Logo Dokümanları

Logo Programı Kullanıcı Dokümanları

Logo Tiger 3 İhracat Fatura Bilgileri

Yabancı ülkeye ihracat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan ihracat operasyon fişi için kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve fatura bilgileri Logo Tiger 3 ERP programındaki İhracat Operasyon Fişlerindeki Fatura ve Detaylar sekmelerinde bulunan seçenekler kullanılarak kaydedilir. Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur:

 • Fatura başlık bilgileri
 • Fatura satırlarına ait bilgiler
 • Fatura genel bilgileri

Fatura Başlık Bilgileri

Bu bölümde faturaya ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak ekranın üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözü, faturaya kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fatura numarası, fatura tarihi, belge numarası, işyeri ve ambar vb. bilgiler, faturada ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Fatura Numarası: Faturanın bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Faturalar numaralarına göre sıralıdır. Fatura numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Fatura Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fatura tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Faturalar belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fatura olabilir.

Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır.

Ödemeler: Fatura geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse Ödemeler alanına öndeğer olarak aktarılır. Fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.

Ticari İşlem Grubu: Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Faturanın ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse Ticari İşlem Grubu alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Grup Şirket Hareketi: İşlemin konsolide mali tablolarda kullanılacağını belirtir.


Logo Tiger 3 İhracat Bilgileri

Logo Tiger 3 ERP programında İhracat Operasyon fişleri içinde bulunan ve yabancı ülkeye ihracat ile ilgili genel bilgilerin girildiği penceredir. Aşağıdaki başlıklar altında toplanan alanlardan girilir:

 • Dosya Bilgileri
 • Sevkiyat Bilgileri

Dosya Bilgileri

Kodu: İhracat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır.

Adı: İhracat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Sıra No: Aynı ihracat dosyasına ait işlemler ihracat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Dosyaya Aktar" özelliği kullanılarak tek bir dosya altında toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez.

GÇB / ETGB No: Gümrük çıkış beyannamesinin / Elektronik ticaret gümrük beyanname numarasının girildiği alandır. Gümrük çıkış beyannamesi / Elektronik ticaret gümrük beyannamesi numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

GÇB / ETGB Tarihi: Gümrük çıkış beyannamesinin / Elektronik ticaret gümrük beyannamesinin hazırlandığı günün tarihidir. Gümrük çıkış beyannamesinin / Elektronik ticaret gümrük beyannamesinin tarihi fatura tarihinden önce olamaz.

GÇB / ETGB : Beyanname türünün seçildiği alandır. GÇB ve ETGB seçeneklerinden birisi seçilir.

Varış Ülke Tipi: İhracat yapılan ülkenin tipinin seçildiği alandır.

Varış Ülke Kodu: İhracat yapılan ülkenin seçildiği alandır.

Ödeme Şekli: İhracat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.


Logo Tiger 3 Yabancı Ülkeye / Serbest Bölgeye İhracat

İhracat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılan operasyon fişleri,

 • Yabancı ülkeye ihracat
 • Serbest bölgeye ihracat

fiş tiplerini içerir.

Yabancı Ülkeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler Logo Tiger 3 ERP programında İhracat Operasyon Fişleri (Yabancı Ülkeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler (hizmet ihracatı) verilen hizmet faturası ile de kaydedilebilir. Hizmet ihracatlarının ihracat operasyon fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türünün Hizmet olarak seçilmesi gerekir.

Serbest Bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Serbest Bölgeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler (hizmet ihracatı) verilen hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, ihracat operasyon fişleri ile de kaydedilir. Hizmet ihracatlarının ihracat operasyon fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

İhracat operasyon fişlerine ait bilgiler aşağıdaki pencerelerden kaydedilir:

 • İhracat Bilgileri
 • Fatura
 • Detaylar

İhracat operasyon fişleri başlık bilgileri bölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fatura numarası, cari hesap kodu, ambar, İşyeri, bölüm, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir. Fatura satırlarında malzeme / hizmet bilgileri kaydedilir.


Logo Tiger 3 İhracat Operasyon Fişleri

İhracat operasyon fişleri ile yabancı ülkeye ve serbest bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler kaydedilir. İhracat operasyon fişleri, Logo Tiger 3 programında İhracat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer almaktadır. Yeni fiş eklemek ve var olan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

İhracat Operasyon Fişine Sözleşme Aktarımı

İhracat operasyon fişlerine sözleşme aktarmak mümkündür. Bunun için fiş içinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sözleşme Aktar" seçeneği kullanılır. Fişte seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar faturaya aktarılır. Bir faturaya birden fazla sözleşme aktarılabilir.

