• Logo Tiger 3 Bankalar ve Banka Hesapları

  Firmanın çalıştığı bankalar, bu bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka kartları ve bu kartların altında açılan hesap kartları üzerinde tutulur. Logo Tiger 3 ERP Programında banka tanımları iki seviyeli yapıdadır:

  • Bankalar
  • Banka Hesapları

  Bu şekilde firmanın çalıştığı bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabı varsa, bunları tek bir bankaya bağlı hesaplar olarak tanımlayabilir. Çalışılan bankadaki bu hesaplara ait işlemler banka hesap kartları üzerinden izlenir. Önce çalışılan bankaya ait bilgilerin girileceği banka kartı daha sonra bu bankaya ait hesap kartları kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Bankalar

  Firmanın çalıştığı banka tanımlarının yapıldığı bölümdür. Logo Tiger 3 programında finans modülü / Ana Kayıtlar altında yer alır. Banka tanımları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

  Bu menü seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Banka Kayıt Bilgileri

  Banka kartları, banka genel bilgilerinin kaydedildiği kayıtlardır.

  Banka kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

  Banka Kodu: Bankaya ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

 • Logo Tiger 3 Banka Hareketleri

  Banka hareketlerinin listelendiği seçenektir. Banka hareketlerini banka kartları listesinden almak için, önce hareketleri listelenecek banka kartı daha sonra farenin sağ tuşu tıklanarak açılan F9 menüsünde yer alan Hareketler seçilir. Filtrele seçeneği ile banka kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Banka hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Banka Döviz Toplamları

  Döviz toplamları seçeneği ile bankaya ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Bankalar listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Dövizli banka işlemleri penceresinde Filtrele seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir. Döviz toplamları, Tarih Aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. İşlem Türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek işlem türleri ile yapılan hareketleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir.

  Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Banka Ekstresi

  Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı filtreler penceresinde belirlenir. Logo Tiger 3 'teki Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Banka Hesapları

  Bankaya ait hesapların kaydedildiği menü seçeneğidir. Logo Tiger 3 'te banka hesabı, bankalar listesinin alt bölümünde yer alan Hesaplar seçeneği tıklanarak ya da sağ fare tuşu menüsündeki Hesaplar seçilerek tanımlanır.

  Banka hesapları kayıt türü seçilerek kaydedilir. Banka hesapları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesabı Kayıt Bilgileri

  Bankadaki hesaplara ait bilgiler her hesap için ayrı ayrı kaydedilir. Logo Tiger 3 hesap tanım penceresi iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde bilgi giriş alanları, alt bölümde ise hesap kayıt türüne göre değişen hesap detaylarına ait toplamlar yer alır. Bu alanlara bilgi girilmez. Toplamlar yapılan işlemler sonucunda oluşur ve otomatik olarak karta aktarılır.

  Banka hesap kartı üzerinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri

  Firmanın çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilmektedir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açılır ve ait oldukları banka kartlarına bağlanır. Logo Tiger 3 'te tanımlanan bu hesaplar yerel para birimi veya döviz hesabı olabilir.

  Banka hesapları açılırken öncelikle hesap tipi seçilir. Banka hesap türleri üç ana grup altında toplanmıştır:

 • Logo Tiger 3 Banka Hesabı Faiz Bilgileri

  Kayıt türü Ticari veya Dövizli Ticari olan hesap kartlarında banka hesabının faiz oranı ile faiz hesaplarında kullanılacak stopaj ve fon oranları Logo Tiger 3 ERP programında Banka Hesaplarındaki Faiz Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

  Faiz bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Cari Hesap Faizi: Bankanın firmaya uyguladığı yıllık cari hesap faizidir. Yüzde olarak verilir.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesabı Kredi Bilgileri

  Kayıt türü kredi veya dövizli kredi olan hesap kartlarında firmanın bankadan aldığı çek ve senet karşılığı krediler için geçerli olacak faiz oranları ile kredi marjı ve kredi limiti bilgileri Logo Tiger 3 ERP programında Kredi Bilgileri ile kaydedilir. Hesap tanım penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Aylık Kredi Faizi: Çek ve senet karşılığı alınan kredi faiz oranlarıdır.

