• Logo Tiger 3 Cari Hesap Fişleri

  Cari hesaplara ait nakit ödeme, nakit tahsilat, cari hesaplar arası virman fişleri, borç ve alacak dekontları ile alınan ve verilen vade farkı faturaları Logo Tiger 3 programında Cari Hesap Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

  Cari hesap fişleri, Finans bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Cari hesaplara ait işlemler fiş türü seçilerek kaydedilir. Cari hesap fişleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

 • Logo Tiger 3 Cari Fiş Türleri

  Cari hesaplara ait nakit ödeme, nakit tahsilat, cari hesaplar arası virman fişleri, borç ve alacak dekontları ile alınan ve verilen vade farkı faturaları Logo Tiger 3 programında Cari Hesap Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

  Cari hesaplara ait fişler, fiş türü adı altında guruplanır. Bu gruplama cari hesap fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Cari hesap fiş türleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Fiş Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında Finan modülü altında bulunan cari hesap fişi üç bölümden oluşmaktadır:

  Fiş Başlığı: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst bölümünde yer alır. Genel bilgi sözüyle fiş satırlarında yer alacak cari hesaplara ait hareketlerin tümü için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, özel kod ve yetki kodu bilgileri genel bilgilerdir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Fişi Başlık Bilgileri

  Logo Tiger 3 programında fiş geneli için geçerli olacak bilgiler fiş giriş penceresinin üst bölümünde ilgili alanlardan kaydedilir.

  Cari hesap fişi başlık bilgileri şunlardır:

  Fiş Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

 • Logo Tiger 3 Cari Fiş Satır Bilgileri

  Logo Tiger 3 programında cari hesap fişinin bu bölümünde girilecek satır sayısı sabit değildir ve bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya doğru kayar. Her fiş satırında işlenen, birbirinden kolonlar şeklinde ayrılmış olan bilgiler ise şunlardır:

  Cari Hesap Kodu / Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodu ve unvanıdır.

 • Logo Tiger 3 Vade Farkı Faturaları

  Vadeli bir işlemin vade tarihi geldiğinde nakit olarak ya da ters bakiyeli bir işlem tarafından kapatılması gereklidir. Vade tarihinden daha önce ya da daha sonra kapatılması durumunda ilgili cari hesap aşağıdaki yöntemle hesaplanan tutar kadar borçlu veya alacaklı duruma geçer. Bu tutara da Vade Farkı adı verilir.

  Logo Tiger 3 ERP programında Vade Farkı Faturası Hesaplama

  Vade Farkı Hesaplaması= Kapanan Tutar * Faiz Oranı * Gün Sayısı / 30

 • Logo Tiger 3 Verilen Serbest Meslek Makbuzu

  Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahibinin mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgedir.

  Verilen serbest meslek makbuzu tahsilat işlemini gösteren bir belgedir. Verilen bir hizmet karşılığında kesilir. Makbuz bilgileri, Logo Tiger 3 'te Cari Hesap Fişleri menüsündeki Verilen Serbest Meslek Makbuzu ile kaydedilir. Verilen Serbest Meslek Makbuzu penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Pencerenin üst bölümünde fişe ait genel bilgiler yer alır. Tarih alanına günün tarihi öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Belge Numarası, işleme ait belgenin numarasıdır.

 • Logo Tiger 3 Alınan Serbest Meslek Makbuzu

  Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahibinin mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgedir.

  Alınan serbest meslek makbuzu ödeme işlemini gösteren bir belgedir. Makbuz bilgileri, Logo Tiger 3 ERP Programında cari Hesap Fişleri menüsündeki Alınan Serbest Meslek Makbuzu ile kaydedilir. Alınan Serbest Meslek Makbuzu penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Pencerenin üst bölümünde fişe ait genel bilgiler yer alır. Tarih alanına günün tarihi öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Belge Numarası, işleme ait belgenin numarasıdır.

 • Logo Tiger 3 Kredi Kartı Fişi

  Kredi kartı ile yapılan işlemlerde kredi kartı ödemelerine ait bilgilerin kaydedildiği fiş türüdür. Cari hesap fiş türleri arasında yer alır. Kredi kartı ile yapılan ödemelere ait bilgileri kaydetmek için Logo Tiger 3 programında cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında "Kredi Kartı Fişi" seçilir ve Ekle seçeneği tıklandığında açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Kredi Kartı Fiş Tahsilatı

  Kredi kartı fişlerinin tahsilat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Logo Tiger 3 programında Finan modülündeki cari hesap fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

  Tahsilat işlemlerinin kaydedildiği kredi kartı sihirbazı penceresi 2 bölümden oluşmaktadır.

  Kredi Kartı Hareketleri bölümünde kredi kartı ile yapılan işlemler aşağıdaki bilgilerle listelenir:

 • Logo Tiger 3 Firma Kredi Kartı İşlemleri

  Satınalma işlemlerine ilişkin ödemelerde firmaya ait kredi kartları kullanılabilir. Logo Tiger 3 ERP programında firmaya ait kredi kartlarının banka ödeme işlemleri kaydedilmekte ve izlenmektedir.

