• Logo Start Satınalma Siparişleri Malzeme Karşılama Raporu

  Satınalma siparişlerinin karşılanma bilgilerinin listelendiği rapordur. Logo Start sipariş program bölümünde Alım Analizleri menüsü altında yer alır.

  Raporda verilen sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Alımlar için stok/sipariş karşılama raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Satış Siparişi Malzeme Karşılama Raporu

  Müşterilerden alınan malzeme siparişlerinin sevkedilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapor seçeneğidir. Sipariş program bölümünde Satış Analizleri menüsü altında yer alır.

  Satış Sipariş karşılama (malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi

  Finansal uygunluk analizi ile;

  • fiş geneli için geçerli olacak ödeme planı ile fiş satırlarında yer alan malzemeler için satırda belirtilen ödeme planının aynı olup olmadığı
  • fiş satırlarında yer alan malzemeler için, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat ile fiş satırında girilen ya da değiştirilen birim fiyatın aynı olup olmadığı

  kontrol edilir. Farklı olan siparişler rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur.

 • Logo Start Satınalma Siparişi / Stok Dağılımı Raporu

  Satınalma siparişlerinin malzemelere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak Malzeme ya da cari hesaplara göre alınır. Logo Start sipariş program bölümünde Alım Analizleri menüsü altında yer alır. Siparişlerin malzemelere dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Satış Siparişi / Stok Dağılımı

  Satış siparişlerinin malzemelere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak malzeme ya da cari hesaplara göre alınır. Logo Start sipariş program bölümünde Satış Analizleri menüsü altında yer alır. Siparişlerin malzemelere dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Satınalma Siparişleri Listesi Raporu

  Satınalma sipariş fişlerinin dökümünün alındığı rapordur. Sipariş program bölümünde Alım Listeleri menüsü altında yer alır. Satınalma sipariş fişleri oluşturulan filtrelere göre ya tümü ya da filtre şartlarına uygun olarak ekrana gelir. Logo Start satınalma sipariş fişleri listesi filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Satış Siparişleri Listesi Raporu

  Satış sipariş fişlerinin dökümünün alındığı rapordur. Sipariş program bölümünde Satış Listeleri menüsü altında yer alır. Satış sipariş fişleri oluşturulan filtrelere göre ya tümü ya da filtre şartlarına uygun olarak ekrana gelir. Logo Start satış sipariş fişleri listesi filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Satınalma Sipariş Hareketleri Listesi Raporu

  Satınalma sipariş fişlerinin Malzemelere ya da cari hesaplara göre alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş program bölümünde Alım Listeleri menüsü altında yer alır. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Start satınalma sipariş hareketleri listesi filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Satış Sipariş Hareketleri Listesi

  Satış sipariş fişlerinin malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş program bölümünde Satış Listeleri menüsü altında yer alır. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Logo Start satış sipariş hareketleri listesi filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Ayrıntılı Satınalma Sipariş Listesi

  Satınalma siparişlerinin malzemelere ya da cari hesaplara göre fiş satır bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş program bölümünde Alım Listeleri menüsü altında yer alır. Logo Start ayrıntılı satınalma (verilen) sipariş listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

 • Logo Start Ayrıntılı Satış Sipariş Listesi

  Satış siparişlerinin malzemelere ya da cari hesaplara göre fiş satır bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş program bölümünde Satış Listeleri menüsü altında yer alır. Logo Start ayrıntılı sipariş listesinde kullanılan filtreler şunlardır: