Logo Dokümanları

Logo Programı Kullanıcı Dokümanları

Logo Tiger 3 DİİB - İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ihraç kayıtlı satılan malların hangi firmalara, hangi fatura numarası ile ne miktarlarda ve ne döviz tutarları ile alındığını izleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 DİİB - İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ihraç kayıtlı alınan hammaddelerin hangi firmalardan, hangi fatura numarası ile ne miktarlarda ve ne döviz tutarları ile alındığını izleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 DİİB - İhracat Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ihracatların kapanan, kalan miktarını ve kapanan, kalan döviz tutarını, gönderildiği ve çıkış gümrüğünü izleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Hammadde Sarfiyat Tablosu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ihracatlarda kullanılan malların ne miktarda ülke tiplerine göre gönderdiği ve gönderilen bu ürünlerde kullanılan hammaddelerin ne oranda sarf edildiği, daha ne kadar sarf edilmesi gerektiğini, mal, hammadde ve toplam bazında listeleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Dahilde İşleme İzin Belgesi / GKB Analiz Raporu

Alınan DİİB'in ithaline izin verilen ve ihracı taahhüt edilen malların AB ülkeleri, 3.ülkeler ve ihraç kaydıyla kapanan ve kalan miktarlarını ve döviz tutarlarını listeleyen rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Rapor filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Döviz Kredileri Raporu

Kredinin kapatılmasında kullanılan ihracat faturalarının GÇB numaralarına göre kapamalarını gösteren rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 Eximbank Kredileri Raporu

Eximbank kredilerinin ihracı taahhüt edilen malların kapanan ve kalan miktarlarının ve döviz tutarlarının listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhraç kayıtlı sattığımız malların müşteri tarafından yurtdışına çıkartılması gereken son günü (Direkt ihracat ve DİİB kapsamında İhracat) otomatik olarak hesaplayan rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu

İhraç kayıtlı aldığımız malların yurtdışına çıkartmamız gereken son günü (Direkt ihracat ve DİİB kapsamında İhracat) otomatik olarak hesaplayan rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 GÇB - DAB Eşleme Raporu

Kambiyo mevzuatına göre, ihracatlardaki Gümrük Çıkış Beyannamesi'ne karşılık yapılan ödemelerin (Döviz Alış Belgesi) eşleştirildiği ve kalan tutarların izlenebildiği rapordur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri şunlardır:


Logo Tiger 3 İhracat İstatistik Raporu

Yapılan ihracatların ülke, firma, malzeme, döviz gibi kriterlere göre listelendiği istatistik raporudur. Logo Tiger 3 'te ihracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.

Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Logo Tiger 3 İhracat Operasyon Kur Farkı Hesaplama İşlemi

İhracat operasyonunda kur farkı hesaplama işlemi; İntaç tarihlerine göre veya belirlenen bir hesaplama tarihine göre kur farkı hesaplaması yapılan işlemdir. Logo Tiger 3 ERP programında dış ticaret modülündeki e-İhracat modülü İşlemler menüsü altında yer alır.

Seçenekler şunlardır:


Logo Tiger 3 İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Logo Tiger 3 ERP programı aracılığı ile ihracat işlemi yapıldığında bu işlemlere ait muhasebe fişleri program tarafından oluşturulabilir. Böylece ihracat işlemlerine ait yevmiye kayıtları Logo Tiger 3 'ten yapılmış olur.

İhracat faturası Logo Tiger 3 programına girildiğinde 120 alıcı hesaplarını borçlandırır, 601 yurtdışı satışlar hesabını alacaklandırır.

İlgili ihracat için hazırlanan döviz alış belgesinde ise 120 alıcı hesabı alacaklandırılır, 102 banka hesabı borçlandırılır.

İhraç kayıtlı mal alış faturası programa girildiğinde 320 satıcılar hesabı alacaklandırılır, 153 ticari mallar hesabı borçlandırılır. Bu faturadaki KDV tutarı için ise 191 indirilecek KDV hesabı borçlandırılır ve KDV tutarı kadar 120 hesaplarının altında aylık tutulan hesap ise alacaklandırılır.