  Firmanın satınalma işlemlerinde kullanacağı kredi kartlarına ait bilgiler, Finans modülü / Ana Kayıtlar bölümünde Bankalar menüsünden kaydedilir.

  Firma Kredi Kartı Bilgileri

 • Logo Tiger 3 Firma Kredi Kartı Fişleri

  Logo Tiger 3 programında firma kredi kartı ile yapılan işlemlere ait bilgileri kaydetmek için cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında Kredi Kartı Fişi seçilir ve Ekle seçeneği tıklandığında açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir.

  Kredi kartı fişinin üst bölümünde yer alan,

 • Logo Tiger 3 Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi

  Ödemesi kredi kartıyla yapılan satınalma işlemleri sonucu oluşan kredi kartına ait sliplerinin ödeme bilgileri Logo Tiger 3 programında Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi seçeneği ile kaydedilir. Cari hesap fişleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Ödeme işlemlerinin kaydedildiği Kredi Kartı Sihirbazı penceresi 2 bölümden oluşmaktadır.

  Kredi Kartı Hareketleri bölümünde kredi kartı ile yapılan işlemler şu bilgilerle listelenir:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Fişleri (F9) Bilgi Giriş Seçenekleri

  Logo Tiger 3 programında Finan modülündeki cari hesap fişlerinde satırlarda ilgili kolonlarda gözükmeyen bazı bilgiler F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan seçeneklerle kaydedilir.

  Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir.

  Döviz Girişi: Cari hesap hareketleri işlem dövizi bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği tutar alanına bilgi girildikten sonra sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Fişleri Ödeme İşlemleri

  Ödeme İşlemleri seçeneği, Logo Tiger 3 programındaki borç/alacak dekontları, vade farkı faturaları, açılış fişleri ve kur farkı fiş türlerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satırlarda yer alan cari hesap hareketlerine ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceği listelenir, izlenir ya da doğrudan kaydedilir. Ödeme işlemleri penceresinde ödeme tipi seçilerek ödeme tarihleri ve tutarlar satırlarda girilir.

  Ödeme tutar ve tarihlerinin fiş satırında kaydedilmesi zamandan tasarruf yanında kullanıcılara istedikleri tarihe istedikleri ödeme tutarını tutarı girme olanağını da sağlamaktadır.

  İşlemde herhangi bir ödeme planı kullanılmıyorsa vade tarihi işlem tarihine eşit tek parça halinde ve erken ödeme ve gecikme faizi sıfır olan bir hareket görüntülenir. Eğer işlemde ödeme planı varsa ödeme planlarına göre parçalanmış olan ödeme listesi satırlar halinde alınır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Fiş Listesinden Muhasebeleştirme İşlemi

  Muhasebeleştirme işlemi Logo Tiger 3 ERP programında Genel Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Cari hesap işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için cari hesap fişleri listesinde (sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) Muhasebeleştir ya da Toplu Muhasebeleştir seçenekleri kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek fiş(ler) daha sonra Muhasebeleştir / Toplu Muhasebeleştir seçilir.

  Cari hesap fişleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Fişi Yazdırma

  Logo Tiger 3 ERP programında sağ tuş menüsündeki "Yaz" seçeneği ile cari hesap fişleri tek tek yazdırılır. Cari hesap fişleri basım şekli öndeğeri Finans Parametreleri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Cari hesap fişlerinin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra "Yaz" seçilir. "Yaz" penceresinde hangi formun kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Fiş yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

 • Logo Tiger 3 Cari Fiş Listesini Filtreleme

  Logo Tiger 3 programında cari hesap fişleri listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek ve kayıtlara hızlı şekilde ulaşmak mümkündür. Bunun için cari hesap fişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Filtrele" seçeneği kullanılır. İstenen koşullar filtre satırlarında belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Kasa Cari Hesap İşlemleri

  Logo Tiger 3 programında kasa işlemleri arasında yer alan cari hesap işlemleri cari hesap nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesap nakit ödeme ve tahsilat işlem bilgileri, nakit tahsilat ya da ödeme işlem fişi üzerinden girilir. İşlem fişinin üst bölümünde, işlemin ait olduğu kasanın kodu ve işlem numarası bilgileri yer alır.

  Kasa üzerinden yapılan nakit tahsilat ve nakit ödeme cari hesap işlemine ait işlem dövizi bilgileri ise F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Hareketleri ve Tiger 3 Banka Hareketleri

  Cari Hesap Hareketleri

  Cari hesaplara at hareketleri topluca listelemek için, Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Cari Hesap Hareketleri seçeneği kullanılır.

  Cari hesaba ait hareketler aşağıdaki kolon bilgileri ile listelenir: