgisine göre de belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Toplu Mektup Gönderme (Grup Şirketleri)

  Grup şirketi tipindeki cari hesaplara toplu mektup gönderimi için Logo Tiger 3 ERP programında Finans modülü / İşlemler menüsü altındaki Toplu Mektup Gönderme (Grup Şirketleri) seçeneği kullanılır.

  Toplu mektup gönderimlerinde, gönderim yapılacak grup şirketleri "Cari Hesap Filtrele" seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunladır:

  Grup Şirketi Kodu, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

  Gönderim işlemi yapılacak grup şirketleri, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, Şehir ve Ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

  Ticari İşlem Grubu filtre satırında grup ya da aralık tanımı yapılarak mektup gönderilecek grup şirketleri ticari işlem grubu bilgisine göre de belirlenir.

  Bakiye Tarihi bilgisi, gönderilecek olan e-Mailin mail açıklaması kısmına yazılır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Ekstre Gönderme

  Cari hesaba ait ekstreler Logo Tiger 3 ERP programında Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Ekstre Gönderme seçeneği ile toplu olarak gönderilir.

  Toplu ekstre gönderimlerinde, ekstrelerin hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Ekstre Gönderme" işlem seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

  Gönderim işlemi yapılacak cari hesaplar, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, Şehir ve Ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

  Ticari İşlem Grubu filtre satırında grup ya da aralık tanımı yapılarak ekstre gönderilecek cari hesaplar ticari işlem grubu bilgisine göre de belirlenir.

  Bakiye Vermeyenler filtre satırında "Listelenmeyecek" seçiminin yapılması durumunda, bakiyesi olmayan cari hesaplara gönderim yapılmaz.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Listesi Raporu

  Logo Tiger 3 ERP programında kayıtlı cari hesapların listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Adres / Telefon Bilgileri Raporu

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesaplara ait adres ve telefon bilgilerinin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Adres / Telefon Bilgileri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 İstihbarat Bilgileri Listesi

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesap istihbarat bilgilerinin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Borç Alacak Durum Raporu

  Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç/Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları Raporu

  Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Alacaklı Cari Hesaplar Listesi

  Yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesapların listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Risk Durumu

  Cari hesap risk durumunun izlendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Kara Liste Raporu

  Protesto edilen senet ve karşılıksız çıkan çek toplamları risk limitinin üstüne çıkmış olan cari hesapların listesinin alındığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Kara Liste raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Özeti

  Cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplamlar borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Cari Hesap Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap / İşyeri Dağılımı

  Cari hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının işyerlerine göre listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap / Döviz Toplamları

  Cari Hesap / Döviz Toplamları raporu ile cari hesaplara ait hareketler işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. İşlem dövizi bilgileri fiş ve faturalarda döviz bilgileri seçeneği ile işlenir. Raporlama dövizi ise firma açılırken belirlenen raporlama dövizidir. Yerel para birimi de işlem dövizi olarak işlem görmektedir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır: