ERP Programları Dokümanları

Logo ERP Programları Kullanıcı Dokümanları

Logo Tiger 3 İthalat

İthalat, yurtdışındaki bir firmadan, menşei (yani orijini) yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirildikten sonra gümrük işlemlerinin tamamlanarak ülkeye girişinin yapılması işlemidir.

Logo Tiger 3 ERP programında ithalat ile ilgili işlemler Dış Ticaret modülündeki İthalat program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir, izlenir ve raporlanır.

İthalat Yönetimi Bölümü Menüleri şunlardır:

Tanımlar: Akreditifler


Logo Tiger 3 İş Akış Yönetimi Raporları

Logo Tiger 3 ERP programındaki iş akış modülü altında iş akışı ile ilgili raporlar bulunmaktadır.

Rol Tanımları Listesi

Rol tanımlarının listelendiği rapordur. İş Akış Yönetimi program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 İş Akış Tarihçesi

İş akışına bağlı bir hareket veya kart üzerinde gerçekleşen görevlerin, görev kodu, tanımı ve görevi gerçekleştiren kullanıcı bazında, görev seviyeleriyle birlikte listelendiği ekrandır. Malzeme Kartları, Cari Hesap Kartları, Verilen Siparişler, Alınan Siparişler, Alım İrsaliyeleri, Satış İrsaliyeleri, Alım Faturaları, Satış Faturaları, Talep Fişleri, Cari Hesap Fişleri, Muhasebe Fişleri, Kasa/Cari Hesap İşlemleri, Kasa/Faturalar, Kasa/Muhasebe İşlemleri, Kasa/Kasa İşlemleri listelerinde ilgili kayıt üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Bilgi ve izleme amaçlıdır. İş akışına bağlı işlem veya kartlar üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “İş Akışını Tamamla” seçeneği kullanılarak tamamlanan görevler İş Akış Tarihçesi penceresinde yer alır. Kırmızı ile gösterilen satırlar görevin “Onay” türünde olduğunu; yeşil ile gösterilen satırlar ise görevin “Diğer” türde olduğunu belirtir.

Kart üzerinde yer alan bilgiler şunlardır:


Logo Tiger 3 İş Akış Mesajlar

Kayıtlı kullanıcılara görevlerinin bildirildiği, onaylaması gereken işlerin gönderilmesi ile ilgili mesajların toplandığı bölümdür. Kullanıcılara görevlerinin dışında da mesajlar gönderilebilir.

Yeni bir mesaj göndermek için İş Akış Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Mesajlar seçeneği kullanılır. Ekranın sağ alt köşesindeki Mesajlar bölümünde Gelen ve Gönderilmiş satırları üzerinde fare ile tıklanarak, ilgili mesajlar listelenir. Yeni bir mesaj geldiğinde kullanıcı ekranda beliren mesaj görüntüsü ile uyarılır.


Logo Tiger 3 İş Akış Görevler

İş akışında görev ataması yapılan kullanıcıların görevlerini görebilecekleri, gerekli işlemleri gerçekleştirebilecekleri bir seçenektir. İş Akış Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Görevler seçeneği ile yeni görev tanımı yapılır, görev durum değişiklikleri kaydedilir, görev izleme işlemleri yapılır.

Logo Tiger 3 Görev Tanım Bilgileri

Görev üç farklı şekilde oluşabilir:

  • İş akışından atanabilir
  • Kullanıcı kendine görev tanımlayabilir
  • Kullanıcıya bir başka kullanıcı tarafından görev ataması yapılabilir

Görev kayıt bilgileri şunlardır:


Logo Tiger 3 İş Akış Tanımları

Logo Tiger 3 ERP programında bulunan iş akış tanımları ile

  • Onay verilecek işlemler ya da süreçte yer alan diğer görevler
  • Onayın hangi rol tarafından verileceği ya da görevi üstlenen rol
  • Rolün kullanıcıları
  • Görev süreleri
  • Gecikme durumunda ne yapılacağı
  • Yapılacak uyarının kime yapılacağı ve hangi iletişim aracı ile yapılacağı

kaydedilir.


Logo Tiger 3 İş Akış Rol Tanımları

Sipariş, sevkiyat, faturalama ve diğer iş akışlarındaki görevleri ve bu görevlerin kim tarafından yerine getirildiği İş Akış Rol Tanımları ile kaydedilir. İş Akış Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için iş akış rol tanımları listesindeki düğmeler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

İş Akışı Rol Tanım Bilgileri

İş akışındaki rol tanımı, iş akış rol tanımları listesinde "Ekle" seçeneği ile açılan tanım penceresinden kaydedilir.

Kodu: Rol tanımının kodudur.


Logo Tiger 3 İş Akış Yönetimi

İş akış yönetim sistemi ile iş akışları ve onay mekanizmaları tanımlanarak, sağlıklı iletişim ve iş süreçlerinin otomasyonu sağlanır, operasyonlar hızlı ve hatasız yürütülür, işlem maliyetleri en aza indirilir, onay ve kontrol işlemleri elektronik ortamda izlenir. Böylece kağıda dayalı veya elle yapılan işler azaltılarak iş akışlarının hızlanması, verimlilik artışı ve karlılık sağlanır.

