• Logo Start Kasadan Fatura İşlemleri

  Kasa işlem türlerinden bir diğeri ise Fatura Girişleridir. Kasa işlemleri ile girilebilecek fatura türleri listelenir. İlgili tür seçilir ve ekrana gelen fatura üzerinden işlem bilgileri kaydedilir. Kasadan girilen faturalar alım ve satış faturaları listesinde yer alır. Logo Start programında kasadan girişi yapılan faturala peşin ödemesi alınmış yada peşin ödemesi yapılmış olan faturalardır. Yazar Kasa fişleri Kasa İşlemlerindeki Perakende Satış Faturası olarak kayıt edilebilir.

 • Logo Start Faturalar Nasıl Yazdırılır?

  Fatura basım şekli öndeğeri Fatura Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Fatura kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Fatura ve irsaliye birlikte bastırılabileceği gibi sadece fatura da yazdırılabilir. Faturaların tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak fatura daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi form kullanılacağı ve faturanın alınacağı ünite belirlenir. Logo Start 'ta fatura yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

  Logo Start programında faturaları toplu bir şekilde bastırmak için Satınalma Faturaları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi faturaların bastırılacağı satınalma faturaları toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

 • Logo Start 'ta Faturalar Nasıl Süzülür?

  Filtreler seçeneği satınalma ya da satış faturaları listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Logo Start programında faturaları belirlediğimiz kritelerlere göre süzmek için filtreler, satınalma ve satış faturaları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 • Logo Start Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Bilgileri

  Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri seçeneği Logo Start programında fatura içerisinde F9 / sağ tuş menüsünde yer alır. Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri, Alınan / Verilen Proforma Faturalar haricinde tüm fatura türleri için girilebilir.

  Fatura tanım penceresinin Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği işaretlendiğinde, Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri zorunlu hale gelir ve bu bilgiler girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

  Açılan Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri ekranında aşağıdaki bilgiler girilir.

 • Logo Start 'ta Faturalar e-Mail Olarak Nasıl Gönderilir?

  Satınalma ve Satış Faturaları ilgili cari hesaplara tek tek ya da toplu olarak e-mail hesaplarına gönderilir. Bunun için Logo Start Programında satınalma ve Satış Faturaları listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Gönder ve Toplu Gönder seçenekleri kullanılır. Gönder seçeneği ile seçilen fatura cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

  Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satınalma ve Satış Faturaları Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start 'ta Satınalma yada Satış Faturası Üzerinden İade Nasıl Yapılır?

  İade işlemleri t ve satış iade fatura türü seçilerek kaydedildiği gibi doğrudan fatura üzerinden de kaydedilebilir. Bunun için satınalma fatura listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan İade Et seçeneği satış fatura listelerinde ise İade Al seçeneği kullanılır.

  Tamamı iade edilmiş faturalar üzerinde İade et seçeneği yer almaz.

  Satınalma/Satış fatura listelerinden yapılan iade işlemlerinde oluşan fatura tipleri şunlardır:

 • Logo Start Satınalma Faturasından Satış Faturası Girişi Nasıl Yapılır?

  Satınalma faturası üzerinden satış faturası kaydetme özelliği, hızlı ve hatasız bilgi girişi kolaylığı sağlar. Bu işlem için Logo Start programında satınalma Faturaları Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Satış Faturası Oluştur seçeneği kullanılır.

  Satış faturası oluştur seçildiğinde oluşturulacak fatura türünün seçileceği mesaj görüntülenir. Satış faturası;

 • Logo Start 'ta Faturaların İptal Edilmesi Ve Geri Alınması

  Faturanın iptal edilmesi ve geri alınması işlemleri için, Logo Start programındafaturalar listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan İptal ve Geri al seçenekleri kullanılır. İptal edilen fatura kayıtlardan silinmez. Ancak raporlarda listelenmez ve toplamlar buna göre listelenir. İptal edilmiş fatura, faturalar listesinde yanında İptal edildiğini belirten İ harfi ile listelenir. Geri al seçeneği ile iptal işlemi kaldırılır.

 • Logo Start 'ta Müstahsil Makbuzu Nasıl Eklenir?

  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, Götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada düzenlenen makbuzlar müstahsil makbuzlarıdır.

  Müstahsil makbuzu satınalma faturası gibi çalışır. SSDF ve stopaj vergilerini üretici öder. Aracılı alımlarda geçerli olan komisyon ve borsa gibi fon değerleri de üretici tarafından ödenir. Müstahsil makbuzunu kullanan kişiler, stopaj oranında kestikleri vergiyi muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine yatırırlar.

  Logo Start programında müstahsil işlemleri müstahsil irsaliyesi ve müstahsil makbuzu seçenekleri ile kaydedilir. Müstahsil irsaliyesi ve/veya makbuzu aynı satınalma irsaliyesi ve/veya faturası gibi çalışır. Bu makbuzu üreticiden doğrudan ya da aracı ile mal alan firmalar kullanır. Makbuz alıcı firma tarafından üreticiye kesilir. Komisyon bedelleri ve fonlar üretici tarafından ödenir. Malın giriş değeri, fonlar ve komisyonlar düşülmeden önceki değerdir.

 • Logo Start Satış İade Faturası Nasıl Eklenir?

