• Logo Start Üretici Kodu Girişi

  Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

  Logo Start ön muhasebe programındaki malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu gibidir. Verilen siparişler, mal alım irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemelere ait bilgiler üretici malzeme kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır.

 • Logo Start Fişlerde Barkod Kullanımı

  Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır.

  Logo Start programında fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. Satıra Ekle seçeneği ile barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. Start programında sipariş fişlerinde yada malzeme haretinin olduğu irsaliye, fatura gibi tüm fişlerde barkod kullanılabilir.

 • Logo Start Birim Çevrimi

  Birim çevrimi ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece alım ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır.

  Logo Start programında malzeme hareketleri birden fazla birim üzerinden kaydedilir, izlenir ve raporlanır. Malzeme kartı açılırken her malzeme kartına bir birim seti tanımlanır. Bu birim setlerinde ana birim ve istenen sayıda alt birim tanımlanır, bunların miktarları ve ana birim karşılıkları, birim çevrim katsayısı verilerek kaydedilir.

 • Logo Start Sipariş Fişinde Malzeme Durumu Bilgisi

  Logo Start programının sipariş modülünden girilen sipariş fişinin içindeki izleme penceresi kısmında bulunan Malzeme Durumu seçeneği o siparişte kullanılan malzemenin genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

 • Logo Start Stok (Malzeme) Modülü

  Stok kontrol, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli hammadde ve mamul stokların düzeylerini izleme, gerekli siparişleri zamanında verme, alınan siparişleri zamanında karşılama, maliyetlendirme ve üretimi önceden planlama işlevlerinin toplamıdır. Logo Start’da firmanın alıp sattığı malların takibi ve stoklara ait tüm hareketlerin girişi, firma sabit kıymetlerinin takibi ve raporların alınması, maliyetlerin izlenmesi kısacası stok takibi ve faturalama işlemleri için Stok ve Fatura bölümleri kullanılır.

  Stok bölümünde alınan ya da verilen siparişlerin girilmesi, irsaliyelerin kesilmesi ve stoklara ait izleme ve güncelleştirme işlemleri yapılır.

 • Logo Start Stok (Malzeme) Tanımları

  Malzemeleri düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir.

  Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Logo Start'ta malzemelerin kayıt türü ekranın altındaki açılır liste kutusundan seçilerek kaydedilir. Malzeme kartı açmak ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzeme kartları listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

  Malzeme kartları listesi menü seçenekleri ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Malzeme Kayıt Türleri

  Malzeme kayıt türü, malların sınıflanmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir. Malzeme kart türleri malın kullanım amacına ve alış/satış şekline göre belirlenmiştir.

  Malzeme türü, Logo Start programında malzeme kartları listesinde kayıt türü alanında belirlenir. Malzeme kayıt türleri şunlardır:

 • Logo Start Malzemeler Listesi'nden Yapılan İşlemler

  Malzemeler Listesi'nin sağ tarafında yer alan işlem seçenekleri (Sipariş, İrsaliye ve Fatura) ile, malzeme için aşağıdaki fişler doğrudan malzeme listesinden kaydedilir.

  • Alınan ve verilen sipariş fişi
  • Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
  • Mal alım faturası ile perakende ve toptan satış faturası

  Ayrıca Malzemeler Listesi'nin sağ tarafında yer alan Rapor seçeneği ile malzemeye ait olan aşağıdaki raporlar kısa zamanda ve seçilen malzeme için alınır.

 • Logo Start Malzeme (Stok) Kartları

  Malzeme ile ilgili bilgiler, her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Malzeme tanımları ile, kod ve açıklamasının yanı sıra, malzeme ile ilgili detay bilgiler (birimler ve alternatifler) kaydedilir. Malzeme bilgileri, aşağıdaki başlıkları taşıyan sayfalar üzerinden kaydedilir. Logo Start programında malzeme stok kartlarında bulunan ana başlıklar şunlardır;

  • Genel Bilgiler
  • Birimler
  • Alternatifler
  • e-Mağaza
  • Satınalma/Satış Fiyatları
 • Logo Start Malzeme Genel Bilgileri Ekranı

  Logo Start programında malzeme (stok) modülü içinde bulunan malzeme kartlarının içerisinde bölümler olduğunu bir önceki makalemizde anlatmıştık. Bu ana başlıklardan birisi olan Malzeme Genel Bilgileri Ekranında şu bilgiler bulunur;

 • Logo Start Malzeme Birimi

  Malzeme için geçerli olacak birim seti malzeme kartında Birimler seçeneği ile kaydedilir.

  Bir malzemenin fiziksel özelliklerinden ya da değişik paketleme şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birimi olabilir. Örneğin bir malzemenin işlemleri kalem bazında birimler (adet, kutu, koli vb.) olarak gerçekleştirilebileceği gibi uzunluk (cm, m, dm vb.) ya da ağırlık birimleri (gr, kg, ton vb.) gibi farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir. Logo Start programında her malzeme kartına birim seti atanır. Birim setinde ana birim ve istenilen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birime arasındaki çevrim katsayısı ve bu birimlerin kullanım öncelikleri belirlenir. Her malzeme tek bir birim seti kullanabilir.

