Duyurular

SGK, GİB ve Logo Tarafından Yayınlanan Duyurular

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve diğer e-Belgeler ile ilgili tebliğ yayımlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 509 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19.10.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.

Yeni yayımlanan tebliğe göre;

 • Tüm e-Fatura mükelleflerinin 01 Ocak 2020 'ye kadar e-Arşiv Faturaya geçmesi gerekmektedir.
 • 2018 veya 2019 cirosu 5.000.000 (Beş Milyon) 'dan fazla olan firmaların 1 Temmzu 2020 'ye akdar e-Fatura'ya geçmesi zorunlu hale gelmiştir.
 • Cirosu 25.000.000 (Yirmibeş Milyon) ve üzeri olan firmaların ve özel olarak belirtilmiş sektörlerde (Maden, şeker, tütün, yakıt, demir-çelik, EPDK lisansına sahip frimalar, Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketimin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıclar vb.) yer alan firmaların 1 Temmuz 2020'ye kadar e-İrsaliye 'ye geçmesi zorunlu hale gelmiştir.
 • e-Defter 'lerin 10 yıl boyunca saklanma zorunluluğu ile ilgili kapsam genişletildi. Firmalara hem kendi sunucularında hemde özel bir entegratörde defterlerin 10 yıl saklaması zorunlu hale gelmiştir.
 • Tüm serbest meslek erbaplarının 1 Haziran 202 'ye kadar e-SMM 'ye geçmesi gerekmektedir.

Tebliğ ile ilgili hazırladığımız özet tablo aşağıdadır.


e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulanmasına Yüklenmesi Takvimi Değişti

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimiz aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve bu mükelleflerimiz mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmaktadır.

Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkanı getirilmiştir.

19/10/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) İle yapılan düzenleme de; e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir.

Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir. Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre birisini ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.


2020 e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM, e-Müstahsil, e-Gider Pusulası, e-Bilet, e-Sigorta Komisyon, e-Sigorta Poliçesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Dekont Tebliği ve Zorunluluklar.

2020 yılı için 19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmış ve zorunluluklar yeniden belirlenmiştir.

Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

e-Fatura, e-Arşiv fatura, E-arşiv Fatura Limiti, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ve geçiş tarihleri ile 2020 yılında e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kullanmak zorunda olan mükellefler aşağıda belirtilmiştir.

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

2020 Yılında e-Fatura zorunluluğu olan mükellefler,

 • 2018 veya sonraki hesap dönemlerinde 5 Milyon ve üzeri olan mükellefler 1.7.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, internet reklamcılığı ile internet ortamında reklam yayınlayan firmalar 1.7.2020 tarihine kadar,
 • Hal firmaları 1.1.2020’ye kadar,
 • EPDK lisanslı firmalar 1.7.2020’ye kadar,

e-fatura Uygulamasına geçiş yapmak ve kullanmak zorundadır.

e-Arşiv fatura Kullanma ve e-Arşiv Fatura Geçiş zorunluluğu


2019 e-Arşiv Fatura Tebliği ve Zorunluluklar.

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır.

Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

2019 yılında yayınlanan bu tebliğe göre e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olup Logo Özel Entegratörlüğü ve e-Arşiv Fatura sistemi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler iletişim sayfamızda bulunan iletişim kanallarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz. e-Arşiv Fatura sistemine zorunluluk dışında istediğiniz anda gönüllü olarak dahil olabilirsiniz. e-Arşiv Fatura sistemine dahil olduktan sonra tekrar kağıt fatura sistemine geri dönüş yapılamaz. 

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;


2019 e-Fatura Tebliği ve Zorunluluklar

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır.

Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

2019 yılında yayınlanan bu tebliğe göre e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olup Logo Özel Entegratörlüğü ve e-fatura sistemi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler iletişim sayfamızda bulunan iletişim kanallarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz. e-Fatura sistemine zorunluluk dışında istediğiniz anda gönüllü olarak dahil olabilirsiniz. e-Fatura sistemine dahil olduktan sonra tekrar kağıt fatura sistemine geri dönüş yapılamaz. 

e-Fatura Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler şöyledir;


2019 e-Defter Tebliği ve Zorunluluklar

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır.

Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

2019 yılında yayınlanan bu tebliğe göre e-Defter uygulamasına zorunlu olarak dahil olup Logo Özel Entegratörlüğü ve e-Defter sistemi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler iletişim sayfamızda bulunan iletişim kanallarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz. e-Defter sistemine zorunluluk dışında istediğiniz anda gönüllü olarak dahil olabilirsiniz. e-Defter Fatura sistemine dahil olduktan sonra tekrar kağıt defter sistemine geri dönüş yapılamaz. 

e-Defter Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler şöyledir;


2019 e-İrsaliye Tebliği ve Zorunluluklar

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır.

Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

2019 yılında yayınlanan bu tebliğe göre e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olup Logo Özel Entegratörlüğü ve e-İrsaliye sistemi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler iletişim sayfamızda bulunan iletişim kanallarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz. e-İrsaliye sistemine zorunluluk dışında istediğiniz anda gönüllü olarak dahil olabilirsiniz. e-İrsaliye Fatura sistemine dahil olduktan sonra tekrar kağıt İrsaliye sistemine geri dönüş yapılamaz. 

e-İrsaliye Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler şöyledir;


Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyuru Gelirler İdaresi Başkanlığı Web sitesinden alınmıştır.


Logo e-Defter Uygulamasında Berat ve DRB Oluştur İşleminde "Can Not Find The Declaration Of Element" Hatası Alınıyor.

2018/Aralık ve 2019/Ocak ayı e-defter berat yükleme son tarihinin yaklaştığı bu günlerde, son dönemde sıkça karşılaşılan durumlar ve çözüm adımları için aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

e-Defter Uygulamasında Berat ve DRB Oluştur İşleminde "Can Not Find The Declaration Of Element" Hatası Alınıyor.

Alınan uyarının nedeni Ticari Sistem Yönetimi/e-Defter Parametreleri (GO 3 için Diğer İşlemler-Çalışma Bilgileri) içerisinden tanımlanmış olan e-defter dizinindeki xsd adlı klasörün içindeki dosyaların eski bir versiyona ait olmalarından kaynaklanmaktadır. Ftp sitemizden (ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/EDEFTER/) indereceğiniz güncel dosyalara sahip xsd klasörünü dizine kopyalayarak işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.


GİB Üzerinden Temel Faturaların Reddedilebilmesi Hakkında

eLogo Bilgilendirme

Değerli İş Ortağımız,

Gelir İdaresi Başkanlığı 5 Mart 2019 tarihinde yayınladığı duyuru ile Temel Senaryodaki faturaların iptal edilebilmesi için Fatura İptal Portali’ni kullanıma açtığını duyurmuştur. Temel senaryodaki faturalar artık GİB Temel Fatura İptal Portali üzerinden iptal edilebilecektir.

GİB Temel Fatura İptal Portaline ulaşmak için tıklayınız.

GİB Temel Fatura İptal Portali Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığının 5 Mart 2019 tarihinde yayınladığı ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Özel entegratörlük aracılığıyla sadece ticari faturalar iptal edilmeye devam edecektir. Temel faturalar ise sadece GİB’in yeni kullanıma açtığı e-Fatura İptal Portali üzerinden yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

eLogo


Kamu Harcama Birimlerine e-Fatura Düzenlenebilmesi Hakkında

eLogo Bilgilendirme

Değerli İş Ortağımız,

Gelir İdaresi Başkanlığı 04.02.2019 tarihinde yayımladığı tebliğ kapsamında, 1 Mart 2019 itibariyle e-fatura müklelleflerinin Kamu idareleri ve ilgili harcama birimlerine düzenleyecekleri faturaların isteğe göre e-Fatura olarak düzenlenebileceğini duyurmuştur.

Kamu faturaları için gereken düzenlemeler Entegratörlük Portalimizde (efatura.elogo.com.tr) devreye alınmıştır. Kamu faturaları entegratörlük portalimiz üzerinden düzenlenebilecektir.

Kamu faturası düzenlemek için uygulama 1 Mart 2019 tarihinde başlamış olmasına rağmen, uygulama zorunlu değildir. e-Fatura mükellefleri bu tarihten sonra KAMU olarak belirlenen kurumlara e-Fatura düzenleyebilecektir. Diğer kayıtlı kullanıcıların böyle bir zorunluluğu yoktur.

eLogo Entegratörlük Portalinde ‘Kamu’ tipinde fatura düzenlemek için uygulanması gereken adımlar;

Fatura Senaryolarına yeni eklenen “KAMU” fatura tipi seçilmelidir. Bu seçenek ‘TEMEL FATURA’ özelliği göstermektedir.

 • Kamu Faturasında aşağıdaki zorunlu bilgilerin girilmesi gerekmektedir;
  • Malzeme Satırına GTIP Kodu, CPA Kodu ve Menşei bilgisi
  • Yeni Eklenen IBAN Numarası alanı
 • Standart fatura tasarımı kullanıyorsanız, faturalarınızda bu yeni alanlar görüntülenebilecektir. Fatura Tasarımını özelleştirdiyseniz, yeni alanlar henüz faturada görüntülenemeyecektir. Kamu faturası düzenlerken standart fatura tasarımını seçerek ilerleyebilirsiniz.
 • Kendi tasarımınızı kullanıyorsanız, yeni değerlerin faturada görüntülenebilmesi için geliştirmelerimiz devam etmektedir.

E-fatura kayıtlı kullanıcılar listesinde sadece “Muhasebat Genel Müdürlüğü” KAMU olarak belirlenmiş olup şu an için sadece bu kuruma düzenlenecek e-Faturalar duyuruda belirtildiği gibi düzenlenebilecektir. e-Fatura düzenlenebilecek yeni Kamu Kurumları eklendikçe www.efatura.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığının konuyla ilgili ek duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı Kamu e-Fatura Teknik Klavuzununa ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

eLogo


Logo Bilgilendirme

Değerli İş Ortaklarımız ,

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir.  2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili değişiklik 17 Aralık 2018 tarihli j-platform 2.62.6.0 versiyonu ile kullanıma sunulmuştur, ilgili versiyon dosyalarına ftp sitemizden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Logo Yazılım


Logo Bilgilendirme

Değerli İş Ortaklarımız ,

MukellefKontrol.exe dosyası güncellenmiştir. Mükellef sorgulama işlemlerinizi;

ERP uygulaması içerisinden sorgulamak istiyorsanız “Diyalogo.dll” dosyasını,

MukellefKontrol.exe olarak kullanıyorsanız, “MukellefKontrol.exe” dosyasını güncellemeniz yeterli olacaktır.

Saygılarımızla,

eLogo


Logo Bilgilendirme

Sayın İlgili,

2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da Gelirler İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Defter Raporu Beratının oluşturulması ve gönderilmesi ile ilgili geliştirmeler 2.56.00.00 versiyonu ile beraber kullanıma sunulmuş olup bunun bilgisi sizlerle daha önceki duyurularımızla da paylaşılmıştır.

Defter Raporu Beratı ayrı bir berat türü olduğu için diğer berat dosyalarıyla beraber gönderilmesi gerektiğinden, mutlaka 2.56.00.00 ve üzeri sürümlerde defter oluşturma süreçleri takip edilmelidir. Bu nedenle 20 Nisan 2019 tarihi itibari ile 2.56.00.00 versiyon öncesi e-defter uygulamasını kullanan firmalarda e-defter uygulamasına giriş sırasında aşağıdaki uyarı mesajı ile güncel sürüm kontrolü yapılmaya başlanacaktır.

"Son Tebliğlere Uygun Logo e-Defter Uygulamasını Yüklemeniz Gerekmektedir. Logo e-Defter Uygulaması Kapatılacaktır!"