  Çek Karşılığı Kredi: Firmanın çek karşılığı aldığı kredi için aylık olarak işleyecek kredi faizidir. Yüzde olarak verilir.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesabı Muhasebe Kodları

  Banka hesaplarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları Logo Tiger 3 programında banka hesap kartı üzerinde F9 yada sağ tuş menüsünde bulunan Muhasebe Hesapları seçeneği ile kaydedilir.

  Burada verilen muhasebe hesap kodları işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Muhasebeleştirme işlemin yapılmasıyla, banka hesaplarına ait işlemler ve kesilen fişler doğrudan muhasebeye aktarılır ve ilgili mahsup fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesap Özeti

  Logo Tiger 3 ERP programında banka hesapları listesinde ve hesap tanım penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği banka hesabının son borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösterir. Hesap Özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen,

  • Borç Tutarı
  • Alacak Tutarı
  • Bakiye Borç
  • Bakiye Alacak

  toplamları listelenir. Hesap özeti, hesap kayıt türüne göre değişen hesap detayları için ayrı ayrı alınır. Bunun için hesap özeti penceresinde ilgili seçenekler kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesabı Dövizli Toplamlar

  Gerek ticari gerek dövizli ticari hesaplara ait hesap detaylarına dair dövizli toplamlar Logo Tiger 3 programında banka hesap tanımı penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Dövizli Toplamlar seçeneği ile incelenir. Dövizli Toplamlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında hesap detayları raporlama dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları listelenir. Toplam satırı tüm hesap detaylarının ait borç, alacak ve bakiye toplamını gösterir.

  Dövizli toplamlar ticari hesap türündeki banka hesaplar için,

 • Logo Tiger 3 Banka Hesap Hareketleri

  Banka hesabına ait hareketler, Logo Tiger 3 'te banka hesapları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hareketler seçeneği ile listelenir. Banka hareketleri listesinden fiş bilgilerini inceleme yanında değişiklik de yapılabilir. Bunun için İncele ve Değiştir düğmeleri kullanılır.

  Filtrele seçeneği ile banka hesabına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Banka hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Banka Hesap Durumu

  Kayıt türü Ticari ve Dövizli Ticari olan banka hesaplarına ait son durum bilgileri, Logo Tiger 3 'te banka hesapları listesinde ve hesap tanım penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Durumu seçeneği ile izlenir.

  Tablo satırlarında, hesap detaylarına ait son durum bilgileri Borç / Alacak / Bakiye alanlarında görüntülenir. Ticari hesap türü altında cari hesaplar, takas çekleri, tahsil senetleri ve kesilen çekler izlenir.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesabı Muhasebe Kodları bağlantısı

  Logo Tiger 3 ERP programında banka hesaplarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları kart üzerinde F9 menüde bulunan Muhasebe Hesapları seçeneği ile kaydedilir.

  Burada verilen muhasebe hesap kodları işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Muhasebeleştirme işlemin yapılmasıyla, banka hesaplarına ait işlemler ve kesilen fişler doğrudan muhasebeye aktarılır ve ilgili mahsup fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

 • Logo Tiger 3 Firma Kredi Kartı Bilgileri

  Firmanın satınalma işlemlerinde kullanacağı kredi kartlarına ait bilgiler, Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir.

  Kredi kartı hesap türündeki banka hesap tanımlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde Firma Kredi Kartı Bilgileri seçeneği ile kredi kartına ait ödeme işlemlerinde dikkate alınacak bilgiler şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Geri Ödeme Planları

  Logo Tiger 3 programında kredi kartı ile yapılan işlemlerin tümüne geri ödeme planı bağlanır. Geri ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir.

  Geri ödemelerin ne şekilde hesaplanacağı ve hangi koşullar için geçerli olacağı da kart üzerinde ilgili alanlarda kaydedilir.

  Geri ödeme planı tanımları banka hesapları listesinde F9 menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği ile kaydedilir. Geri ödeme üzerinde yapılacak işlemler için liste penceresinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Kredi Kartı Geri Ödeme Planı Uygulama

  Logo Tiger 3 programında kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Satış ve Dağıtım Parametreleri'nde Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır.

  Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri "Evet" ise, ödeme tipi Kredi Kartı olan ve geri ödeme planı seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır.