• Logo Start Tahsilat Raporu

  Bizden mal yada hizmet almış olan kişi yada kurumlara fatura kesilme esnasında bir ödeme planı belirlenerek tahsilat vadeleri yazılabilir. Logo Start programında Tahsilat Listesi raporu verilen tarihler arasında yapılacak ya da yapılmış olan tahsilatların listelendiği rapor seçeneğidir. Raporda kullanılan filtreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tahsilat listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Kartı Taksit Bilgisi

  Cari hesaba ait ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartı üzerinde Ticari Bilgiler Bölümünde yer alan Ödeme Tipi alanında kaydedilir. Burada belirtilen ödeme tipi cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Eğer fiş ya da fatura için farklı bir ödeme şekli sözkonusu olacaksa, fiş üzerinde Detaylar bölümünde yer alan ödeme tipi alanında istenen ödeme tipi seçilebilir.

 • Logo Start Genel Durum Raporu

  Bir cari hesaba ait toplam alacak ve toplam borç rakamlarının görülebildiği rapora Start'ta "Genel Durum Raporu" adı verilir. Bu rapor alacak ve borç toplamlarının alınıp son durumun izlendiği rapor seçeneğidir. Logo Start Programında Cari Hesap program bölümünde Analizler > Durum Raporları menüsü altında yer alır. Genel durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Borç Takip Raporu

  Cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapor seçeneğidir. Borç Takip Raporu Logo Start 'ta Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. Borç takip raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Borç Dağılım Raporu

  Cari hesapların kapanmamış borçlarının dönemlere dağılımının listelendiği rapor seçeneğidir. Borç Dağılım Raporu Logo Start programında cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. Yaşlandırma başlangıcı filtre satırında verilen tarih ve yaşlandırma aralığı filtre satırında verilen gün sayısı dikkate alınarak cari hesapların kapanmamış borçları listelenir.

  Filtre satırlarında yapılan düzenlemelerden sonra rapor alındığında verilen yaşlandırma aralığı ve yaşlandırma şekline göre borç ya da alacakların dönemlere dağılımı listelenebilir. Borç dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Borç Yaşlandırma Raporu

  Cari hesapların kapanmamış borç veya alacaklarının geçmişe yönelik olarak yaşlandırıldığı rapor seçeneğidir. Logo Start programında Borç Yaşlandırma Raporu Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. Verilen yaşlandırma başlangıç tarihinden başlayarak, istenilen yaşlandırma aralığında kalan borç ve alacağın takibi yapılır. Borç yaşlandırma raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Adat Raporu

  Borç takip raporunun özet olarak alındığı rapor seçeneğidir. Logo Start 'ta Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. İşlem tarihi filtre satırında verilecek tarihe göre işlemler ve ödemeler rapora yansıyacaktır. Rapor tarihi filtresinde ise başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki hareketler rapora yansır. Özet adat raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Risk Durum Raporu

  Logo Start programında cari hesaplar için risk limitleri belirlenebilir. Belirlenen risk limitleri sipariş, irsaliye ve fatura riski olarak detaylandırılabilir. Belirlenmiş olan riskin aşılması durumunda ise kullanıcıya uyarı verdiği gibi işlemin durdurulması da sağlanabilir. Logo Start programında işte bu belirlenmiş olan risk limitlerinde göre cari hesabın risk durumunun izlendiği rapora Risk Durum Raporu denilir. Cari Hesap program bölümünde Analizler > Durum Raporları menüsü altında yer alır. Cari hesap risk durumu raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Borçlu Cari Hesaplar

  Yalnızca borç bakiyesi veren cari hesapların son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Logo Start programında Borçlu Cari Hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Borç Alacak Toplamları

  Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Logo Start Borç/alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Borç Alacak Durum Raporu

  Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Logo Start 'ta Borç Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Alacaklı Cari Hesaplar Raporu

  Logo Start programında yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesapların listelendiği rapor seçeneğidir. Alacaklı cari hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Detaylı Ortalama Vade Raporu

  Cari hesap için ortalama vade bilgilerinin hareket detayları ile listelendiği rapordur. Logo Start ön muhasebe programında Detaylı Ortalama Vade Raporu Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. Rapor filtreleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Listesi

  Logo Start programında Alıcı, Satıcı, Alıcı + Satıcı ve Gurup şirketi türünde açılmış cari hesaplar Cari Hesap Kartı olarak adlandırılır. Start 'ta kayıtlı cari hesap kartlarının listelendiği rapora ise Cari Hesap Listesi denilir. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Cari hesap listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Ekstresi

  Logo Start programında cari hesapların belirlenen tarihlere göre ve belirlenen işlemlere göre hareketlerinin dökümünün alındığı rapora Cari Hesap Ekstresi denilir. Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapor seçeneğidir. Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı, ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. Logo Start programında Cari Hesap Ekstre raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Özeti

  Cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplamlar borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Logo Start programında Cari Hesap Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Adres Telefon Raporu

  Logo Start programında kayıtlı Cari hesap kartları içerisinde iletişim bölümü bulunmaktadır. İletişim bölümünde o cari hesaba ait adres, telefon, e-mail, ilgili kişi gibi iletişim için kullanacağımız bilgiler kayıt edilir. Start ön muhasebe programındaki Adres Telefon Bilgileri Raporu cari hesaplara ait adres telefon bilgilerinin listelendiği rapordur. Adres/telefon bilgileri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Taksit Hareketleri Raporu

  Logo Start programında satın alma yada satış esnasındaki ödeme planına göre eğer bir taksit işlemi yapıldıysa bu taksitlerin dökümünü Taksit Hareketleri Listesinden alabiliriz. Ödeme planlarına bağlı oluşturulan taksit hareketlerinin belirlenen filtre koşularında listelendiği rapordur.

 • Logo Start Kapanmamış Faturalar Listesi

  Logo Start programında faturaların ödeme yada tahsilat ile kapatılıp kapatılmadığı takip edilebilmektedir. Tahsilatı yapılmamış yada bizim tarafımızdan ödemesi yapılmamış olan faturların listesinin alındığı raporun adı Kapanmamış Faturalar Listesi 'dir. Kestiğimiz yada aldığımız tüm kapanmamış faturaların listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor cari hesap kartlarına göre gruplanarak alınabilir. Kapanmamış Faturalar Raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

 • Logo Start Cari Fiş Listesi Raporu

  Logo Start ön muhasebe programında cari hesaplara ait nakit tahsilat, nakit ödeme, borç dekontu, alacak dekontu, banka gelen havale, gönderilen havale gibi tüm borç ve alacak bakiyesni etkileyen fişlerin dökümünü almak istersek Cari Fiş Listesi Raporunu kullanabiliriz. Start 'taki Cari Hesap Fiş Listesi raporu kayıtlı cari hesaplara ait fişlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Cari hesap fiş listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır: