• Logo Start Fatura ve Fişlerde Satır Analizi Nasıl Yapılır?

  Logo Start ön muhasebe programında faturada yada malzeme hareketi olan fişlerde her bir satır detaylı bir şekilde incelenebilir ve analiz edilebilir. Satırdaki işleme ait toplam bilgileri Satır analizi seçeneği ile izlenir. Satır analizi penceresinde satırdaki işleme ait;

  • birim fiyat
  • miktar
  • satır tutarı
  • satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarları dağıtılan indirim ile dağıtılan masraf toplamı ve masraf KDV'si
  • fiş geneline uygulanan promosyonların satıra yansıyan toplamı
  • dağıtılan maliyet

  bilgileri yer alır.

 • Logo Start Sipariş Hareketinden Faturaya ve İrsaliye Aktarma

  Bundan önceki makalemizde sipariş fişi üzerinden fatura ve irsaliye aktarımını anlatmıştık. Bu makalemizde ise Logo Start programında sipariş hareketleri üzerinden satınalma yada satış faturasına / irsaliyesine aktarımın nasıl yapıldığını anlatacağız. İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start İrsaliyeyi Faturalaştırma

  Logo Start programında daha önceden kesilmiş olan irsaliyeyi faturalaştırmak çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez. Satınalma ve satış irsaliyeleri, fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan İrsaliye Aktar seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye aktarımı, irsaliye tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. İlk ve son irsaliye tarihi 30 günlük bir tarih aralığı içermektedir.

  Faturanın ait olduğu cari hesaba ait satınalma/satış irsaliyeleri numara, tarih, fiş türü, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Aktarılacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve faturaya aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılacak irsaliye listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Hepsi seçeneği kullanılır. Listelenen irsaliyelerin içerik bilgilerine ulaşmak için sol alt köşede bulunan "İncele" seçeneği kullanılır.

 • Logo Start Siparişlerin Faturaya Aktarılması

  Logo Start ön muhasebe programında Satınalma ve satış siparişleri onaylandıktan sonra sevk irsaliyesi yada fatura olarak kayıt edilebilir.

  • sipariş fişleri
  • sipariş hareketleri

  arasından seçilerek faturaya aktarılır.

 • Logo Start Sipariş Fişi Üzerinden İrsaliye ve Fatura Aktarımı

  Logo Start programında sipariş fişleri satış yada satın alma faturası / irsaliyesi olarak aktarılabilir. Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır.

  Fatura ya da irsaliyeye aktarılacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan satınalma sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

  Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.

 • Logo Start Satınalma yada Satış Siparişlerinin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması

  Satınalma siparişleri yada satış siparişleri Logo Start programında kolayca sevk irsaliyesine yada faturaya aktarılabilir.

  Siparişler;

  • sipariş fişleri
  • sipariş hareketleri

  listelenerek irsaliye ve faturaya aktarılır.

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliyeleri

  Satınalma irsaliyeleri, teslim alınan mazeme bilgilerinin, Satış İrsaliyeleri ise teslim edilen malzeme bilgilerinin kaydedildiği fişlerdir. Satınalma ve satış bilgileri kaydedilirken, firma bilgileri ve yapılan ödemelerin durumu, satın alınan ya da satılan malların merkez ambardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. İstenirse irsaliyeler cari hesap riskini etkiler.

  Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim almak mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir.

 • Logo Start Satınalma İrsaliye Türleri

  İrsaliye malın teslim alındığını ya da gönderildiğini belgeleyen fiştir. Logo Start programında malzeme alım işlemlerinde kullanılan irsaliye türleri şunlardır:

  Satınalma İrsaliyesi: Mal alım bilgilerini işlemek için kullanılır.

  Konsinye Giriş İrsaliyesi: Konsinye mal alım işlemlerinde kullanılır.

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliye Bilgileri

  Satınalma ve satış ile ilgili işlemleri Logo Start programına kaydetmek için kullanılan irsaliye bilgileri, İrsaliye ve Detaylar olmak üzere iki ana sayfadan kaydedilir.

  İrsaliye genel bilgilerini içerdikleri bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür. Bu bölümler aşağıdaki gibidir:

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Başlık Bilgileri

  İrsaliyenin başlık bölümünde siparişi verilen ya da sevkedilen tüm malzemeler için geçerli olacak bilgiler kaydedilir. Bu genel bilgiler bilgi türüne gruplanmış bölümlerde yer alır. Logo Start programında satın alma ve satış irsaliyelerindeki İrsaliye başlık bölümünde yer alan alanlar ise şunlardır:

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Satır Bilgileri

  Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Logo Start programında satınalma ve satış irsaliyelerinde satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim ve masraf satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.

  Aynı irsaliye içerisinde farklı malzeme kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, fişe kaydedilecek her malzeme işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme satırı veya malzeme hareketi denir. Bir malzeme fişine istenen sayıda malzeme satırı girilebilir.

 • Logo Start Satınalma / Satış İrsaliyeleri Genel Bilgileri

  Sipariş fişi ve irsaliye penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Fiş ve faturalarda tutarlar burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir ve izlenir.

  Logo Start programında İrsaliye ekranında kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir.

 • Logo Start Satınalma Satış İrsaliyeleri Satır Türleri

  Ticari mallara ait hareketler aynı fiş ya da irsaliye üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Logo Start İrsaliye ekranında kullanılabilecek  satır türleri şunlardır:

  • Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı)
  • Promosyon
  • Deposito

  Satırdaki işlem için ve fiş geneli geçerli olacak indirim ve masraflar da yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Bu türler aşağıda verilmiştir.

 • Logo Start Satınalma / Satış İrsaliyeleri Detay Bilgileri

  İrsaliye detay bilgileri Logo Start'ta Detaylar seçeneği ile kaydedilir. Bunlar şunlardır;

  Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde sipariş fişinde yer alan malların sevk adresi fatura adresinden farklı ise, sevk hesabına ait bilgiler kaydedilir.

  Tevkifat Oranı: Fiş için geçerli olacak tevkifat oranı bilgisidir.

 • Logo Start Satış ve Satınalma İrsaliyelerinde İndirim, Masraf Satırları

  Logo Start muhasebe programında alım ve satış irsaliyelerinde satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim ve masraf ve uygulanır.

  Satırdaki işlem için geçerli olacak masraf ve indirimler ilgili satırının hemen altında satır türü seçilerek kaydedilir. Fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masraf satırları ise çizgi ile ayrılan bölümün altına kaydedilir. İndirim ve masraflar aşağıdaki şekilde kaydedilir.

 • Logo Start Satınalma ve Satış İrsaliyelerinde Bilgi Girişleri

  Logo Start 'ta satınalma yada satış irsaliyelerinde barkod yada üretici kodu gibi bilgiler girilebilir. Start irsaliyede kullanılan bilgi giriş seçenekleri şunlardır;

  Üretici Kodu Girişi: Satırda hareket gören malzemeler üretici malzeme kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

  Barkod Girişi: Program, malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

 • Logo Start Satınalma Satış İrsaliyelerinde İzleme Seçenekleri

  Logo Start programı stok bölümünde buluna satınalma ve satış irsaliyelerindeki izleme seçenekleri şunlardır;

  Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Stok ve Fatura bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

  Ambar Toplamları: Malzeme ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı, ayrı alınabilir. Ambar toplamları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Hareketler seçeneği ile malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fişe ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

 • Logo Start İrsaliyelerde Satırlarda Ödeme Planı Kullanma

  Logo Start 'ta irsaliyenin genelinde kullanılacak bir ödeme planı seçilebildiği gibi her satır için farklı bir ödeme planı da seçilebilir. Satınalma ve satış irsaliyelerinde satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Satıra Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır. İrsaliyenin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.

 • Logo Start Siparişten Satınalma İrsaliyesine Aktarım

  Sipariş aktarımı: Bu seçenek Logo Start programında satınalma irsaliye ve faturalarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Verilen sipariş fişleri, satınalma irsaliye ve faturalarına, Sipariş Aktarımı seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi seçilir ya da sipariş hareketleri listesinden seçim yapılır.

  Siparişler aşağıdaki seçenekler ile irsaliye ya da faturaya aktarılır.

  • Sipariş Fişi Aktar
  • Sipariş Hareketi Aktar
 • Logo Start İrsaliye Sipariş Fişi Aktarma

  Sipariş aktarımı, Logo Start 'ta kayıtlı sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır.

  Fatura ya da irsaliyeye aktarılacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan alınan sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

  Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.