Logo Kobi Dokümanları

Logo Kobi Çözümleri Kullanıcı Yardım Dokümanları

Logo GO 3

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen GO3 , rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.

GO3; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

GO3 ile gelen özellikler;


Logo Start Aylara Göre Satış Dağılımı Raporu

Her malzeme için aylık toplamlarla satış tutar ve miktarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Aylara Göre Satış Dağılımı Raporu Logo Start programında Stok modülündeki raporlar ekranında bulunur. Aylara göre satış dağılımı raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Aylara Göre Satınalma Dağılımı Raporu

Her malzeme için aylık toplamlarla alım tutar ve miktarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Aylara Göre Satınalma Dağılımı Raporu Logo Start programında Stok program bölümünde Tablolar menüsü altında yer alır. Aylara göre alım dağılımı raporunda kullanılan filtreler şunlardır;


Logo Start Birim Setleri Listesi

Kayıtlı birim setlerinin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Birim seti kodu, açıklaması, özel kodu ve yetki kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak belli bir grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan birim setleri listelenir. Logo Start programındaki birim setleri listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Logo Start Satınalma Koşulları Listesi

Satınalma koşullarının verilen tarih aralığında Malzeme kartları ya da cari hesaplara göre listelendiği rapor seçeneğidir. Satınalma Koşulları Listesi Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Alış koşulları dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Verilen Hizmet Ekstresi

Hizmetlere ait satış hareketleri ve toplamlarının hizmet kartı bazında listelendiği rapor seçeneğidir. Verilen Hizmet Ekstresi Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Verilen hizmet ekstresi dökümünde hareketler her bir hizmet kartı için ayrı, ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Alınan Hizmet Ekstresi

Hizmet kartlarına ait alım hareketleri ve toplamlarının hizmet kartı bazında listelendiği rapor seçeneğidir. Alınan Hizmet Ekstresi Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Alınan hizmet ekstresinde hareketler her bir hizmet kartı için ayrı ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Alınan hizmet ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:


Logo Start Satınalma Masrafları Listesi

Satınalma masraflarının listelendiği rapor seçeneğidir. Satınalma Masrafları Listesi Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Masraf türü ve masraf şekli filtre satırlarında türü ve şekli belirlenerek istenen alım masraflarının raporda yer alması sağlanır. Alım masrafları dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Satınalma İndirimleri Listesi

Satınalma indirimlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Satınalma İndirimleri Listesi Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. İndirim türü ve indirim şekli filtre satırlarında indirim türü ve şekli belirlenerek istenen alım indirimlerinin raporda yer alması sağlanır. Alım indirimleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Hizmetler Listesi

Alınan hizmet kartlarının ve verilen hizmet kartlarının listelendiği rapordur. Hizmetler Listesi raporu Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Alınan hizmet kartları raporunda kullanılan filtreler şunlardır:


Logo Start Stok Özet Günlük Ekstre

Özet günlük ekstrede giriş ve çıkış hareketleri tarih, tutar ve miktar bilgileri ile alınır. Özet Günlük Ekstre raporu Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Özet günlük ekstre filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Stok Ekstresi

Malzemelere ait hareketlerin fiş türleri ile birlikte günlük miktar ve toplamları ile alındığı seçenektir. Stok Ekstresi Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Malzeme ekstresinde hareketler her bir malzeme için ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Malzeme ekstresi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Logo Start Stok Hareketleri Listesi

Malzemelere ait hareketlerin listelendiği seçenektir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Stok Hareketleri Listesi Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Malzeme hareketleri dökümü filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Stok Fişleri Listesi

Malzemelere ait hareketlerin kaydedildiği, fişlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Stok Fişleri Listesi Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Fiş listesi filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Konsinye Mallar Raporu

Konsinye olarak alınan ve verilen malzemelerin listelendiği rapordur. Konsinye Mallar Raporu Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Logo Start Stok Ambar Seviye Kontrol Raporu

Malzemelerin ambarlardaki seviyelerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Stok Ambar Seviye Kontrol Raporu Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan malzeme fiyatları listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Stok Satış Fiyat Analizi

Malzeme satışlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Stok Satış Fiyat Analizi raporu Logo Start programındaki Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan malzeme fiyatları listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Stok Satınalma Fiyat Analizi

Malzeme alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Stok Satınalma Fiyat Analizi raporu Logo Start programındaki Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan Malzeme fiyatları listelenir. Malzeme alım fiyat analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Start Stok Listesi

Kayıtlı malzeme kartlarının listelendiği rapordur. Stok Listesi Raporu Logo Start programında Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme kodu, açıklaması, özel kodu, yetki kodu üretici kodu ve grup kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzeme kartları listelenir. Malzeme listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Logo Start Envanter Raporu

Malzemelerin herhangi bir zamandaki son durumlarını almak için kullanılan rapor seçeneğidir. Envanter raporu Logo Start 'ta Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır.


Page 1 of 25

Dokümanlar

e-Bülten Kayıt Ol