• Logo Start

  START ile satış, stok ve maliyet gibi kritik bütün işlemlerinizin takibini, kontrolünü ve analizlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. İşlerinizde zaman tasarrufu sağlayacağınız gibi, işlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

  Tek kullanıcılı, küçük ölçekli işletmelere ve şahıs firmalarına yönelik bir çözüm olan START, günlük işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde izlenip yönetilmesini sağlar.

 • Logo Start Çek Senet Bordrolarından Cari Borç Takip

  Logo Start programında cari hesaplar için borç takibi yapılabildiğini Cari Hesaplar bölümünde anlatmıştık. Çek senet bordroları listesinden cari hesap borç takibi yapmak için, Start ön muhasebe programında Çek/Senet Bordroları listesinden borç takip penceresine ulaşılır ve kapama işlemleri yapılır. Cari hesaba ait borç takip ve bu bordro için kapatma işlemleri kaydedilir. Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

  Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için Cari Hesap Çalışma Bilgileri seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

 • Logo Start Cari Hareket Aktarımı

  Cari Hesap Hareket Aktarımı, aynı cari hesap için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir cari hesap ile izlenmesini sağlar. Logo Start programında cari hesap hareket aktarımı, Cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

  Hareketleri aktarılacak cari hesaplar, Cari Hesap Kodu ve Unvanı alanlarında, aktarımın yapılacağı cari hesap ise Aktarılacak Cari Hesap Kodu ve Aktarılacak Cari Hesap Unvanı alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı cari hesaplara ulaşılarak ilgili kayıtlar seçilebilir.

  Cari Hesap Kodu ve Unvanı alanlarında * işareti ile toplu seçim de yapılabilir. Örneğin Cari Hesap Kodu alanında C* yazıldığında kodu C ile başlayan tüm cari hesapların hareketleri, Aktarılacak Cari Hesap Kodu alanında belirtilen cari hesap tanımına aktarılır.

 • Logo Start Borç Kapama

  Cari hesaplara ait borç kapatma işlemleri, ilgili fiş fatura listelerinden yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılır. Logo Start 'ta cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Borç kapatma işleminde geçerli olacak kriterler Filtreler bölümünde belirlenir.

  Cari hesap kodu ve cari hesap özel kodu filtre satırlarında borç kapatma işleminin hangi cari hesaplara yapılacağı belirlenir. Cari hesap borç kapama işlemleri filtreleri şunlardır:

 • Logo Start Borç Takip Raporu

  Cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapor seçeneğidir. Borç Takip Raporu Logo Start 'ta Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. Borç takip raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Ekstresi

  Logo Start programında cari hesapların belirlenen tarihlere göre ve belirlenen işlemlere göre hareketlerinin dökümünün alındığı rapora Cari Hesap Ekstresi denilir. Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapor seçeneğidir. Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı, ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. Logo Start programında Cari Hesap Ekstre raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Özeti

  Cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplamlar borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Logo Start programında Cari Hesap Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Listesi

  Logo Start programında Alıcı, Satıcı, Alıcı + Satıcı ve Gurup şirketi türünde açılmış cari hesaplar Cari Hesap Kartı olarak adlandırılır. Start 'ta kayıtlı cari hesap kartlarının listelendiği rapora ise Cari Hesap Listesi denilir. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Cari hesap listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap İstihbarat Bilgileri

  Logo Start 'ta kayıtı cari hesaplara ait bazı istihbarat bilgileri girmek için İstihbarat Bilgileri ekranı kullanılabilir. Cari hesaplara kaydedilmiş olan tüm bu istihbarat bilgileri rapor olarak alınabilir. İstihbarat Bilgileri Raporu cari hesap istihbarat bilgilerinin listelendiği rapordur. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Kara Liste Raporu

  Start 'ta cari hesap kartları içerisinde risk limitleri belirlenebilmektedir. Belirlenmiş olan bu risk limitlerinde göre de o cari hesaplar ile ilgili ticari faaliyetler yürütülmektedir. Risk limiti belirlenmiş olan bir cari hesabın çekleri ödenmezse, senetleri protesto olursa ve bu çek ve senetlerin toplamı belirlenmiş olan riskten fazla olursa o cari hesap otomatik olarak kara listeye girer. İşte bu Kara Liste raporu da Logo Start programında protesto edilen senet ve karşılıksız çıkan çek toplamları risk limitinin üstüne çıkmış olan cari  hesapların listesinin alındığı rapordur. Kara liste raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Ödeme Tahsilat Planları

  Çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne ödeme planı bağlanır. Ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir. Geciken ya da erken yapılan ödemelerde geçerli olacak vade farkı yüzdesi ile ödemelerin en geç hangi tarihlerde yapılacağı da ödeme planlarında belirtilir.

  Plan tanımında erken ve geç ödemeler için geçerli olacak faiz oranları yanında, ödeme ve tahsilatların ne şekilde hesaplanacağı ve hangi koşullar için geçerli olacağı da kart üzerinde ilgili alanlarda kaydedilir.

 • Logo Start Cari Hesap Filtreleme

  Cari hesap kartları listesini filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun olarak listelemek için kullanılır. Start programında Cari hesap kartları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Ödeme Tahsilat Planı Satırları

  Logo Start programında ödeme/tahsilatların neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir.

  Ödeme/tahsilatın türü, ne zaman hangi koşullarda ve neye göre yapılacağı ödeme/tahsilat planı tanım ekranında satırlarda kaydedilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:

 • Logo Start Ödeme Tahsilat Plan Bilgileri

  Logo Start ön muhasebe programında ödeme/tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir.

 • Logo Start Ödeme Tahsilat Planlarında Formül ve Koşul Kullanımı

  Logo Start ön muhasebe programında ödeme ve tahsilat planları yapılırken bu planlarda bazı formüller ve koşullar kullanılabilir. Her satır için ayrı ayrı formül ve koşul kullanılarak ödeme yada tahsilat vadesinin hangi koşullara göre olacağı ve hangi tutarlara göre olacağı ayarlanır. Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar şunlardır :

 • Logo Start Ödeme/Tahsilat Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı

  Logo Start programında ödeme tahsilat planları yapılırken gün ay ve yıl kriterleri kullanılabilir. Örneğin fatura kesildikten sonra ikinci cuma günü tahsilat yapılsın şeklinde planlar belirlenebilir. Yapılan bu planlar faturalarda kullanılarak ödeme ve tahsilat raporları alınarak işletme ödemelerini ve tahsilatlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir. Ödeme planı satırlarında yapılacak, ödemelerin ne zaman yapılacağı gün,ay,yıl kolonlarında belirlenir. Gün, ay, yıl bilgileri şu şekilde girilir.

  Boş bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi, tek tek de boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir.

  Sabit rakam girilebilir: Gün, ay ve yıl kolonlarının hepsine veya her birine sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon, değişkenliğini kaybeder. Örneğin ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitlenmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir.

 • Logo Start Borç Takip Filtresi

  Borç takip penceresinde izleme kolaylığı sağlamak amacıyla hareketleri filtrelenir ve istenen hareketlerin listelenmesi sağlanır. Bunun için Logo Start 'ta Borç Takip penceresinde Filtrele seçeneği kullanılır. İstenen koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Toplu Vade Farkı Hesaplatma

  Logo Start programında vade farkı hesaplarının toplu olarak yapılması mümkündür. Bunun için Cari Hesaplar Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Vade Farkı Hesapla seçeneği kullanılır.

  Vade farkı hesaplanacak cari hesaplar işaretlenip Toplu Vade Farkı Hesapla seçildiğinde Vade Farkı Hesapla penceresi açılır. Filtre satırlarında hesaplamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır;

 • Logo Start Takipten Düş

  Cari hesaba ait borç takibinde, ödeme hareketlerinden herhangi birisi takip dışı bırakılmak istenebilir. Bu durumda Start programında cari hesapların borç takip penceresinde F9 menüsündeki Takipten Düş seçeneği kullanılır. Bu durumda fatura kaydı değiştirilmeden borç kapatma penceresinde bakiye ile ilgili değişiklik yapılabilir.

 • Logo Start Borç Kapatma İşlemi

  Borç ve alacak hareketleri;

  • Birbirleri ile ilişkilendirilerek - Kapat
  • Çoklu Kapat
  • FIFO Kapat
  • Otomatik kapatma

  olmak üzere dört şekilde yapılabilir.

  Kapat: Bu seçenekte istenen işlem, kullanıcının seçeceği başka bir işlemle kapatılır.