• Logo Tiger 3 Cari Hesaplar

  Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.

  Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Kayıt Türleri

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesap kayıtları tür seçilerek gruplanabilir. Seçilen türlere göre cari hesap fişleri, banka fişleri, faturalar, irsaliyeler gibi cari hesabı ilgilendiren işlemler için guruplama yapılır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce ekranın alt tarafında bulunan kayıt türü alanından tür belirlenir.

  Logo Tiger 3 'te bulunan cari hesap kayıt türleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı

  Cari hesapları üst seviye bağlantısı kurarak gruplamak ve toplamları bu şekilde almak mümkündür. Cari hesap üst seviye bağlantısı grup şirketi türündeki cari hesap tanımlanarak kaydedilir. Grup şirketi türünde cari hesap tanımlamak için cari hesaplar listesinde kayıt türü alanında Grup Şirketi seçilir ve "Ekle" seçeneği kullanılır. Grup şirketine ait bilgiler kart üzerindeki yer alan ve bölümlerden kaydedilir.

  Grup şirketi türündeki cari hesaplar fiş ve faturalarda kullanılamaz.

  Grup şirketlerine ait toplam ve bakiye bilgileri bu grup altında yer alan cari hesaplara ait toplam ve bakiye bilgileridir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Kayıt Bilgileri

  Logo ERP Programında Cari Hesap kartı eklenirken kodu, ünvanı gibi bilgiler ile o cari karta ait diğer tüm bilgiler ilgili alanlardan seçilir ve kaydedilir. Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler şu pencerelerden kaydedilir:

  • İletişim
  • Ticari Bilgiler
  • Risk Bilgileri
  • Parametreler
  • Diğer
  • LogoConnect
  • Teminat Bilgileri
  • Form Tasarımları
  • Banka Hesap Bilgileri
  • e-Devlet

  Tanım penceresinin üst bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap İletişim Bilgileri

  Cari hesap adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile banka işlemlerinde kullanılan diğer bilgiler Logo Tiger 3 ERP Programındaki cari hesap kartı üzerinde İletişim sayfasından kaydedilir.

  Adres Bilgileri: Cari hesap adres bilgileri Adres, Posta Kodu, İl ve Ülke alanlarından kaydedilir. İl, ilçe, semt alanlarında Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri seçeneği ile yapılan tanımlar listelenir ve seçim yapılır.

  LogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda, cari hesaba ait adres bilgilerine harita üzerinden ulaşılarak adres alanına aktarılabilir. Adres doğrulama işlemi de yine harita üzerinden yapılır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Banka Hesap Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP Programında cari hesaba ait banka hesap bilgileri, tanım penceresinde Banka Hesap Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

  Cari hesabın banka bilgileri şu alanlardan kaydedilir:

  • Şube No.
  • BI Kodu
  • Banka Adı
  • Hesap Numarası
  • IBAN

  Şube No. alanında "XXXX_YYYYY" (XXXX =Banka Kodu, YYYYY=Şube No) formatında veri girişi yapılabilir.

  Döviz Türü alanında banka hesabının para birimi belirtilir. Gelen - gönderilen havale fişi satırlarında yer alan "CH Banka Şubesi - CH Banka Hesap No - IBAN " seçeneklerindeki üç nokta tıklandığında para birimleri bu bölümlerde de listelenir.

  Hesabın e-bankacılık işlemlerinde kullanılıyor olması durumunda, e-Bankacılık kutusu işaretlenir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

  Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) çok sayıda bayi/müşteri ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı sonucunda müşterilerinden olan alacaklarını elle kontrol (manüel kontrol) olmadan otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan bir tahsilat sistemidir.

  Ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre, fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından fatura bedelleri tahsil edilerek ana firma tahsilat hesabına fatura vadesi geldiğinde ödenmesi sağlanmaktadır. Bu sistem ile tüm tahsilat işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bankalar DBS sistemine giren bayilere kredili mevduat hesabı açabilmekte ve hesapların müsait olmaması durumunda kendilerine tahsis edilmiş olan limitler dahilinde ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Ticari Bilgileri

  Cari hesap işlemlerinde geçerli olacak bilgiler Logo Tiger 3 ERP Programında Finans modülündeki ana kayıtlar altında bulunan cari hesaplar 'a ait cari hesap kartlarındaki Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir.

  Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Yabancı Uyruklu: Tanımlanan cari hesabın yabancı uyruklu olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

  Şahıs Şirketi: Tanımlanan cari hesabın şahıs şirketi olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

  T.C. Kimlik Numarası: Cari hesabın T.C. kimlik numarasıdır. Şahıs şirketleri için bu alanda girilen numara, cari hesaba ait çek – senet girişlerinde "T.C. Kimlik Numarası" alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

  Aynı T.C. kimlik numaralarının farklı cari hesaplarda kullanılıp kullanılamayacağı Finans Parametreleri'nde yer alan "Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin" seçeneği ile belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Kartında Fatura Kesilince Otomatik Ödeme Ayarlama

  Logo Tiger 3 ERP Programında alış faturası yada satış faturası kaydedilirken o cari hesap için belirlenmiş olan ödeme işlemi otomatik olarak açılır. Ödeme işlemine ait belgede otomatik olarak kaydedilir ve borç takip sisteminde izlenir.

  Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasında Ödeme Tipi seçeneği kullanılır.

  Ödeme Tipi: Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndeğerdir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı şu seçenekleri içerir:

 • Logo Tiger 3 Farklı Döviz Türleri ile Borç Kapatma / Kur Farkı Hesaplama

  Programda, farklı döviz türleri ile borç kapatma yapılabilir. Kur farkları işlem tarihi ya da ödeme tarihi esas alınarak hesaplatılır. Kur farkının hesaplama şekli ve ödemelerin ne şekilde izleneceği cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında belirlenir.

  1. Cari Hesap için Ödeme İzleme Öndeğeri

  Borç kapatma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında Ödeme İzleme alanında belirlenir. Ödeme izleme 2 şekilde yapılır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Kimlik Doğrulama Sistemi

  Cari Hesap Kimlik Doğrulama Sisteminde, Noterler Birliği entegrasyonu ile cari hesap tanım kartları içerisinden kimlik doğrulama sistemine bağlanılıp mükellef bilgileri (mükellefe ait TCKN veya VKN bilgisi) sorgulanarak, cari hesap kartında Adres, Unvan, Ad Soyad, İl, İlçe ve Vergi Dairesi bilgilerinin otomatik olarak dolması sağlanır. Bunun için Cari hesap kartı Ticari Bilgiler sekmesinde TCKN ve VKN alanları yanında yer alan “Bilgileri Getir” butonu kullanılır. Şahıs Şirketi işaretlenerek TCKN girilerek Bilgileri Getir butonuna tıklanırsa unvan, ad soyad, adres, il ilçe ve vergi daireleri sorgulanır. Şahıs şirketi değilse ve VKN bilgisi girilmişse Bilgileri Getir butonuna tıklanırsa unvan, adres,il ilçe ve vergi dairesi sorguları yapılır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Logo Connect

  Tiger 3 'te Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda veri gönderim ve alış şekillerine ait bazı öndeğerler cari hesap kartındaki LogoConnect sayfasında belirlenir. Bu bilgiler şunlardır:

  e-Ticaret Veri Gönderim Şekli: e-Ticaret uygulamalarında cari hesaba yapılacak gönderilerin şeklini belirtir. Bu alan Çapraz ve Düz olmak üzere iki seçeneklidir.

  "Çapraz" gönderim şeklinde fişler sunucuda tersine çevrilir ve seçtiğiniz cari hesaba iletilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi cari hesaba verilen sipariş fişi olarak gönderilir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Teminat Bilgileri

  Cari hesap teminat işlemlerinde risk takibinin yapılacağı para birimi, risk kontrolünün hangi işlemler sonucu oluşan toplamlara göre yapılacağı, risk limiti aşımında kontrolün ne şekilde yapılacağı, cari hesap kartında yer alan Teminat Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

  Teminat Toplamı: Cari hesaba ait teminat toplamıdır.

  Risk Faktörü: Risk limitinin hesaplanmasında geçerli olacak risk çarpanını belirtir. Cari hesaba ait teminat riskini ilgili işlem için etkileyecek orandır; teminat tutarı risk çarpanı ile çarpılarak riske yansır. Burada verilen değer, (teminat bordrosunda ilgili cari hesap seçildiğinde) teminat kaydındaki Risk Çarpanı alanına öndeğer olarak aktarılır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Form Tasarımları

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesaplar için sık kullanılan form öndeğerleri tanım penceresinde yer alan Form Tasarımları seçeneği ile kaydedilir. Tasarım öndeğerleri aşağıdaki formlar için ayrı ayrı belirtilir:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Risk Bilgileri

  Cari hesabın riski, ödenmemiş borcu olarak tanımlanabilir; cari hesabın ödenmemiş borcuna karşılık alınan bir çeşit önlem işlemidir. Risk kontrolü bir firmanın satış ve satınalma departmanlarında yoğun olarak yapılan bir işlemdir. Günümüz koşullarında firmalar cari hesaplarla ilişkilerini düzenlerken sadece cari hesap bakiyelerine bakarak karar vermemektedir. Bakiyenin yanında alınan sipariş toplamlarına ve henüz faturalanmamış, ileride faturalanabilecek irsaliyelerin toplamlarına da bakmakta, buna göre planlama yapmaktadır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Parametre Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP Programında cari hesap tanım penceresinde yer alan Parametreler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Sipariş Günleri: Cari hesabın sipariş aldığı günler bu bölümde belirlenir. Sipariş alınan gün işaretlenir.

  Toplu Faturalama Kuralı: Cari hesap için toplu faturalama öndeğerinin belirlendiği alandır. Toplu faturalama öndeğeri ticari sistem parametrelerinde belirlenir ve cari hesap tanımlarına öndeğer olarak aktarılır. Cari hesap için faturalamanın ne şekilde yapılacağı aşağıdaki seçeneklerden biri seçilerek belirlenir:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Diğer Bilgileri

  Cari hesaba ait işlemlerde kullanılacak diğer bilgiler cari hesap kartı üzerinde yer alan Diğer sayfasından kaydedilir.

  Özel Kod:Cari hesap kartlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. 5 ayrı özel kod girilebilir. Özel kod, raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

  Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap e - Devlet Bilgileri

  Logo Tiger 3 Programında firmanın çalıştığı cari Hesap kartlarının içerisinde bulunan e - Devlet sekmesinde o cari karta ait e - Fatura, e - Arşiv, e - İrsaliye bilgileri, e-fatura posta kutusu etiketi, e-fatura gönderici birim etiketi, e-fatura senaryosu, e-irsaliye bilgileri gibi bilgiler girilir.

  e-Fatura Bilgileri

  e-Fatura Kullanıcısı: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur. (Firma tanımı - Detaylar penceresi)

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap İstihbarat Bilgileri

  İstihbarat bilgileri, cari hesaba ait bilgi verecek ve hatırlatmada bulunacak bazı özel bilgilerdir. İstihbarat bilgileri cari hesap tanım penceresinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan İstihbarat Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Bu sayfadan kaydedilen bilgiler Cari Hesap Raporları altında yer alan İstihbarat Bilgileri seçeneği ile raporlanır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Hesap Özeti

  Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları, cari hesap tanım penceresinde ve cari hesaplar listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Son durum bilgilerinin hangi tarih için alınacağı pencerenin alt bölümünde yer alan Tarih alanında belirlenir. Hesap özeti yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır.

  Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen cari hesap işlemlerine ait