Tiger 3 Dokümanları

Logo Tiger 3 ERP Programı Kullanıcı Dokümanları

Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Ek İndirimler

Fiş / fatura satırındaki malzemeye birden fazla indirim uygulamak için kullanılır. Satırdaki işleme 5 adet ek indirim uygulanabilir. "Tüm satırlara uygulansın" seçeneği işaretlendiğinde, faturadaki tüm satırlara ek indirimler uygulanır. Bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir.

Ek indirim olarak uygulanacak indirimlerin net indirim olması isteniyorsa, üst kısımdaki "Net İndirim" kutucuğu işaretlenir. Net indirim, tutara KDV dahil edilmeden uygulanan indirimdir. Üstlenilen KDV Oranı alanına girilen rakam, yapılan indirim üzerinden hesaplanacak KDV'nin ne kadarının Satır KDV'sine ekleneceğinin hesaplanmasında kullanılır.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Muhasebe Kodları Girişi

Logo Tiger 3 'te satınalma sipariş fişleri, satınalma irsaliyeleri ve satınalma faturalarının muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde, bu pencerede görüntülenir.

Muhasebe Kodu, Muhasebe Hesap Açıklaması ve Masraf Merkezi Kodu alanları bilgi girişi içindir. İşlemin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Tablodaki diğer kolonlar fişin muhasebe hesaplarına yansıyan borç ve alacak rakamlarını gösterir.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Satıra Ödeme Planı Uygula

Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Satıra Ödeme Planı Uygula" seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Hızlı Giriş Penceresi

Logo Tiger 3 hızlı giriş penceresi, sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında özelliklerine göre malzemeleri seçerek fişe aktarmak için kullanılır. Belirtilen özelliklere uygun malzemeler "Satır Ekle" seçeneği ile fiş ya da faturaya aktarılır. Malzeme hızlı giriş penceresi seçeneği fiş ve faturalarda F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Özellik girişi penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Malzeme (Sınıfı) Kodu / Açıklaması: Satırda işlem görecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da "..." simgesi tıklanarak kayıtlı malzeme sınıfları listelenir ve seçilir.


Logo Tiger 3 Satınalma İrsaliye / Faturada Promosyon Uygula

Logo Tiger 3 'te irsaliye ve faturalarda, satırda işlem gören mala ve işlem geneline promosyon uygulamak mümkündür. Satırdaki işlem için geçerli olacak promosyon tanımı yapılmışsa sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Promosyon Uygula" seçeneği ile satırdaki işleme uygulanır. Satırdaki işlem için promosyon uygulandığında hareket gören malzemeye ait tanımlı promosyon kartları listelenir ve istenen tanım seçilir. Promosyon olarak alınacak malzeme ya da malzemeler için, satınalma promosyon tanımında belirlenen formül dikkate alınarak hesaplanan miktarlar fiş satırına otomatik olarak aktarılır.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansıması için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır. Fiş ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Birim fiyat güncelleme ile


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Toplu Varyant Seçimi

Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.

İlgili malzeme için malzeme kartında belirlenen özellikler ve özellik değerleri açıklamaları ile birlikte bu pencerede listelenir. İstenen özellikler seçilerek fiş veya faturanın hangi özellikleri içeren varyantlar için oluşturulacağı belirlenir.

Seçilen özellikler birden fazla varyanta karşılık gelebilir. Bu pencereyle fişe birden fazla satır eklenebilir. Sistemde istenen özelliklerde bir varyant yoksa Otomatik Varyant Ataması seçeneği kullanılır. Bu seçenek tıklandığında "Seçilen özellik değerlerine sahip bir varyant tanımı bulunamadığı takdirde otomatik olarak oluşturulacaktır" şeklinde bir uyarı penceresi ekrana gelir. "Tamam" denildiğinde, belirtilen özelliklerdeki varyant oluşturulur.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Birim Fiyat Seçimi

Logo Tiger 3 'te fiş ve faturalarda işleme ait birim fiyat, satırlarda yer alan Birim Fiyat kolonunda girilir. Malzeme / hizmet birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir. Fiyatlar penceresinde yer alan seçenekler şunlardır:

Tanımlı Satınalma / Satış Fiyatı: Malzeme / hizmet için tanımlanmış alış ya da satış fiyatıdır. Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında, birden fazla fiyat tanımının olması durumunda bu tanımlı fiyatlar listelenir. İstenen tanım seçilir.

Maliyet Yöntemlerine Göre Birim Fiyat Seçenekleri


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Üretici Kodu Girişi

Logo Tiger 3 'te üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir.

Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Barkod Girişi

Logo Tiger 3 'te fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır.

Fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. "Satıra Ekle" seçeneği ile barkodu okutulan malzemenin kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Döviz Bilgileri Girişi

Sipariş, irsaliye ve faturalarda satırdaki işlemle ilgili döviz bilgilerini kaydetmek için Logo Tiger 3 'te sağ fare tuşu menüsünde yer alan Döviz Bilgileri Girişi seçeneği kullanılır.

Döviz türü alanında, malzeme fiyatlandırmasında, maliyetleri açısından dışa bağımlı olan ve dövize bağlı olarak fiyatlandırılması gereken malların satınalma işlemleri için fiyatlandırma dövizi türü girilir. Ya da döviz türleri listesinden seçilir.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Malzeme Satırları

Fiş ve faturalarda satırdaki işlemin bir malzeme sınıfına ait olması durumunda satır türü Malzeme Sınıfı olarak seçilir. Logo Tiger 3 'te malzeme sınıfı genel ve tablolu malzeme sınıfı olabilir.

Genel Malzeme Sınıfı Türündeki Satırlar

Genel türdeki malzeme sınıfları altında yer alan malzemelere ait alım işlemleri için satır türü Malzeme Sınıfı seçilir. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler iki şekilde kaydedilir.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Fason Satırları

Fason faturası, fason iş yapan firma tarafından düzenlenen ve özel bir KDV uygulamasını içeren faturadır. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işler ile hurda metal alımlarında sorumluluk uygulamasına göre fason iş yaptıranlar, fason iş yapanın düzenlediği faturada belirtilen KDV tutarının 2/3'ünü, ödenecek verginin güvenliği açısından fason iş yapana ödemeyecek fakat aynı dönemdeki KDV beyannamesi ile beyan edip devlete ödemektedir.

Fason faturası bir hizmet faturasıdır. Logo Tiger 3 'te fason fatura bilgileri hizmet faturalarında satır tipi Fason seçilerek kaydedilir. Raporlarda fason fatura bilgileri, KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri ile listelenir. KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri fatura satırlarında girilmiş olan miktara göre hesaplanır ve raporlanır.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Ek Malzeme Satırları

Logo Tiger 3 'te ek malzemeler zorunlu olarak müşteriye verilmeyen, ancak müşteri tarafından satın alınan malzemeyi tamamlayıcı özellikteki malzemelerdir. Malzeme ya da malzeme sınıfı ile birlikte verilecek ek malzeme tanımları Malzeme Yönetimi program bölümünde kaydedilir ve hangi malzeme ya da malzeme sınıfı ile birlikte verileceği belirlenir.

Satınalma fiş ve faturalarında malzeme ile birlikte verilen ek malzemelere ait bilgiler 2 şekilde kaydedilir:


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Sabit Kıymet Satırları

Logo Tiger 3 'te sabit kıymet alımları, satışları ve sabit kıymete yapılan giderler Sabit Kıymet kayıtları seçeneği ile kaydedilir. İşlem bilgilerini kaydetmek için sipariş fişi, satınalma irsaliyesi ve faturası satırlarında, satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. İşlemin ait olduğu sabit kıymet malzeme kodu alanında seçilir. F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sabit Kıymet Kayıtları ile İlişkilendir seçeneği ile sabit kıymet bilgileri kaydedilir.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Hizmet Satırları

Sipariş Fişlerinde Hizmet Satırları

Logo Tiger 3 'te malzeme için sipariş bilgileri kaydedildiği gibi, hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Sipariş fişlerinde satırdaki işlemin hizmetle ilgili olduğu satır türü Hizmet seçilerek belirlenir.

Kod alanında alınan hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin süreleri, hizmet kartlarında girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin tarihi bilgisi kart üzerinde belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Promosyon Satırları

Satıcı firmalardan alınan mallar ya da alım işlemine uygulanan promosyonlar kaydedilir ve gerekirse ayrı muhasebe hesapları altında izlenir. Logo Tiger 3 'te alım işlemlerinde satıcı firmanın gerek alınan mala gerekse işlem geneline uyguladığı promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir.

Satınalma irsaliye ve faturalarında,


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada İndirim / Masraf Satırları

Logo Tiger 3 'te Fiş / faturada satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim, masraf uygulanabilir. Satırdaki işlem için geçerli olacak masraf ve indirimler ilgili satırının hemen altında satır türü masraf ve indirim seçilerek kaydedilir. Fiş ya da fatura geneli için geçerli olacak indirim ve masraf satırları ise çizgi ile ayrılan bölümün altına kaydedilir.

İndirim ve masraflar,


Logo Tiger 3 Satınalma Sipariş / İrsaliye / Faturada Karma Koli Satırları

Malzemeler satınalma / satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Logo Tiger 3 'te her karma koli bir kaç malzeme kaleminden oluşur ve bu malzemeler farklı KDV oranları üzerinden işlem görür. Karma koli muhasebeleştirme işlemleri karma koliyi oluşturan malzemelerin KDV oranlarına ve tutarlarına göre ayrı hesaplara yapılabilir. Fatura basımında karma koliyi oluşturan malzeme satırları ayrı ayrı yer alır.

Hem karma koli içinde yer alan hem de alışı yapılan malzemelerin koli içindeki alışları ve tek başına alışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli içinde hangi malların ne miktarda olduğu bellidir. Karma koli malzemelerine ait malzeme kartları, Malzeme Yönetimi bölümünde kayıt türü karma koli seçilerek açılır. Bu malzemelere ait satınalma işlemleri ise fiş ve faturalarda satır tipi karma koli seçilerek kaydedilir.


Page 1 of 37

Dokümanlar

e-Bülten Kayıt Ol