• Logo Tiger 3 Banka Fişleri

  Bankalara ve banka hesaplarına ait işlemler Logo Tiger 3 programında Finans bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Banka Fişleri seçeneği ile fiş türü seçilerek kaydedilir.

  Banka fişleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

 • Logo Tiger 3 Banka Fiş Türleri

  Logo Tiger 3 ERP programında bankalara ait işlemler, fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama banka fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Banka işlemlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Banka fiş türleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Banka Fiş Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programının finans modülünde bulunan ve bankacılık ile ilgili tüm işlemleri kayıt edebileceğimiz banka fişleri üç bölümde incelenebilir:

  Fiş Başlığı: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst bölümünde yer alır. Genel bilgi sözüyle fiş satırlarında yer alacak banka hesaplarına ait hareketlerin tümü için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, özel kod ve yetki kodu fişe genel bilgileridir.

 • Logo Tiger 3 Banka Fişleri Başlık Bilgileri

  Logo Tiger 3 'te banka fişlerinin fiş başlık bölümünde bulunan alanlar ve bu alanlara kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Fiş Numarası: İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

  Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

 • Logo Tiger 3 Banka Fişi Satır Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında banka fişlerinde girilecek satır sayısı sabit değildir ve bilgi girildikçe satırlar yukarıya doğru kayar. Her fiş satırında işlenen, birbirinden kolonlar şeklinde ayrılmış olan bilgiler ise şunlardır:

  Banka Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur. Gelen havale, gönderilen havale, döviz alış belgesi, döviz satış belgesi, alınan hizmet faturası ve verilen hizmet faturası türündeki banka fiş satırlarında seçili olan cari hesap kartında öndeğer banka hesabı seçili ise, ilgili banka hesabı satıra öndeğer gelir; istenirse değiştirilir.

  Banka Hesap Adı: Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.

 • Logo Tiger 3 Banka Kur Farkı Fişi

  Kur farkı fişi, kur farkı hesaplama işlemiyle otomatik olarak kesilebileceği gibi, bilgiler doğrudan girilerek de kesilebilir. Kur farkı fişinin doğrudan girilmesi durumunda Logo Tiger 3 'te banka fiş türü olarak Banka Kur Farkı Fişi seçilir.

  Kur farkı fiş bilgileri şunlardır:

  Fiş No: Kullanıcı tarafından girilen ya da otomatik olarak oluşturulan bir kur farkı fişinin numarası sistemde kayıtlı son kur farkı fişinin numarasından bir sonraki numaradır.

 • Logo Tiger 3 Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi Fişi

  Logo Tiger 3 programında personel ile firma arasındaki avans, iş avansı ve bunların geri ödemeleri gibi işlemlerin banka üzerinden gerçekleştirdiği durumlarda kullanılan banka fiş türleridir.

  Personel borçlanması ve personel geri ödemesi fişleri, fiş başlık bilgileri, satır bilgileri ve toplam bilgileri olmak üzere üç bölümden oluşur.

  Fiş Başlık Bilgileri

 • Logo Tiger 3 Personel Borç İşlem Seçimi

  Personel borçlanması / geri ödemesi fişi F9-sağ fare düğmesi menü seçeneği ile ulaşılan Borç İşlem Seçimi ile satırda seçili olan sicil kartına (personele) ait borç kayıtlarına ulaşılır ve seçim yapılır. Bu borç kayıtları Logo Bordro uygulaması tarafında Borç Avans Yönetimi menüsü Borç Kayıtları ve Borç Talepleri seçenekleriyle oluşturulur. Borç İşlemleri penceresinde, ödeme şekli "Bankadan" olarak belirlenmiş ve borç işlemi tamamlanmamış kayıtlar listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sicil kartı seçilmemiş satırlarda Borç İşlem Seçimi menü seçeneği çıkmaz. Ayrıca, sicil kartı girilip tutar girilmemiş satırlar var ise "Borç işlemi belirtilmemiş satırlar var" uyarısı verilerek fişin kaydedilmesine izin verilmez.

 • Logo Tiger 3 Banka Alınan / Verilen Hizmet Faturası

  Alınan ve verilen hizmet faturalarının banka işlemleri üzerinden kesilebilmesi için Logo Tiger 3 programında banka alınan hizmet faturası ile banka verilen hizmet faturası kullanılır. Buradan kesilen faturalar ile hizmet alım ve satış işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir. Banka üzerinden kesilen bu faturalar, satınalma ve satış faturaları listesinde yanında "B" harfi ile yer alır. "B" harfi, fişin bankadan oluşturulduğunu gösterir.

  Bankadan kesilen faturalar, Satış / Satınalma modülü alım / satış faturaları üzerinden değiştirilemez; bu faturalar üzerinde F9 - "Değiştir" menü seçeneği bulanmaz.

 • Logo Tiger 3 Bankadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzları

  Logo Tiger 3 programında banka gelen havale/EFT ve gönderilen havale/EFT fişleri içerisinden alınan / verilen serbest meslek makbuzu girişi mümkündür.

  Alınan serbest meslek makbuzlarının ödemesi gönderilen havale ile veya verilen serbest meslek makbuzlarının ödemesi gelen havale fişi ile kaydedilecekse gelen / gönderilen havale fişlerinin F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Serbest Meslek Makbuzu Girişi" seçeneği kullanılır.

  Gönderilen / Gelen Havale Fişi İçerisinden Alınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzu Girişi

 • Logo Tiger 3 Bankadan Döviz Alış Satış Belgeleri

  İhraç / İthal edilen mal bedelleri için alıcının yaptığı ödemeler (döviz transferi) / satıcıya yapılan ödemeler (döviz transferi) karşılığında ihracata / ithalata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelerdir. Döviz alış ve satış işlemlerine ait bilgiler Logo Tiger 3 programında banka işlem fiş türü Döviz Alış / Satış Belgesi seçilerek kaydedilir.

  Fiş Başlık Bilgileri

  Fiş Numarası: İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

 • Logo Tiger 3 Banka Çek Senet İşlemleri

  Bankadan Çek Ödemesi ve Bankadan Senet Ödemesi fiş türleri çek/senet ödemeleri işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Logo Tiger 3 'te bankadan yapılan çek/senet ödeme işlemlerine ait bilgiler müşteride tahsil edilen çekler/senetler bordrosu ile kaydedilir. Bordronun üst bölümünde işlemin ait olduğu banka; banka Hesap Kodu ve Banka İşlem No. alanlarında belirtilir.

  Ödenen çek ya da senet ise satırlarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler / senetler seçeneği ile ekrana getirilen kendi çeklerimiz / borç senetlerimiz listesinden seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Bankadan çek ödemesi işlemi ile müşteride tahsil edilecek olan çekler seçilen banka hesap koduna göre filtrelenir ve çek seçim penceresinde yalnızca ilgili hesaba ait çekler listelenir.

 • Banka Fişleri (F9 - Sağ Tuş) Bilgi Giriş Seçenekleri

  Logo Tiger 3 ERP programında finans modülünde bulunan banka fişlerinin içerisinde sağ tuş menüsünde yada F9 tuşu ile açılan menüde bulunan bilgi giriş seçenekleri ile muhasebe kodları, döviz girişi, e-defter belge detayı gibi bilgiler kayıt edilir.

  Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının seçildiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir.

  Döviz Girişi: Kayıt türü dövizli ticari ya da kredi olan banka hesaplarına ait işlemlerde işlem tutarı, banka hesap kartı üzerinde belirlenecek olan işlem dövizi cinsinden takip edilir.

 • Logo Tiger 3 Banka Fişi Döviz Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında banka fişlerinde satırdaki işlem için döviz bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir.

  Döviz bilgileri, banka hesabı kayıt türüne göre kaydedilir.

  Kayıt türü dövizli ticari ya da kredi olan banka hesaplarına ait işlemlerde işlem tutarı, raporlama dövizi ve banka hesap tanımı üzerinde belirlenecek olan işlem dövizi cinsinden takip edilir.

 • Logo Tiger 3 Gelen/Gönderilen Havale Fişlerinde Cari Döviz Bilgileri

  Logo Tiger 3 programında gelen ve gönderilen havale işlemlerinde banka toplamlarıyla cari hesap toplamlarının farklı döviz türleri üzerinden izlenmesi mümkündür.

  Gelen / gönderilen havale fişlerinde cari hesap için geçerli döviz bilgisi girilerek banka ve cari hesaba ait işlemlerin farklı dövizler üzerinden izlenmesi sağlanır.

  Bunun için gelen ve gönderilen havale fişlerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Cari Döviz Bilgileri seçeneği kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Banka Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme

  Muhasebeleştirme işlemi Logo Tiger 3 'te Genel Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Logo Tiger 3 'te Banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için önce banka fişleri listesinde muhasebeleştirilecek fiş, daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Muhasebeleştir seçeneği kullanılır.

  Banka fişleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Banka Fişi Yazdırma

  Lgo Tiger 3 programında sağ tuş menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği ile banka fişleri tek tek yazdırılır. Banka fişleri basım şekli öndeğeri Finans Parametreleri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Banka fişlerinin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra "Yaz" seçilir. "Yaz" penceresinde hangi form kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Fiş yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

  Banka Fişleri Toplu Basımı

 • Logo Tiger 3 Banka Fiş Listesini Filtreleme

  Banka fişleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için filtre kullanılır. Listede yalnızca filtrelerle belirlenecek koşulları içerecek kayıtların yer alması önemli bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Banka fişleri filtrele seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 • Logo Tiger 3 Kasa Banka İşlemleri

  Logo Tiger 3 programında kasa işlemleri altında yer alan banka işlemleri seçeneği bankaya para yatırma ve para çekme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

  Kasalar üzerinden yapılan bankaya para yatırma ve çekme işlem bilgileri bankaya yatırılan ya da bankadan çekilen işlem fişi üzerinde yer alan alanlardan kaydedilir. Fişin üst bölümünde işlemin ait olduğu Kasa Kodu ve Kasa İşlem Numarası yer alır. Kasa üzerinden yapılan bankaya para yatırma ve çekme işlem fişi, banka işlemleri listesinde yer alır. İncelenebilir, yazdırılabilir ancak değişiklik yapılamaz ve silinmez.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Hareketleri ve Tiger 3 Banka Hareketleri

  Cari Hesap Hareketleri

  Cari hesaplara at hareketleri topluca listelemek için, Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Cari Hesap Hareketleri seçeneği kullanılır.

  Cari hesaba ait hareketler aşağıdaki kolon bilgileri ile listelenir: