• Logo Start Kasadan Yapılan Cari Hesap İşlemlerinin Toplu Girişi

  Aynı fiş üzerinden birden fazla kasa işlemini kaydetmek için Toplu Kayıt Ekleme seçeneği kullanılır. Logo Start programında toplu Kayıt Ekleme, kasa işlemleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

  İşlem türü seçildikten sonra açılan pencereden aynı kasayı ilgilendiren işlemler satırlarda kaydedilir.

  Fişin üst bölümünde seçilen kasanın kodu yer alır. Bu bölümde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgiler kaydedilir. İşlem grup numarası alanında kaydedilecek işlemler için grup numarası verilir.

 • Logo Start Kasadan Cari Hesap İşlemleri

  Cari hesaplara ait nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin kaydedilmesi için Logo Start programındaki Kasa işlemlerinden Cari Hesap seçeneği kullanılır. Cari hesap nakit ödeme ve tahsilat işlem bilgileri, nakit tahsilat ya da ödeme işlem fişi üzerinden girilir. İşlem fişinin üst bölümünde, işlemin ait olduğu kasanın kodu ve işlem numarası bilgileri yer alır.

  İşlemin ait olduğu cari hesaba ait son durum ile borç, alacak ve toplamları F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Cari Hesap Toplamları ve Hesap Özeti seçenekleri ile incelenir.

 • Logo Start Cari Hesap ve Banka Fişlerinin İndirimli Ödeme İşlemi ile İlişkilendirilmesi

  Logo Start programında faturaları borç takip ile kapatabilmek için Nakit Ödeme, Nakit Tahsilat cari hesap fişleri veya Banka Havale Fişleri (gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura Satış Faturası ise Nakit Tahsilat, Gelen Havale fişleri, Satınalma Faturası ise Nakit Ödeme, Gönderilen Havale fişleri kullanılır.

  Cari hesap ve banka fişlerinde cari hesap kodu alanında işleme ait cari hesap belirtilir. Daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan İndirimli Ödemeler seçilir. Fişin kapatabileceği faturaların ödeme hareket satırları listelenir. Fiş ile kapatılacak indirimli ödeme işlemi seçilir. Seçilen fişteki tutar bilgisi cari hesap veya banka fişi borç/alacak kolonuna aktarılır. Nakit(indirimli alanına ödeme hareketine uygulanmış olan indirim sonucunda ödenmesi gereken tutar aktarılır.

 • Logo Start İndirimli Ödeme İşlemi

  Logo Start programında borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi, fatura üzerinden ulaşılan Ödeme hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında indirim alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir.

  İndirim oranı belirtilen satırda “erken ödeme faizi” kaydedilmez. İndirim yüzdesi girilmeden önce erken ödeme faizi olsa bile, indirim yüzdesi girildiğinde bu değer sıfırlanır.

 • Logo Start Faturada Ödemenin Kredi Kartıyla Yapılması

  Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri Evet ise, ödeme tipi "kredi kartı" olan ve "geri ödeme planı" seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır. Ancak, Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresinde yapılan seçime göre hesaplama yapılır. Buna göre birim fiyat güncellenir ya da masraf satırı doğrudan eklenir.

  Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı otomatik olarak uygulanmaz. Fatura üzerinde yer alan Ödeme işlemleri penceresinde, F9 menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçimi yapılır.

 • Logo Start Çek Senet Bordrolarından Cari Borç Takip

  Logo Start programında cari hesaplar için borç takibi yapılabildiğini Cari Hesaplar bölümünde anlatmıştık. Çek senet bordroları listesinden cari hesap borç takibi yapmak için, Start ön muhasebe programında Çek/Senet Bordroları listesinden borç takip penceresine ulaşılır ve kapama işlemleri yapılır. Cari hesaba ait borç takip ve bu bordro için kapatma işlemleri kaydedilir. Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

  Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için Cari Hesap Çalışma Bilgileri seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

 • Logo Start Cari Hesaba Çek Senet Çıkışı (Ciro / Kendi Çekimiz / Kendi Senedimiz)

  Firma mal ya da hizmet aldığı cari hesaplara ödemelerini yaparken müşterilerinden aldığı çekleri (senetleri) de kullanabilir. Logo Start Programında cari hesaba çek çıkış işlemlerinde çek çıkış (cari hesaba), senet çıkışlarında ise Senet çıkış(cari hesaba) bordro türü seçilir. Bordronun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile çek/senedin verildiği ya da ciro edildiği cari hesaba ait bilgiler, bordro satırlarında ise çıkış işlemi yapılan çek/senet bilgileri kaydedilir.

  Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi

  Portföyde bulunan ve cari hesaba verilecek müşteri çek ve senetlerini seçmek için bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ciro seçeneği kullanılır. Bordro türüne göre müşteri çekleri /senetleri listelenir. Cari hesaba ciro edilecek çekler (senetler) işaretlenerek seçilir.

 • Logo Start Ödeme Planında Taksit Belirleme

  Verilen sipariş bedelinin kaç taksitte ve hangi ödeme aracı ile ödeneceği fişi geneli ya da fiş satırındaki satış işlemi için oluşturulacak ödeme planı ile kaydedilir.

  Logo Start Programında ödeme planı tanım penceresinde satırdaki ödemenin taksit tipinde bir ödeme olduğu Ödeme tipi kolonunda taksit seçeneği seçilerek belirlenir. Taksit bedeli formül ve koşul alanlarında ne zaman ödeneceği ise gün, ay, yıl kolonlarında tarih belirtilerek kaydedilir.

 • Logo Start Satış Faturalarında Ödeme Kaydı

  Logo Start 'ta satış yapıldığı zaman düzenlenen satış irsaliyeleri ve faturalarında o satışa ait ödemenin nasıl alınacağı ödeme ekranından belirlenir. Satış faturası yada irsaliyesi kaydedilirken fiş toplamının ne şekilde ödeneceği sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile kaydedilir ya da izlenir.

 • Logo Start Ödeme Fişleri

  Ödeme hareketlerine ait fişler ödemenin yapıldığı araca yani ödeme tipine bağlı oluşturulur. Logo Start programında satış faturasında o satışa ait ödeme işleminin ne şekilde yapıldığı;

  • Cari hesap tanımında ticari bilgiler bölümünde
  • Ödeme planı tanımında
  • irsaliye, fatura detay bölümünde

  Yer alan ödeme tipi seçeneği ile kaydedilir.

 • Logo Start Taksit Hareketleri

  Cari hesaba ait satış işlemlerinde ödeme tipi taksit olarak belirlenmiş ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken Logo Start programı tarafından otomatik olarak oluşturulur. Taksit Hareketleri, Cari Hesap program bölümünde yer alır. Taksit hareketlerine satış fiş / fatura listelerinde ve cari hesaplar listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan taksit hareketleri seçeneği ile de ulaşılabilir.

  Cari hesap kartları listesinden ulaşılan Taksit hareketleri listesinde cari hesaba ait tüm Taksit hareketleri yer alır. Cari Hesap menüsünde yer alan taksit hareketleri ise programda tanımlı tüm cari hesaplara ait taksit hareketlerini listeler.

 • Logo Start Taksit Ödemesi Yapma

  Logo Start Programında taksitli olarak yapılan satışlarda vadesi gelen taksitin ödemesi alınacağı zaman taksit ödeme bilgileri taksit hareketleri listesinde bulunan sağ fare tuşu menüsündeki Ödeme Yap seçeneği kullanılır. Ödeme yap seçeneği ile vadesi gelen taksit hareketinin tahsilatı yapılır.

  Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit için ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra Ödeme Yap seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.

  Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir.

 • Logo Start Taksit Kartı

  Ödeme tipi taksit olarak belirlenmiş ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken Logo Start programı tarafından otomatik olarak oluşturulan kartlardır. Taksit kartlarına cari hesap kartı, satış fiş ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile ulaşılabildiği gibi Cari Hesaplar menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile de ulaşılabilir.

  Taksit hareketi Değiştir seçeneği ile açıldığında ekrana gelen taksit kartı üzerindeki alanlardan taksit bilgileri izlenir ve bazı bilgiler değiştirilebilir. Taksit kartı bilgileri şunlardır:

 • Logo Start Taksit Ödemeleri

  Taksit ödeme bilgileri Logo Start 'ta Taksit hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.

  Start 'ta Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek için önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra “Ödeme Yap” seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.

  Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir. Taksit ödemeleri penceresinden girilen bilgiler şunlardır:

 • Logo Start Borç Kapama

  Cari hesaplara ait borç kapatma işlemleri, ilgili fiş fatura listelerinden yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılır. Logo Start 'ta cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Borç kapatma işleminde geçerli olacak kriterler Filtreler bölümünde belirlenir.

  Cari hesap kodu ve cari hesap özel kodu filtre satırlarında borç kapatma işleminin hangi cari hesaplara yapılacağı belirlenir. Cari hesap borç kapama işlemleri filtreleri şunlardır:

 • Logo Start Taksit Ödeme İptali

  Taksitli olarak yapılan satışlarda (taksit işlemlerinde) vadesi gelen ödeme tahsil edildikten sonra ödeme olarak alınan yani tahsil edilen taksit hareketi iptal edilebilir. Taksit ödemesinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi sözkonusu olabilir. Bu gibi durumlarda Logo Start programında ödemesi iptal edilecek taksit kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödemeleri Geri Al seçeneği kullanılır.

 • Logo Start Cari Hareket Aktarımı

  Cari Hesap Hareket Aktarımı, aynı cari hesap için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir cari hesap ile izlenmesini sağlar. Logo Start programında cari hesap hareket aktarımı, Cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

  Hareketleri aktarılacak cari hesaplar, Cari Hesap Kodu ve Unvanı alanlarında, aktarımın yapılacağı cari hesap ise Aktarılacak Cari Hesap Kodu ve Aktarılacak Cari Hesap Unvanı alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı cari hesaplara ulaşılarak ilgili kayıtlar seçilebilir.

  Cari Hesap Kodu ve Unvanı alanlarında * işareti ile toplu seçim de yapılabilir. Örneğin Cari Hesap Kodu alanında C* yazıldığında kodu C ile başlayan tüm cari hesapların hareketleri, Aktarılacak Cari Hesap Kodu alanında belirtilen cari hesap tanımına aktarılır.

 • Logo Start Cari Fiş Bilgileri

  Logo Start ön muhasebe programında cari hesaplara ait borç alacak kaydının yapıldığı cari hesap fişleri üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;

  • Fiş başlığı
  • Fiş satırları
  • Fiş genel bilgileri

  bölümleridir.

 • Logo Start Cari Fiş Türleri

  Logo Start ön muhasebe programında, cari hesaplara ait nakit ödeme, nakit tahsilat, cari hesaplar arası virman fişleri, borç ve alacak dekontları ile alınan ve verilen vade farkı faturaları Cari Hesap Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

  Cari hesaplara ait fişler, fiş türü adı altında gruplanır. Bu gruplama cari hesap fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Cari hesap fiş türleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Hesap Fişleri

  Logo Start ön muhasebe programında cari hesap fişleri, Cari Hesap program Bölümünde yer alır. Cari hesap fişleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.