Not: Güncel sürüm kontrolü defter dönemlerinden bağımsız bir kontrol olup, 2018/Aralık dönemine ait defterler için de aynı durum sözkonusudur. 2.56 ve üzeri sürümlere geçmemiş kullanıcılarımızın 20 Nisan 2019 tarihine kadar 2018/Aralık defterlerini oluşturmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Logo Yazılım


Logo Bilgilendirme

Logo’dan GO 3 kullanıcılarına özel dijital dönüşüm fırsatları!

Siz de e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçin, dijital dönüşüm yolculuğunuzda avantajlı fırsatlardan yararlanın.

Üstelik 10 yıl saklama ücretsiz!

Logo GO 3 kullanıcılarına özel fırsat paketleri:

e-Fatura Modülü + 1.000 Kontör : 4830 TL yerine 2.900 TL

e-Fatura ve e-Arşiv Modülü + 1.500 Kontör : 6.600 TL yerinde 3.950 TL

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter Modülü + 2.000 Kontör : 9.840 TL yerine 5.900 TL

e-Arşiv Modülü + 500 Kontör : 1.770 TL yerine 1.050 TL

Kampanya geçerlilik tarihi: 7 – 31 Ekim 2019

Kampanya koşulları;

 1. Kampanya, 7 – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli olup; Logo GO 3 kullanıcıları için geçerlidir.
 2. Kampanya kapsamında indirimli fiyatlardan yararlanabilmek için yukarıdaki paketlerden en az birinin satın alınması gerekmektedir.
 3. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların mutlaka LEM sahibi olması gerekmektedir.
 4. Yukarıdaki e-Devlet modüllerinin haricindeki diğer e-Çözümler kampanyaya dahil değildir.
 5. Kampanya kapsamında yukarıdaki paketlerin haricinde ekstra kontör alımlarında %20 indirim uygulanacaktır.
 6. e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter modülleri içerlerinde 1 adet firma ile gelir, ek firma ihtiyaçları için firma artırımları satın alınması gerekmektedir. (Firma artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir)
 7. Firma sayısı, müşterinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir.
 8. Logo, kampanya içeriği ve süresini değiştirme hakkını saklı tutar.
 9. Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
 10. Sipariş girişleri için kampanya kodunun ilgili alanda belirtilmesi gerekmektedir.

Logo Eğitim Portalı

Logo Eğitim Portalı Nedir?

Logo Eğitim Portalında yayınlanan makaleler ve içerikler Logo programını kullanan kişilerin çok daha etkin bir şeklide Logo programlarını kullanmaları amacıyla oluşturulmuştur. Logo Eğitim Portalında Logo Start programı, Logo Go 3 programı, Logo Tiger 3 programı, Logo Tiger 3 Enterprise programı, Logo Tiger Wings programı, Logo Tiger Wings Enterprise programı, Logo İnsan Kanyankaları programı, Logo Bordro Plus programı ile Logo Mobile sales programı, Logo CRM programı gibi Logo Yazılım tarafından geliştirilen ve satışı yapılan programlara ait içerikler bulunmaktadır.

Logo Eğitim Portalında eğitim videoları, püf noktalar, örnek makalaler, sürüm duyuruları, Logo'dan yapılan duyurular, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyurular, SGK ile ilgili duyurular ve teşvikler gibi önemli duruyurular da portalımzdaki duyurular bölümünde yer almaktadır.

e - Fatura, e - Defter, e -İrsaliye ve e - Arşiv gibi e-devlet uygulamaları içinde makalaler, duyurular, uygulama örnekleri ilgili kategoride yer alır.

Logo Yazılım fiyat listesinde yer alan Banka ekstre aktarımı, Logo excel aktarımı, Cep telefonu /tablet ile satış yapılmasını sağlayan Logo Mobile Sales, CRM işlerini takip edebileceğiniz Logo CRM programı gibi çok çeşitli programlara ait makaleler, örnek uygulamalar portalımızda ilgili kategorilerde bulunmaktadır.

Logo programları ile ilgili olarak teknik destek almak, program fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, Logo programları için danışmanlık hizmeti almak isterseniz iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

e-Bülten Kayıt Ol