Logo Tiger 3 İhraç Kayıtlı Satış Faturaları

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan satış işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Satışlar denmektedir.

Logo Tiger 3 'te İhraç kayıtlı satış işlemlerine ait bilgiler İhraç Kayıtlı Satış Faturaları ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler verilen hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, ihraç kayıtlı satış faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının ihraç kayıtlı satış faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Satış işlemine ait bilgiler Fatura ve Detaylar sayfalarından kaydedilir. İhraç işlemine ait özel bilgiler fatura satırlarında yer alan ilgili kolonlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır.


Logo Tiger 3 İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan alım işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Alışlar denmektedir.

İhraç kayıtlı alım işlemlerine ait bilgiler Logo Tiger 3 programında İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler alınan hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, ihraç kayıtlı satınalma faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının ihraç kayıtlı alış faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Alım işlemine ait bilgiler Fatura ve Detaylar sayfalarından kaydedilir.

İhraç işlemine ait özel bilgiler fatura satırlarında yer alan ilgili kolonlardan kaydedilir:


Logo Tiger 3 Dahilde İşleme İzin Belgesi

Logo Tiger 3 programında DİİB malzemeleri ve sarf reçeteleri kaydedildikten sonra operasyon fişleri ve ihraç kayıtlı alım ve satış faturalarının satırları ile saydırma ve düşümler gerçekleştirilmektedir. Operasyon fişlerinin dövizleri ve teslim şekillerine bakılmaksızın ihracatta FOB, ithalatta CIF değerler USD dövizine dönüştürülerek saydırma işlemleri yapılmaktadır.

DİİB belgesine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan,

  • Başlık
  • İthaline İzin Verilen Malzemeler
  • İhracı Taahhüt Edilen Malzemeler ve Reçete Satırları

bölümlerinden kaydedilir.

DİİB No: Belge numarasının girildiği alandır.


Logo Eğitim Portalı

Logo Eğitim Portalı Nedir?

Logo Eğitim Portalında yayınlanan makaleler ve içerikler Logo programını kullanan kişilerin çok daha etkin bir şeklide Logo programlarını kullanmaları amacıyla oluşturulmuştur. Logo Eğitim Portalında Logo Start programı, Logo Go 3 programı, Logo Tiger 3 programı, Logo Tiger 3 Enterprise programı, Logo Tiger Wings programı, Logo Tiger Wings Enterprise programı, Logo İnsan Kanyankaları programı, Logo Bordro Plus programı ile Logo Mobile sales programı, Logo CRM programı gibi Logo Yazılım tarafından geliştirilen ve satışı yapılan programlara ait içerikler bulunmaktadır.

Logo Eğitim Portalında eğitim videoları, püf noktalar, örnek makalaler, sürüm duyuruları, Logo'dan yapılan duyurular, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyurular, SGK ile ilgili duyurular ve teşvikler gibi önemli duruyurular da portalımzdaki duyurular bölümünde yer almaktadır.

e - Fatura, e - Defter, e -İrsaliye ve e - Arşiv gibi e-devlet uygulamaları içinde makalaler, duyurular, uygulama örnekleri ilgili kategoride yer alır.

Logo Yazılım fiyat listesinde yer alan Banka ekstre aktarımı, Logo excel aktarımı, Cep telefonu /tablet ile satış yapılmasını sağlayan Logo Mobile Sales, CRM işlerini takip edebileceğiniz Logo CRM programı gibi çok çeşitli programlara ait makaleler, örnek uygulamalar portalımızda ilgili kategorilerde bulunmaktadır.

Logo programları ile ilgili olarak teknik destek almak, program fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, Logo programları için danışmanlık hizmeti almak isterseniz iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Logo Dokümanları

e-Bülten Kayıt Ol