Logo Bordro Plus Destek Dokümanları

Logo Bordro Plus Bordro Programı Destek Dokümanları

Logo Bordro Plus 4.64.01.00 Versiyon

Logo Bordro Plus 4.64.01.00 Versiyon Güncelleme

Sürüm Yayınlanma Tarihi : Nisan 2020

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.64.01.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Yeni geliştirmeler, güncellemeler ve iyileştirmelerle desteklediğimiz çözümlerimizin işinize daha da fazla katma değer sağlayacağını umuyor, konuyla ilgili tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

Bu sürümde yapılan yenilikler, iyileştirmeler ve düzeltmeler şöyledir :

Yenilikler

1- Asgari Ücretin Üzerinde Tutar Alan Personel İçin Ödenen Günlük Brüt Yarım Ücretin Prime Esas Günlük Kazanç Taban Matrahına Tamamlanması

Kısmi çalışma ödeneğinde, asgari ücretin altında kalan ödemelerin işveren primine yansıtılması ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bordro Parametrelerine "PEK alt sınırı: Toplam ücret üzerinden / Günlük ücret üzerinden" parametresi eklenmiştir. "PEK alt sınırı: Günlük ücret üzerinden" seçildiğinde, mesai brüt tutarı günlük asgari ücretin altında kaldığında, aradaki farkın işveren matrahına yansıması ve yine aradaki farka ilişkin işçi priminin işveren tarafından karşılanması sağlanmıştır.

2- Kurum Çalışma Parametrelerinde Geçerlilik Bitiş Tarihi Girilmesi Talebi

Kurum Çalışma Parametresi üzerindeki "İptal Et" seçeneğiyle, ilgili parametrenin çalışma tarihi ve sonrasında kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi; kullanılmışsa iptal işlemine izin verilmemesi, kullanılmamışsa iptal tarihinin çalışma tarihinin bir gün öncesi olarak atanması sağlanmıştır.

3- Tahakkuk Toplamlarında Asgari Ücretli Sahasının Asgari Ücretli Onay Kutusuna Göre Getirilmesi

Tahakkuk toplamlarında asgari ücretli sahasının asgari ücretli onay kutusuna göre getirilmesi sağlanmıştır.

4- BordroPlusta İzin Yönetimi Kullanılmadığı İçin BordroPlus Portal İzin Bilgileri Bölümünün Gizlenebilir Olması Talebi

Bordro Parametreleri> Diğer Parametreler ekranına eklenen "Bordro Plus Portalda İzin Bilgileri Gösterilsin" parametresi ile BordroPlus Portal'da izin sekmesinin kaldırılması sağlanmıştır.

5- 27103 Teşvik Başlangıç Tarihi ve Süresinin Toplu Tabilik Düzenleme Seçeneğine Eklenmesi

Sicil Kartında İstihdam Yasası alanında 17103 veya 27103 seçenekleri seçildiğinde Sicil Kartı.png resminde görülen "17103-27103 Geç. Mad. 19 Teş." bölümü açılır.
Burada sorulan İstihdam Teşvik Süresi (Ay) ve İstihdam Teşvik Başlangıcı alanları Toplu Tabilik Düzenleme ekranında "17103-27103 Geçici Madde 19" başlığıyla üst kısma ve Değişiklikler kısmına eklenmesi sağlanmıştır.

6- 6111 Teşvik Başlangıç Tarihi ve Süresinin Toplu Tabilik Düzenleme Seçeneğine Eklenmesi

Sicil kartında 6111-6322 sayılı teşvik kanunları başlığında yer alan İstihdam Teşvik Süresi (Ay) ve İstihdam Teşvik Başlangıcı alanlarının Toplu Tabilik Düzenleme ekranında 6111 Sayılı Kanun başlıkları (üst kısımdaki 6111 bölümü ve Değişiklikler altındaki 6111 bölümü) altına eklenmesi sağlanmıştır.

7- Sicilin İşten Çıkışı Sırasında İzin Bakiyesi Olan Kişiler İçin İzin Bakiyesinin Olduğuna Dair Uyarı Verilmesi ve Kullanıcıya Sorarak İzin Bakiyesinin Sıfırlanması

Bordro Parametreleri> Diğer Parametreler ekranına "İşten Çıkış Kartı Eklendiğinde İzin Bakiyesi Sıfırlanacak: Evet/Hayır" parametresi eklenmesi sağlanmıştır.