İhracat Tarihçesi

İhracat dosyası için yapılan işlemlerin izlendiği seçenektir. İhracat operasyon fişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. İhracat dosyasına ait işlemler şu bilgilerle listelenir:

 • Fiş Tipi
 • Fiş Numarası
 • Fiş Tarihi
 • Belge Numarası
 • Özel Kod
 • Ambar

İhracat Operasyon Fişinde kullanılan seçenekler şunlardır :


Logo Tiger 3 İhracat Kredileri

İhracat için bankalardan alınan kredilere ait bilgilerin kaydedildiği seçenektir. Logo Tiger 3 ERP programında İhracat program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Dövizli ihracat kredisi ile eximbank kredisi kayıtları yapılır.

İhracat kredileri, yurtdışına mal satan ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak amacıyla bankalar aracılığı ile alınan kredilerdir. Alınan bu kredinin kapatılması için kredi tutarı kadar ihracat yapılması gerekmektedir.

İhracat kredileri iki türde kaydedilir:

 • Dövizli Kredi
 • Eximbank Kredisi

Kredi türü ihracat kredileri listesinde Kayıt Türü alanında belirlenir.

İhracat kredilerinin kaydedilmesiyle otomatik olarak banka işlem fişi oluşturulur. Bu banka işlem fişinin tutarı döviz kredisi tutarı kadardır. Banka işlem fişinin satırlarında Kredi Kodu ve Kredi Açıklaması alanlarından fişin hangi ihracat kredisi sonucu oluştuğu bilgisi izlenir.

Logo Tiger 3 İhracat Döviz Kredisi

Yurtiçinde bulunan bankalardan alınan döviz kredileri Döviz Kredileri Fişi ile kaydedilir. Kredi ile ilgili tüm sorumluluk yurtiçindeki bankaya aittir. Alınan döviz kredilerinin taahhüt kapamaları yapılan ihracatın FOB tutarı üzerinden yapılmaktadır. Kredi kapamaları operasyon fişlerinin ve ihraç kayıtlı satış faturalarının detayındaki alanlar ile kapatılır. Döviz kredileri GÇB tutarı ve krediyi aldığınız döviz cinsi ile kapatılmaktadır.

Döviz kredi bilgilerini kaydetmek için İhracat Kredileri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır.

Döviz Kredisi penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kredi Kodu: Döviz kredisi kodudur.

Kredi Açıklaması: Döviz kredisinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Durumu: Kredinin yürürlükte olduğunu ya da kapandığını gösteren alandır.

Banka Kodu: Kredinin alındığı bankanın seçildiği alandır.

Hesap No: Kredinin alındığı bankadaki hesap numarasının girildiği alandır.


Logo Tiger 3 İhracat

Türkiye' deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir.

Logo Tiger 3 ERP programında dış ticaret modülü ile birlikte satılan İhracat Yönetimi Bölümünde ihracat operasyon fişi, ihraç kayıtlı satın alma, dahilde işleme, ihrac kayıtlı satış faturası ve ihracar operasyonu kur farkı hesaplaması gibi işlemler yapılır.

İhracat Operasyon Kur Farkı Hesaplama


Logo Tiger 3 Borç Takip Raporunda ve Vade Farkı Faturasında Vade Farkı Hesabı

Vadeli bir işlemin vade tarihi geldiğinde nakit olarak ya da ters bakiyeli bir işlem tarafından kapatılması gereklidir. Vade tarihinden daha önce ya da daha sonra kapatılması durumunda ilgili cari hesap aşağıdaki yöntemle hesaplanan tutar kadar borçlu veya alacaklı duruma geçer. Bu tutara da Vade Farkı adı verilir. Logo Tiger 3 ERP programından vade farkı faturası kesilebilir.

Vade Farkı Hesaplaması= Kapanan Tutar * Faiz Oranı * Gün Sayısı / 30

Yukarıdaki formülde yer alan Faiz Oranı o cari hesabı borçlandıran / alacaklandıran işlemler sırasında kullanılmış olan ödeme planında yer alan faiz oranıdır ve bu oran aylık olduğu için vade farkı hesaplanırken Kapanan Tutar, Faiz Oranı ve Gün Sayısı birbirleriyle çarpıldıktan sonra 30'a bölünürler.

Gün Sayısı ise cari hesabın borcunu vade tarihinden önce veya sonra ödemesi durumunda yapılan "Gün Sayısı= Kapanma Tarihi - Vade Tarihi" işlemi sonucu bulunan gün sayısıdır.

Cari hesabın ödemesinde gecikme var ise vade farkı "borç", önceden ödeme var ise "alacak" verir.

Vade Farkı Faturası

Bir cari hesap için yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı vade farkı oluşmuş ise bunun o cari hesaba faturalanması dolayısıyla tahsil edilmesi gerekir. Bu işlem vade farkı faturası ile yapılır.

Vade farkı faturaları ikiye ayrılırlar:


Logo Tiger 3 Borç Takip Raporları

Logo Tiger 3 ERP programında finans raporları arasında bulunan borç takip raporu ile faturalarda ki vade planlarına göre borç alacak raporu, borç takip raporu, ödeme listesi, tahsilat listesi gibi raporlar alınır.

Borç/Alacak Durum Raporu: Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Raporda sıralama cari hesap koduna yada unvanına göre yapılabilir. Cari hesap kod, unvan, statü, özel kod, yetki kodu, ticari işlem grup kodu ve grup şirketi kod bilgileri verilerek filtreleme yapılabilir. Kayıt Türü alanında yapılan seçime göre sadece alıcı, satıcı, alıcı+satıcı tipindeki cari hesaplar için rapor alınabilir. Ayrıca, borç/alacak bakiye aralığı verilerek bakiyesi istenen aralıktaki cariler için listeleme yapılabilir.

Borç/Alacak Toplamları: İstenen tarih aralığında, cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi cinsinden listelendiği rapordur. Filtreleme yapılarak belirlenen koşullarda rapor alınabilir.

Borçlu Cari Hesaplar: Yalnızca borçlu olan cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden listelendiği rapordur.

Alacaklı Cari Hesaplar: Yalnızca alacaklı olan cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden listelendiği rapordur.

Ödeme Plan Listesi: Finans modülünde yer alan ödeme / tahsilat planlarının formül, koşul, ödeme tarihleri, erken/geç ödeme faiz oranları ve ödeme günleri bilgileri ile listelendiği rapordur. Filtreleme yapılarak istenen ödeme planına ait rapor alınabilir.

Tahsilat Listesi: Verilen tarih aralığında, borçlu olan cari hesaplardan yapılacak tahsilatların işlem dövizi, yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden listelendiği rapordur. Ara toplam filtre seçeneği kullanılarak tahsilatlar günlük, haftalık yada aylık aralıklarla listelenebilir.

Ödeme Listesi: Verilen tarih aralığında cari hesaba yapılacak olan ödemelerin işlem dövizi, yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden listelendiği rapordur. Ara toplam filtre seçeneği kullanılarak ödemeler günlük, haftalık yada aylık aralıklarla listelenebilir.


Logo Tiger 3 Faturalarda Borç Takip Penceresi

Logo Tiger 3 ERP programında fatura geneli yada fatura satırları için ayrı ayrı ödeme planı tanımlanır ve faturadaki borç takip penceresi ile bu ödeme planları kontrol edilir yada değiştirilir.

Faturalarda bu pencereye getirilecek bilgiler için:

 • Öncelikle faturanın satırlarındaki her bir malzeme için Ödeme Planı kolonuna girilmiş olan bilgi dikkate alınır. Eğer o malzeme için bir ödeme planı tanımlı ise fatura satırına öndeğer olarak gelir. Tanımlı değilse ya da değiştirilmesi gerekiyorsa kullanıcı bu alana müdahale edebilir.
 • Fiş satırlarına girilen ödeme planlarından sonra fiş geneline girilen ödeme planına bakılır. Buraya cari hesap kartında tanımlanmış olan bir ödeme planı varsa öndeğer olarak gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Cari hesap kartında ödeme planı tanımlı değil ise kullanıcı tarafından ödeme planı girilebilir.
 • Ancak hem satırlarda, hem de fiş genelinde ödeme planı tanımlı değilse fişte hiç ödeme planı olmadığından Borç Takip penceresinde fatura vade tarihi işlem tarihine eşit olan ve faiz oranı sıfır olan tek parçalık bir hareket olarak görüntülenir.
 • Bir malzeme faturasının bazı satırlarına ödeme planı bağlanmış, bazılarına bağlanmamışsa, satırda ödeme planı olan stokların tutarı için satırdaki ödeme planları, olmayanlar için ise fiş geneline girilen ödeme planı dikkate alınır. Eğer fiş geneline herhangi bir ödeme planı bağlı değilse, o zaman bu satırlar ödeme planı olmayan işlemlerle aynı şekilde değerlendirilirler.
 • Malzeme faturalarında her satır için bir ödeme planı bağlanmış ise genele bir ödeme planı girmenin bir anlamı yoktur. Çünkü satırlardaki her bir malzeme tutarı için, o satıra ait olan ödeme planı dikkate alınır ve genele girilen ödeme planı kullanılmaz.

Diğer İşlemlerde Borç Takip Penceresi

Faturaların dışındaki diğer işlemlerde çok satırlı yapılar olmadığından işlem geneli için bir adet ödeme planı tanımlanabilir.

Eğer işlemin bir ödeme planı var ise Borç Takip penceresinde bu plana göre parçalama yapılır. Ödeme planı girilmediyse o zaman hareket vade tarihi işlem tarihine eşit, erken ödeme ve gecikme faizleri sıfır olan tek parçalık bir hareket olarak görüntülenir.

Borç Takip penceresinde istenen kayıt ya da kayıtların aranması ve görüntülenmesi için filtreler kullanılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Logo Tiger 3 İndirimli Ödemeler

Logo Tiger 3 ERP programında borç takip işlemlerinde borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi fatura üzerinden ulaşılan Ödeme Hareketleri penceresinde ya da ödeme / tahsilat planı satırında "İndirim" alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir.

İndirim oranı belirtilen satırda erken ödeme faizi kaydedilmez. İndirim yüzdesi girilmeden önce erken ödeme faizi olsa bile, indirim yüzdesi girildiğinde bu değer sıfırlanır.

Şartlara göre değişen indirim oranı verilmez. Örneğin ilk 7 gün için %14 indirim yapılacaktır denemez. Ancak tarih alanına girilen tarihe kadar yapılan ödemelerde uygulanacak olan indirim oranı girilebilir.

Cari Hesap ve Banka Fişlerinin İndirimli Ödeme İşlemi ile İlişkilendirilmesi

Faturaları borç takip ile kapatabilmek için nakit ödeme, nakit tahsilat cari hesap fişleri veya banka havale fişleri (gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura satış faturası ise nakit tahsilat, gelen havale fişleri, satınalma faturası ise nakit ödeme, gönderilen havale fişleri kullanılır.

Cari hesap ve banka fişlerinde Cari Hesap Kodu alanında işleme ait cari hesap belirtilir. Daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İndirimli Ödemeler seçilir. Fişin kapatabileceği faturaların ödeme hareket satırları listelenir. Fiş ile kapatılacak indirimli ödeme işlemi seçilir. Seçilen fişteki tutar bilgisi cari hesap veya banka fişi Borç/Alacak kolonuna aktarılır. Nakit (İndirimli) alanına ödeme hareketine uygulanmış olan indirim sonucunda ödenmesi gereken tutar aktarılır.

Borç Takip penceresinde faturaya ait ödemenin indirimli ödeme yapılan fiş tarafından kapatılmış olduğu görülür.


Logo Fişlerde ve Faturalarda Ödeme Hareketleri Penceresi

Ödeme Hareketleri penceresi fiş ve faturalarda F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Ödeme Hareketleri penceresinde, fiş ve fatura geneli ve satırları için geçerli olan ödeme planına göre planlanmış ödeme hareketleri tarih, ödeme tutarı ve geç/erken faiz oranları bilgileri ile yer alır. Ödeme planında yer alan satırlar, Ödeme Hareketleri penceresinden değiştirilebilir. Ödeme planı bağlanmamış fiş ve faturalar için ödeme işlemleri, Ödeme Hareketleri penceresinden planlanabilir ve Borç Takip penceresine yansır.

Faturada yer alan cari hesaba ait bir ödeme planı mevcut değilse fatura geneline ait ödeme planı Ödeme Hareketleri penceresine yansır. Eğer genele bir ödeme planı bağlanmamışsa satırlarda yer alan malzemelere ait ödeme planları hareketler penceresinde görünür. Aksi halde, eğer cari hesaba, fatura geneline ve fatura satırlarına ait ödeme planı mevcut değilse fatura peşinmiş gibi işlem görür; ödeme işlemi Ödeme Hareketleri penceresinde tek satır halinde görünür.

Faturanın bazı satırlarına ödeme planı bağlanmış, bazılarına bağlanmamışsa, satırda ödeme planı olan malzemeler için satırdaki ödeme planları, olmayanlar için ise fiş geneline girilen ödeme planı dikkate alınır. Eğer fiş geneline herhangi bir ödeme planı bağlı değilse, o zaman bu satırlar peşinmiş gibi işlem görürler. Faturada her satır için bir ödeme planı bağlanmış ise genele bir ödeme planı girmenin bir anlamı yoktur. Çünkü satırlardaki her bir malzeme için, o malzemeye ait satırda girilmiş olan ödeme planı dikkate alınır ve genele girilen ödeme planı kullanılmaz. Vade farkı faturalarında ise satır kavramı olmadığından, bu faturalarda genele girilen ödeme planı dikkate alınır. Fiş geneline bir ödeme planı bağlanmamışsa, hareket peşinmiş gibi işlem görür.


Logo Tiger 3 Borç Takip Penceresinde Fişler

Bir cari hesaba kesilen fişler Logo Tiger 3 programındaki Borç Takip penceresine aşağıdaki gibi yansırlar:

Yukarıda yer alan tüm fişlere birer ödeme planı bağlanmışsa, bu fişler Borç Takip penceresinde vade tarihleriyle yer alırlar. Eğer fişlere herhangi bir ödeme planı bağlı değilse, pencerede işlem tarihleriyle yer alırlar.

Satış sipariş fişi "ödemeli" bir fiş ise, Borç Takip penceresinde "Borç" kolonunda yer alır.

Kasadan yapılan diğer işlemler Borç Takip penceresine tek satır halinde, hem "Borç", hem "Alacak" kolonlarında ve "Kalan" kolonunda "Peşin Ödendi" ibaresi ile kapatılmış olarak yansırlar. Çünkü kasadan yapılan tüm işlemler peşindir.


Logo Tiger 3 Ödeme / Tahsilat Planları (Borç Takip)

Logo Tiger 3 ERP programında Borç Takip penceresinde listeleme vade tarihine göre yapılmaktadır. Vade tarihi, işlemde kullanılan ödeme planının satırlarındaki vade tarihlerine göre belirlenir. Çek/senetlerde ise bordro tarihi değil (ödeme planı olmadığı için) çek ya da senedin vade tarihi dikkate alınır.

Ödeme / tahsilat planları, satınalma ve satış işlemlerinde, ödenmesi gereken tutarlar için zaman planlamasının yapıldığı kayıtlardır. Finans modülü, Ana Kayıtlar altında yer alır. Ödeme / tahsilat planları ile, ödeme tipi ve yapılacak ödemelerin tarihleri, erken veya geç ödeme yapılması halinde uygulanacak faiz oranları belirlenir. Vade farkının hesaplanması için geç ödeme ve erken ödeme alanlarına bilgi girilmesi zorunludur. Satırlarda, ödemenin ne şekilde yapılacağı belirlendikten sonra ödemenin kaç parça halinde yapılacağı, vade tarihleri ve bu tarihlerde ödenmesi gereken tutarlar formül ve koşul alanlarından yapılan seçime göre veya sabit tutarlar girilerek belirlenir. Ayrıca, belirtilen zamandan önce yapılan ödemeler için yapılacak indirim ilgili satırda indirim alanında yüzde üzerinden belirlenir.

Ödeme planlarında yer alan haftanın günleri ise ödemenin yapılacağı tarihe denk düşen günlerde ödeme yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılır. Eğer ödeme planı sonucu ortaya çıkan tarih işaretlenmeyen bir güne denk düşerse, o günden sonraki ilk işaretli günde ödeme yapılması sağlanır.

Örneğin,

 • ödeme pazar gününe denk geliyorsa ve haftanın günleri alanında pazar günü işaretli değilse ödeme pazartesi yapılır ve geç ödeme faiz oranı dikkate alınmaz; eğer işaretliyse faiz oranı dikkate alınır.
 • haftanın günleri alanında sadece bir gün örneğin cuma günü işaretliyse, bu, ödemenin mutlaka cuma günü yapılması gerektiği anlamına gelir. Eğer plan sonucu çıkan tarih cumaya denk gelmezse, ödeme bir sonraki cumaya ertelenir ve vade farkı alınmaz.

Ödeme planı tanımında, Formül alanı ödenecek tutarı belirler; bu alana sabit tutar girilebileceği gibi parametreler ve sayısal fonksiyonlar kullanılarak da tutar belirlenebilir.


Logo Tiger 3 Borç Takip İşlemlerinde Vade Farkı Hesaplaması

Borç takip penceresinde borç bakiyeli hareketler için vade farkının hesaplanması ve istenirse hesaplanan bu vade farkı için verilen vade farkı faturası kaydedilmesi mümkündür. Bunun için Logo Tiger 3 'te Borç Takip penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Vade Farkı Hesapla seçeneği kullanılır.

Açılan vade farkı hesaplama penceresinde, işlem için vade farkının ne şekilde hesaplanacağı filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir.

Borç Kapama Tarihi filtresi "Güncelleştirme" filtre satırında "Borç Kapatma" seçildiğinde dikkate alınır. Bu filtrede verilen tarih itibariyle tüm işlemler kapatılır.

Döviz Türü: Cari hesaba ait hangi işlem döviziyle yapılmış işlemlere vade farkı uygulanmak isteniyorsa o döviz türü seçilir.

Güncelleştirme:

 • Güncel
 • Borç Kapatma

Bu filtrede Güncel seçeneği seçilirse, borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınır. Borç Kapatma filtresi seçildiği zaman ise rapordaki "İşlem Tarihi" filtresindeki tarih itibariyle ve "Borç Kapama" filtresindeki seçime uygun olarak tüm işlemler kapatılır ve oluşan bakiye, aynı tutarda ters bir satır ile sıfırlanır.

Borç Kapama:

 • İşlem Yapılmayacak
 • Kapanmamışlar Kapatılacak
 • Tümü Kapatılacak

Bu filtrede İşlem Yapılmayacak seçeneği ile Borç Takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınması sağlanır. Kapanmamışlar Kapatılacak seçeneği seçilirse, Borç Takip penceresinde kapatılmamış olan tüm işlemler kapatılarak rapor alınabilir. Tümü Kapatılacak seçeneği seçildiğinde ise Borç Takip penceresindeki kapatma hareketleri dikkate alınmadan FIFO yöntemine göre tüm hareketler kapatılır.

İşlem Tarihi: Öndeğer fişe girilen tarih gelir.

Faiz Oranları: Vade farkı hesaplanırken dikkate alınacak faiz oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Bu filtre satırı iki seçeneklidir:


Logo Tiger 3 Borç Takip Penceresi Menü Seçenekleri

Logo Tiger 3 ERP programında cari hesaplar ekranında bulunan Borç Takip penceresinde ve sağ fare menüsünde yer alan menü seçenekleri şunlardır:

Geri Al: Bu seçenek, kapatma işlemini iptal etmek için kullanılır. İmlecin üzerinde bulunduğu kapama işlemi geri alınır.

Karşı İşlem: Borç Takip penceresinde hangi hareketin hangi hareketi kapattığı karşı işlem seçeneği ile izlenebilir. Kapatılan işlemler üzerindeyken pencere üzerinde karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin tarihi, numarası, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.

Bul: Borç Takip penceresinde istenen hareketin bulunması için kullanılır. Açılan pencerede aranan fişe ait bilgiler girilir.

Toplamlar: Borç Takip penceresinde sağ fare menüsünde yer alır. Cari hesabın o ana kadar ki işlem sayısı ile bu işlemler sonucunda oluşan toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Bu penceredeki bakiye bilgisinin cari hesaplar listesindeki cari hesap bakiyesi ile birebir olması şarttır.

Filtrele: Borç Takip peceresinde yer alan hareketleri filtrelemek ve bu koşullara uygun hareketleri listelemek için "Filtrele" seçeneği kullanılır. İşlem Tarihi, Vade Tarihi, İşyeri, Bölüm, İşlem Döviz Türü, Ticari İşlem Grubu seçenekleri kullanılarak filtreleme yapılır. "Kapanmamış Hareketler" filtre satırında yapılan seçime göre listelemede sadece kapanan hareketlerin görüntülenmesi sağlanabilir.


Logo Tiger 3 Grup Şirketi Bazında Borç Takip / Borç Kapama İşlemleri

Logo Tiger 3 ERP programındaki Borç Takip ekranı, grup şirketi üzerinden açıldığında bu gruba bağlı tüm cari hesapların borç alacak hareketleri izlenebilmektedir.

Borç kapama işlemi yapılmak istendiğinde, işlemler arasında cari hesap kod kontrolü yapılmakta ve farklı cari hesaplara ait hareketlerin birbirini kapatması engellenmektedir.

Aynı gruba bağlı olan cari hesap borç işlemlerinin gruba dahil diğer bir cari ile kapatılabilir olması ve grup şirketine bağlı cari hesapların cari hesap kod kontrolü yapılmaksızın cariden bağımsız kapatılabilmesi için, en üstte yer alan grup şirketi cari hesap tanımında Ticari Bilgiler tabında yer alan "Borç Takip İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacaktır" ve Risk Bilgileri tabında yer alan "Risk İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacak" seçenekleri işaretlenmelidir.

Bu şekilde, gruba bağlı olan cari hesapların borç kapama işlemlerinde cari hesap kod kontrolü yapılmaz ve aynı gruba bağlı olan farklı cari hesaplar birbirinin borcunu kapatabilir.

Kullanıcı, gruba dahil bir cari hesabın borç kapatma penceresini hem cari hesap üzerinden hem de grup şirketi üzerinden açıp işlem yapabilir.