  Bundan önceki makalemizde Logo Start programında satınalma iade faturasının nasıl kesileceğini anlatmıştık. Bu makalemizde ise Logo Start programında satış iade faturası nasıl eklenir bunu anlatacağız. Satış iade işlemleri Toptan Satış İade Faturası ile kaydedilir. İade işlemlerine ait bilgiler İade tipi, İade işlemi ve İade maliyeti alanlarında kaydedilir.

  Satış iade işlemlerinin diğer malzeme giriş işlemlerinden farkı, maliyet sistemini üç farklı şekilde etkileyebilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı iade fişinin satırlarında, sadece o malzeme satırını etkileyecek şekilde belirlenir. Seçilebilecek maliyet türlerinin etkileri şunlardır.

  İade Tipi: İade işleminin ne şekilde yapılacağı bu kolonda belirlenir. İade tipi alanı;

 • Logo Start Satınalma İade Faturası Nasıl Kesilir?

  Alım iade işlemleri Satınalma İade Faturası ile kaydedilir. İade işlemlerine ait bilgiler İade tipi, İade işlemi ve İade maliyeti alanlarında kaydedilir.

  Alım iade işlemlerinin diğer malzeme giriş işlemlerinden farkı, maliyet sistemini üç farklı şekilde etkileyebilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı iade fişinin satırlarında, sadece o malzeme satırını etkileyecek şekilde belirlenir. Logo Start programında satınalma iade faturasında seçilebilecek maliyet türlerinin etkileri şunlardır:

  İade Tipi: İade işleminin ne şekilde yapılacağı bu kolonda belirlenir. İade tipi alanı;

 • Logo Start Satış Fiyat Farkı Faturasının Satış Faturasına Aktarımı Nasıl Yapılır?

  Satış fiyat farkı faturalarının satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır.

  Fiyat farkının belirli bir satış faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

  Logo Start 'ta faturaların satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

 • Logo Start Satış Fiyat Farkı Faturası Satış Faturası ile Nasıl İlişkilendirilir?

  Fiyat farkının belirli bir satış faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

  Logo Start ön muhasebe programında faturaların satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

  Satış fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait satış faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

 • Logo Start Fiyat Farkı Fatura Satırları Satınalma Hareketiyle Nasıl İlişkilendirilir?

  Fiyat farkı faturalarında hizmet kartları, depozito işlemleri, promosyon işlemleri, indirim işlemleri ve masraf işlemlerine ait satır tipleri kullanılamaz.

  Logo Start programında fiyat farklarına ilişkin işlemler için fiyat farkı fatura satırlarında malzeme seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında ilgili malzemeye ait hareketler listelenir. Hareketler listesinde satış fiyat farkı faturaları için sadece satış hareketleri yer alır. Listede, dönem kapama işlemi yapılan malzemelerin dönem kapama tarihi hareketleri ile onay tarihinden önceki faturalar seçilemez.

  Satış fiyat farkı faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet satış hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzemenin birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme koduna sahip farklı satırlar girilir ve ilişkilendirilir.

 • Logo Start Satış Fiyat Farkı Faturası Nasıl Kesilir?

  Faturalanmış mallardan bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır.

  Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Logo Start programında Fatura bölümünden işlenir. Verilen fiyat farkı faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer satınalma fatura türleri ile aynıdır.

  Verilen fiyat farkı faturalarında, fatura satırları Satınalma Faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen satınalma faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına aktarılabilir.

 • Logo Start Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının Satınalma Hareketleri İle İlişkilendirilmesi Nasıl Yapılır?

  Fiyat farkının bir satınalma faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

  Logo Start programında faturaların alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

  Satınalma fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait Satınalma Faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

 • Logo Start Satınalma Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Aktarılması

  Satınalma fiyat farkı faturalarının alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır.

  Logo Start programında fiyat farkının sadece bir satınalma faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

  Faturaların alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

 • Logo Start Satınalma Fiyat Farkı Fatura Satırlarını Satınalma İşlemiyle İlişkilendirme

  Fiyat farkı faturalarında hizmet kartları, depozito işlemleri, promosyon işlemleri, indirim işlemleri ve masraf işlemlerine ait satır tipleri kullanılamaz.

  Logo Start ön muhasebe programında fiyat farklarına ilişkin işlemler için satınalma fiyat farkı fatura satırlarında malzeme seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında … tuşu tıklanarak ilgili malzemeye ait hareketler listelenir. Hareketler listesinde satınalma fiyat farkı faturaları için sadece satınalma hareketleri yer alır. Listede, dönem kapama işlemi yapılan malzemelerin dönem kapama tarihi hareketleri ile onay tarihinden önceki faturalar seçilemez.

 • Logo Satınalma Fiyat Farkı Faturası

  Faturalanmış mallardan bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır.

  Satınalma işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Alım işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Fatura bölümünden işlenir. Satınalma fiyat farkı faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer satınalma fatura türleri ile aynıdır.

 • Logo Start Fason Faturalar

  Fason faturası, fason iş yapan firma tarafından düzenlenen ve özel bir KDV uygulamasını içeren faturadır. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işler ile hurda metal alımlarında sorumluluk uygulamasına göre fason iş yaptıranlar, fason iş yapanın düzenlediği faturada belirtilen KDV tutarının 2/3’ünü, ödenecek verginin güvenliği açısından fason iş yapana ödemeyecek fakat aynı dönemdeki KDV beyannamesi ile beyan edip devlete ödemektedir.