İş Akış Yönetimi Bölümü Menüleri

Ana Kayıtlar : İş Akış Rol Tanımları, İş Akış Tanımları, Görevler, Mesajlar


Logo Tiger 3 'te Dış Ticaret ve İhracat Örnek Uygulama

SENARYO ŞİRKETİ A.Ş. DIŞ TİCARET SENARYOSU

Logo Tiger 3 programı için örnek dış ticaret senaryosu yazının devamındadır. Senaryo Şirketi A.Ş. muhtelif A malzemeleri üreticisi olup bu ürünlerde muhtelif B hammaddeleri kullanmaktadır. Şirket A malzemelerini kendi bünyesinde üretmekte olup iç pazara ihraç kayıtlı satmakta ve dış pazarlara ihraç etmektedir. Muhtelif A malzemelerinin üretiminde kullanılan muhtelif B hammaddelerini de Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kayıtlı almakta ve dış pazarlardan ithal etmektedir.

Senaryo Şirketi A.Ş, satış, satınalma, finansman ve üretim departmanları ile yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan değerlere istinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Döviz Kredisi ve Eximbank Kredisi almıştır.

EK-1/A - Satınalma / Satış - Sipariş

EK-1/B - Finans - Krediler


Logo Tiger 3 DİİB - İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ihraç kayıtlı satılan malların hangi firmalara, hangi fatura numarası ile ne miktarlarda ve ne döviz tutarları ile alındığını izleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 DİİB - İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ihraç kayıtlı alınan hammaddelerin hangi firmalardan, hangi fatura numarası ile ne miktarlarda ve ne döviz tutarları ile alındığını izleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 DİİB - İhracat Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ihracatların kapanan, kalan miktarını ve kapanan, kalan döviz tutarını, gönderildiği ve çıkış gümrüğünü izleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Hammadde Sarfiyat Tablosu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ihracatlarda kullanılan malların ne miktarda ülke tiplerine göre gönderdiği ve gönderilen bu ürünlerde kullanılan hammaddelerin ne oranda sarf edildiği, daha ne kadar sarf edilmesi gerektiğini, mal, hammadde ve toplam bazında listeleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Dahilde İşleme İzin Belgesi / GKB Analiz Raporu

Alınan DİİB'in ithaline izin verilen ve ihracı taahhüt edilen malların AB ülkeleri, 3.ülkeler ve ihraç kaydıyla kapanan ve kalan miktarlarını ve döviz tutarlarını listeleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Rapor filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Döviz Kredileri Raporu

Kredinin kapatılmasında kullanılan ihracat faturalarının GÇB numaralarına göre kapamalarını gösteren rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Eximbank Kredileri Raporu

Eximbank kredilerinin ihracı taahhüt edilen malların kapanan ve kalan miktarlarının ve döviz tutarlarının listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhraç kayıtlı sattığımız malların müşteri tarafından yurtdışına çıkartılması gereken son günü (Direkt ihracat ve DİİB kapsamında İhracat) otomatik olarak hesaplayan rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Eğitim Portalı

Logo Eğitim Portalı Nedir?

Logo Eğitim Portalında yayınlanan makaleler ve içerikler Logo programını kullanan kişilerin çok daha etkin bir şeklide Logo programlarını kullanmaları amacıyla oluşturulmuştur. Logo Eğitim Portalında Logo Start programı, Logo Go 3 programı, Logo Tiger 3 programı, Logo Tiger 3 Enterprise programı, Logo Tiger Wings programı, Logo Tiger Wings Enterprise programı, Logo İnsan Kanyankaları programı, Logo Bordro Plus programı ile Logo Mobile sales programı, Logo CRM programı gibi Logo Yazılım tarafından geliştirilen ve satışı yapılan programlara ait içerikler bulunmaktadır.

Logo Eğitim Portalında eğitim videoları, püf noktalar, örnek makalaler, sürüm duyuruları, Logo'dan yapılan duyurular, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyurular, SGK ile ilgili duyurular ve teşvikler gibi önemli duruyurular da portalımzdaki duyurular bölümünde yer almaktadır.

e - Fatura, e - Defter, e -İrsaliye ve e - Arşiv gibi e-devlet uygulamaları içinde makalaler, duyurular, uygulama örnekleri ilgili kategoride yer alır.

Logo Yazılım fiyat listesinde yer alan Banka ekstre aktarımı, Logo excel aktarımı, Cep telefonu /tablet ile satış yapılmasını sağlayan Logo Mobile Sales, CRM işlerini takip edebileceğiniz Logo CRM programı gibi çok çeşitli programlara ait makaleler, örnek uygulamalar portalımızda ilgili kategorilerde bulunmaktadır.

Logo programları ile ilgili olarak teknik destek almak, program fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, Logo programları için danışmanlık hizmeti almak isterseniz iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Logo Dokümanları

e-Bülten Kayıt Ol