Örneğin,

A cari hesabı ve B cari hesabı G grup şirketine dahildir. Kullanıcı, A cari hesap kartı üzerinden Borç Takip penceresine ulaşıp buradan A cari hesabına ait işlemler için borç kapatma gerçekleştirebilir. B cari hesabı için de aynı şey söz konusudur. Kullanıcı, G grup şirketi borç takip ekranını açtığında, hangi işlemlerin A cari hesabından, hangi işlemlerin B cari hesabından geldiğini görebilir. Cari hesapların risk kontrolü grup şirketi bazında yapılıyor ise, A cari hesabının bir işlemi B cari hesabının bir işlemiyle kapatılabilir. Karşı işlem kısmında borcun hangi cari hesap işlemi ile kapatıldığı yer almaktadır. Kullanıcı A cari hesabı için Borç Takip ekranını açtığında, işlemin kapatıldığını ve karşı işlem kısmında hangi cari hesabın işlemiyle kapatıldığını görecektir.


Logo Tiger 3 Borç Takipte Kapatma İşlemleri

Cari hesaba ait borç ve alacakların kapatılması işlemi için, Logo Tiger 3 ERP programındaki Borç Takip penceresinde ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Borç kapatma seçenekleri şunlardır:

 • Kapat
 • Çoklu Kapat
 • FIFO Kapat
 • Otomatik Kapat

Kapat: Bu seçenekte istenen işlem, kullanıcının seçeceği başka bir işlemle kapatılır. Kapatılacak olan işlem seçildikten sonra, bu işlemi kapatacak olan karşı işlem seçilir. Karşı işlem seçildikten sonra ekrana gelen "Kapatılacak Tutar" penceresindeki miktar otomatik olarak işlem tutarı olarak gelir, ancak manuel olarak değiştirilebilir. Bu seçenekle aranan fişin bir kısmı daha önceden kapatılmışsa, cursor aranan fişin ilk parçasına gider. Kalan tutar başka bir işlem ile kapatılabilir.

Çoklu Kapat: Borç Takip penceresinde, kullanıcı tarafından belirlenen birden fazla hareketin birbirini kapatması isteniyorsa bu seçenek kullanılır. "Çoklu Kapat" seçeneği Borç Takip penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Çoklu kapatma işleminde, kapatılacak hareketler işaretlenerek seçilir. İşaretlenen hareketler arasında FIFO yöntemine göre kapatma yapılır.

FIFO Kapat: FIFO kapatma işleminde o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından, Finans Parametreleri / FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih parametre satırında yapılan seçim doğrultusunda, vade tarihine ya da işlem tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır. FIFO'ya göre kapama yapılırken hangi döviz türüne göre kapama yapılacağı "İşlem Dövizi" alanından yapılan seçime göre belirlenir.

Bu alanın görüntülenebilmesi için cari hesap kartı / Ticari Bilgiler sekmesindeki "Ödeme İzleme" alanında "Değişik Dövizli İşlemlerle" seçiminin yapılmış olması gerekir. Yani vade tarihine göre ya da işlem tarihine göre (FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih parametre satırında yapılan seçim doğrultusunda) küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç hareketleri ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır.


Logo Tiger 3 Borç Takip Sistemini Etkileyen Sistem Parametreleri

Borç Kapama Penceresi: Logo Tiger 3 ERP programı / Ticari Sistem Yönetimi / "Finans Parametreleri" bölümünde yer alır. Borç Kapama Penceresi filtresi şu seçenekleri içerir:

 • Faturalar
 • Cari Hesap İşlemleri
 • Çek / Senet Bordroları
 • Banka Havaleleri
 • Kasadan Ödeme / Tahsilat

Burada yapılan seçime göre, işlemler kaydedildiğinde ilgili cari hesaba ait Borç Takip penceresi otomatik olarak açılır ve istenirse borç kapama işlemi gerçekleştirilir. Fişler kaydedildikten hemen sonra Borç Takip penceresinin otomatik açılması istenmiyorsa bu parametre kullanılmaz; fiş listesinde ilgili fişin üzerinde F9 menüsünde yer alan "Borç Takip" seçeneği kullanılır. Birden fazla satırı olan cari hesap fişleri ve banka havale fişlerinde birden çok cari hesap olabileceği için, bu fişleri kayıt ettikten sonra Borç Takip penceresi otomatik olarak görüntülendiğinde öncelikle bu cari hesaplar satırlar halinde listelenirler. Hangi cari hesaba ait Borç Takip penceresi görülmek isteniyorsa o satır üzerinde Borç Takip seçeneği ile ilgili cari hesaba ait Borç Takip penceresine ulaşılabilir.

Faturada Ödeme Hareketleri: Ticari Sistem Yönetimi / "Satınalma Parametreleri" ve "Satış/Dağıtım Parametreleri" bölümünde yer alır. Parçalı ve Ortalama olmak üzere iki seçeneklidir. Bu alanda yapılan seçime göre, faturaya ait ödeme hareketleri penceresi görüntülendiğinde ödeme işlemleri parçalı ya da ortalama olarak izlenir. Ödeme hareketleri için yapılan seçim Borç Takip penceresine yansır. "Ortalama Ödeme" seçildiğinde cari hesaba olan borç yada alacak Borç Takip penceresinde tek satır olarak görünür.

Parçalı: Satış ya da satınalma faturası ile ödeme planı ilişkilendirildiğinde, ödeme planında tutar için tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, fatura tutarı parçalanarak birden fazla borç/alacak hareketi şeklinde ödeme / tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama: Satış ya da satınalma faturası ile ödeme planı ilişkilendirildiğinde, ödeme planında tutar için tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve alım ya da satış faturası ödeme / tahsilat hareketlerine bu vade tarihinde tek parça alacak ya da borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.


Logo Tiger 3 Borç Takip Sistemi

Bir cari hesaba ait borç, alacak, ödeme ve tahsilat işlemleri, Logo uygulaması içinde "Borç Takip" sistemi ile izlenir ve kontrol edilir. Cari hesapla ilgili her türlü ödeme ve tahsilat hareketleri borç takip sistemine yansır. Borç takip penceresi ile cari hesaba ait borç ve alacak tutarları, ödeme/tahsilat tarihleri izlenir ve borç kapama işlemleri çeşitli yöntemlere göre gerçekleştirilir.

Borç Takip Penceresi

Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacakların vade tarihi yada işlem tarihi (fatura tarihi, çek giriş tarihi vb.) sırasına göre listelendiği ve bu borç ve alacaklar üzerinde borç kapama, geri alma, takipten düşme vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

Bir cari hesaba ait borç takip penceresi ekrana geldiğinde, o cari hesaba ait işlemler döviz türlerine bakılmaksızın aynı pencerede Tarih, Fiş No, İşlem (fatura, çek vb.), Borç, Alacak, Bakiye, Belge Numarası, Ticari İşlem Grubu, İhtar, Vade Farkı, Satış Elemanı, Özel Kod, Devir İşlem Tarihi, İşyeri ve İthalat/İhracat Dosya Kodu kolonlarıyla listelenirler.

Pencerenin sol alt köşesindeki alanlardan yada F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile cari hesaba ait borç ve alacaklar çeşitli yöntemler arasından yapılan seçime göre kapatılır.

Farklı döviz türleri ile işlemlerin birbirlerini kapatabilmeleri için, cari hesap tanımında "Ödeme İzleme" alanında "Değişik Dövizli İşlemlerle" seçilmelidir. Bu seçim yapıldıktan sonra Borç Takip penceresinde döviz türlerine bakılmaksızın listelenen hareketler birbirini kapatabilecektir.

Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura, Borç Takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar Borç Takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar Borç Takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.


Logo Eğitim Portalı

Logo Eğitim Portalı Nedir?

Logo Eğitim Portalında yayınlanan makaleler ve içerikler Logo programını kullanan kişilerin çok daha etkin bir şeklide Logo programlarını kullanmaları amacıyla oluşturulmuştur. Logo Eğitim Portalında Logo Start programı, Logo Go 3 programı, Logo Tiger 3 programı, Logo Tiger 3 Enterprise programı, Logo Tiger Wings programı, Logo Tiger Wings Enterprise programı, Logo İnsan Kanyankaları programı, Logo Bordro Plus programı ile Logo Mobile sales programı, Logo CRM programı gibi Logo Yazılım tarafından geliştirilen ve satışı yapılan programlara ait içerikler bulunmaktadır.

Logo Eğitim Portalında eğitim videoları, püf noktalar, örnek makalaler, sürüm duyuruları, Logo'dan yapılan duyurular, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyurular, SGK ile ilgili duyurular ve teşvikler gibi önemli duruyurular da portalımzdaki duyurular bölümünde yer almaktadır.

e - Fatura, e - Defter, e -İrsaliye ve e - Arşiv gibi e-devlet uygulamaları içinde makalaler, duyurular, uygulama örnekleri ilgili kategoride yer alır.

Logo Yazılım fiyat listesinde yer alan Banka ekstre aktarımı, Logo excel aktarımı, Cep telefonu /tablet ile satış yapılmasını sağlayan Logo Mobile Sales, CRM işlerini takip edebileceğiniz Logo CRM programı gibi çok çeşitli programlara ait makaleler, örnek uygulamalar portalımızda ilgili kategorilerde bulunmaktadır.

Logo programları ile ilgili olarak teknik destek almak, program fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, Logo programları için danışmanlık hizmeti almak isterseniz iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Logo Dokümanları

e-Bülten Kayıt Ol