  Malzeme tanım kartında Birimler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

 • Logo Start Stok (Malzeme) Alternatifleri

  Malzemenin alternatifinin belirlenmesi, birbirinin eşdeğeri olan malzemeleri alıp satan sektörlerde büyük kolaylık ve zaman kazancı sağlar.

  Logo Start programında malzeme (stok) kartı için alternatif belirlenebilir. Malzeme tanımı üzerinde yer alan Alternatifler sayfası ile, kartta tanımlanan malzemenin alternatifleri kaydedilir.

  Bu pencere tablo biçimindedir. Bu tablonun her satırında, malzeme tanımına alternatif (eşdeğer) olan bir başka malzeme tanımı seçilir. Bölen ve çarpan alanlarında, tanımlı malzeme ve alternatif olacak malzeme arasındaki çevrim katsayıları belirtilir. İşlemlerde kullanılacak bu çevrim katsayıları malzemelerin ana birimleri arasından tanımlanır. Ancak ana birimler aynı olmak zorunda değildir.

 • Logo Start Ambar Toplamları

  Malzemenin ambar durumu, hareketleri, alış ve satış son durum bilgileri Ambar Toplamları seçeneği ile izlenir. Logo Start 'ta Ambar Toplamları seçeneği, malzeme tanımı üzerinde ve Malzeme Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Malzemenin ambardaki son durum bilgileri Durum penceresinde görüntülenir.

  Malzemenin ambardaki son durum bilgilerinin yanı sıra hareketleri de izlenir. Hareketler için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hareketler seçeneği kullanılır. Malzemenin ambardaki son alım, satış tutarları ve hareketleri de izlenebilir. Bu işlemler için sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

 • Logo Start Ambar Parametreleri

  Malzemenin ambar bazında işlemlere yansıyan ve izlenen bilgileri Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Logo Start programında Ambar Parametreleri seçeneği malzeme tanımı üzerinde ve Malzemeler Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Bir malın her ambardaki yerleşim yeri, elde bulundurulması gerekli asgari, azami malzeme miktarları ile güvenlik malzeme miktarları farklı olabilir. Malzeme için seçilen ambara giriş/çıkış işlemleri kontrolü de ambar parametreleri ile belirlenir. Ambar bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

 • Logo Start Malzeme Durumu - Stok

  Malzemenin genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Logo Start programında malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

 • Malzeme Satınalma Toplamları

  Alım işlemlerine ait toplamlar Alımlar seçeneği ile izlenir. Logo Start 'ta alımlar seçeneği malzeme kartı üzerinde ve malzemeler listesinde F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Alımlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır.

  Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen aşağıdaki bilgiler yer alır.

  • Alım miktarı
  • Alım tutarı (yerel para birimi cinsinden)
 • Logo Start Malzeme Satış Toplamları

  Satış işlemlerine ait toplamlar Satışlar seçeneği ile izlenir. Satışlar seçeneği Logo Start programında malzeme kartı üzerinde ve malzemeler listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Satışlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır.

  Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen aşağıdaki bilgiler yer alır.

  • Satış miktarı
  • Satış tutarı (yerel para birimi cinsinden)
 • Logo Start Malzeme Hareketleri

  Merkez ambar için Malzeme hareketlerinin listelendiği seçenektir. Logo Start programında malzemeler listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Liste üzerinde malzeme hareketine ait fiş değiştir veya incele seçenekleriyle açılır. Eğer bu hareket faturalanmış ise yalnızca inceleme yapılabilir.

  Malzeme hareketler pen­ce­re­si bir tab­lo şek­lin­de­dir. Tab­lo­nun üst bö­lü­mün­de malzeme kartının ko­du ve açıklama­sı ile kart­ta be­lir­le­nen ana birim bilgisi yer alır. Sa­tır­lar­da ise malzeme kartı­na ait iş­lem­ler aşağıdaki bilgilerle listelenir.

 • Logo Start Hareketlerinin Filtrelenmesi

  Logo Start programında malzeme hareketleri listesinde Filtreler seçeneği ile malzeme hareketleri filtrelenir ve yalnızca bu koşullara uygun hareketlerin listelenmesi sağlanır. Filtre ile ilgili koşul, grup ya da aralık tanımı yapılarak ya da listeden seçilerek belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve hareketler listelenir. Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için Filtre Kaydet, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için Filtre Yükle seçenekleri kullanılır.

  Hareketler listesinde, hareketin ait olduğu işlemi görmek için ilgili hareketin üzerinde İncele seçeneği kullanılır.

 • Logo Start Malzeme Siparişleri

  Sipariş Hareketleri seçeneği ile malzeme kartları listesinden malzeme ile ilgili sipariş hareketleri listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Logo Start 'ta Sipariş Hareketleri malzeme kartları listesinde F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek için önce hareketleri listelenecek malzeme daha sonra sipariş hareketleri seçilir.

  Malzeme sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait sipariş hareketleri aşağıdaki bilgilerle listelenir.