Bordro Programları Eğitimleri

Logo Bordro Programları Eğitimleri

Logo Bordro 3 / Bordro Plus Eğitimi ve Bordro Uygulamaları Kursu

Bordrolama kavramı genelde hem insan kaynakları departmanını hem de muhasebe departmanını ilgilendirmektedir. İnsan kaynakları açısından bakıldığında bordrolama demek; işveren ve işçi arasındaki maddi ilişkinin hesaplamasını yapmaktır. Muhasebe tarafından bordro uygulamasına bakıldığındaysa Türkiye'de resmi olarak faaliyet gösteren tüm işletmelerin düzenli bir şekilde kayıt yapması ve bildirimde bulunması gereken işlemler bütünüdür. Ayrıca devlet tarafından yürürlüğe konulan teşvik uygulamalarının hem iş hemde işveren tarafından avantajları ve dezavantajlarını araştırmak, uygulama koymak, teşviklerden yararlanmayı sağlamak, İnsan Kaynakları departmanının sorumluluğundadır. Bordrolama sürecinde İnsan Kaynakları ve muhasebe departmanları ortak çalışmaktadırlar.

Logo Bordro 3 ve Logo Bordro Plus programı Türkiye'de en çok kullanılan Bordrolama programıdır. Bugün Türkiye'de 1,3 Milyon kullanıcı olan Logo Bordro Plus / Logo Bordro 3 programı ile bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm bordro süreçleri uygulanabilir.

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında iş bulma açısından rakiplerinizin önüne geçmek ve tercih edilen olmak için yetenekleriniz geliştirmeniz, iyi bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olmanız kaçınılmaz bir gerçektir. Bordrolama süreçlerine her ne kadar hakim olsanız da çoğu işletmede Logo Bordro 3 / Logo Bordro Plus programı kullanıldığı için işletmeler insan kaynakları departmanına eleman alımı yaparlarken bu programları bilen elemanları tercih etmektedirler.

Sürekli güncellenen mevzuat ve teşviklerden ötürü bordro hesaplaması ve bordro uygulamaları kolay görünse de kayıt tutmak ve hesaplamalar yapmak karmaşık bir iştir. İşletmelerin insan kaynakları yönetiminde kullandığı bordro hesaplaması ve bordro uygulamaları önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenden ve bordro uygulamasında yapılan yanlışlara ait cezaların çok fazla olmasından ötürü işletmede bordo yapan çalışanların iyi bir bilgiye ve iyi bir hesaplama aracına sahip olması gerekmektedir. İşletmenin vergi yükümlülükleri, SGK 'ya ait yükümlülükleri ve iş kanununa gören faaliyet yürütmesi, insan kaynakları yönetimi ve bordro çalışanlarına bağlıdır. Logo Bordro 3 / Bordro Plus programı işletmenin ihtiyaç duyduğu bordrolama ile ilgili tüm hesaplamaları hatasız bir şekilde yapan bir bordro programıdır.

Logo Bordro 3 / Logo Bordro Plus eğitimi bu anlayış çerçevesinde hazırlanmıştır. Bizden alacağınız Bordro Plus / Bordro 3 eğitiminde iş hayatında ihtiyacınız olan tüm bilgilere ve uygulama becerilerine sahip olacaksınız.

Logo Bordro 3 / Bordro Plus Eğitimini Neden Sizden Almalıyım?


Logo Bordro Plus Programında Logo Bordro 7166 Sayılı Teşvik Kanunu Madde 8 Uygulaması

22/2/2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8 nci maddesi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”


Logo Bordro Plus 'ta 7103 Sayılı Kanunun 42. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 19. Madde Uygulaması

17103 ve 27103 olarak bilinen 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 19. madde eklenmiştir.

Logo Bordro Plus programında 4.52.01.01 versiyonu itibariyle 7103 sayılı kanun ile 4447 sayılı Sayılı kanuna eklenen geçici 19. Madde ile ilgili geliştirme yapılmıştır.


Logo Bordro Plus Kullanıcı Dokümanı

Bordro Plus ile firmanızda çalışan insan kaynağını verimli bir şekilde yöneterek, kurumunuzun hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bordro Plus; mevcut insan kaynağınızı en doğru şekilde pozisyonlandırmanıza olanak sağlarken, devam eden süreçte kurum içi motivasyonunuzun artmasına ve işlem takip kolaylılığı sayesinde operasyonel maliyetlerinizi de düşürmenize olanak sağlar. Sunduğu esnek yapı ve zengin ürün özelliklerinin yanı sıra kolay kullanım özelliği ile zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Bordro Plus temel modülü Sicil Yönetimi’ne ihtiyaçlarınız doğrultusunda Ücret Simülasyonu Modülünü de ekleyerek uygulamayı zenginleştirilebilirsiniz.


Logo Eğitim Portalı

Logo Eğitim Portalı Nedir?

Logo Eğitim Portalında yayınlanan makaleler ve içerikler Logo programını kullanan kişilerin çok daha etkin bir şeklide Logo programlarını kullanmaları amacıyla oluşturulmuştur. Logo Eğitim Portalında Logo Start programı, Logo Go 3 programı, Logo Tiger 3 programı, Logo Tiger 3 Enterprise programı, Logo Tiger Wings programı, Logo Tiger Wings Enterprise programı, Logo İnsan Kanyankaları programı, Logo Bordro Plus programı ile Logo Mobile sales programı, Logo CRM programı gibi Logo Yazılım tarafından geliştirilen ve satışı yapılan programlara ait içerikler bulunmaktadır.

Logo Eğitim Portalında eğitim videoları, püf noktalar, örnek makalaler, sürüm duyuruları, Logo'dan yapılan duyurular, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyurular, SGK ile ilgili duyurular ve teşvikler gibi önemli duruyurular da portalımzdaki duyurular bölümünde yer almaktadır.

e - Fatura, e - Defter, e -İrsaliye ve e - Arşiv gibi e-devlet uygulamaları içinde makalaler, duyurular, uygulama örnekleri ilgili kategoride yer alır.

Logo Yazılım fiyat listesinde yer alan Banka ekstre aktarımı, Logo excel aktarımı, Cep telefonu /tablet ile satış yapılmasını sağlayan Logo Mobile Sales, CRM işlerini takip edebileceğiniz Logo CRM programı gibi çok çeşitli programlara ait makaleler, örnek uygulamalar portalımızda ilgili kategorilerde bulunmaktadır.

Logo programları ile ilgili olarak teknik destek almak, program fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, Logo programları için danışmanlık hizmeti almak isterseniz iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Logo Eğitimleri

e-Bülten Kayıt Ol