İyileştirmeler

1- Ara Dönem ile İki Puantaj ve İşyeri Değişikliği Yapıldığında Kısmi ARGE Çalışması Olanlar İçin ARGE SGK Teşviği Hesaplamasında İyileştirme Yapılması

Ara dönem ile iki puantaj ve işyeri değişikliği yapıldığında kısmi ARGE çalışması olanlar için ARGE SGK teşviği hesaplamasında iyileştirme yapılmıştır.

2- Fiili Hizmet Kapsamında Çalışan Sicile 31 Günlük Puantaj Yapılıp Fiili Hizmete Dahil Olmayan Ödemelerine Ait Tutar Tavanın Üstünde Olduğunda Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Doğru Tutarların Gösterilmesi

Fiili hizmet kapsamında çalışan personelde fiili olmayan bir ek ödeme verilerek fiili olmayan hizmetlere ait tutarlarının SGK tavanını aşması durumunda Aylık Prim Hizmet Belgesinde doğru tutarların gösterilmesi sağlanmıştır.

3- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birleştirilmesi İşleminde Fiili Hizmet Kapsamında Çalışan Personel İçin İki Ayrı Oluşan Excelde AGİ Tutarının İkisinde de Aynı Listelenmesinin Engellenmesi

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin birleştirilmesi işleminde fiili hizmet kapsamında çalışan personel için birden fazla kanun ile listeleme yapıldığında AGİ tutarının sadece tek bir kanun satırında gösterilmesi sağlanmıştır.

4- Sakatlık Derecesi Olan Sicilin Puantajında Bir Önceki Aydan Devreden Tutar Kullanıldığında Tahakkuk Listesinde Sakatlık İndirimi Standart Alanının İki Katı Değer Getirmesinin Engellenmesi

Sakatlık derecesi olan sicilin puantajında bir önceki aydan devreden tutar kullanıldığında tahakkuk listesinde sakatlık indirimi standart alanında doğru değerin gelmesi sağlanmıştır.

5- Emekli Asgari Ücretli Netten Anlaşmalı Personelde Gelir Vergisi Matrahının Doğru Hesaplanması

Emekli ve asgari ücretli netten anlaşmalı personelde gelir vergisi matrahının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

6- İşe Giriş Bildirgesi Gönderilirken Özürlülük Kodu Evet Getirmesinin ve Meslek Kodunun Boş Görüntülenmesinin Engellenmesi

"SGK İşe Giriş" raporu filtresinde SGK Sayfasına "Evet" işaretlendiğinde personele ait Özürlülük Bilgisi ve Meslek Kodunun gösterilmesi sağlanmıştır.

7- Ek Ödemesi Olan Sicilin İşten Çıkış Kayıtlarında Kıdeme Ek Gün Verildiğinde İşten Çıkış Kayıtlarındaki Kıdem Tazminatı Tutarı ile Kıdem Tazminatı Raporundaki Tutarın Farklı Hesaplanmasının Engellenmesi

Kıdem tazminatı raporunda ek ödemeler toplamının net kıdem tazminatı alanına dahil edilmesi sağlanmıştır.

8- ARGE Kapsamında Çalışan Personelin Ay İçerisinde İşyeri Değişikliği Olması Durumunda İkinci İşyerinde ARGE Yasasına Göre Karşılanacak SGK Teşvik Tutarının Doğru Hesaplanması

ARGE kapsamında çalışan personelin ay içerisinde iki puantajı olması durumunda ikinci puantajda "ARGE Yasasına Göre Karşılanacak SGK Teşvik Tutarı" değerinin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

9- ARGE Kapsamında Çalışan Sicilde Toplam Çalışma Günü Küsuratlı Olduğunda Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Doğru Hak Edilen Ücretin Gösterilmesi

Hesaplar penceresinde SGK Primine Esas Ödemeler ile APHB'de "Hak Edilen Ücret" arasındaki fark giderilmiştir.

10- Sicil Kartı Silindiğinde Kartın Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Arasından da Silinmesi

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtlarında kaydı olan sicil silinmek istendiğinde kullanıcının da onayını alarak Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtlarından da silinmesi sağlanmıştır.


Destek

e-Bülten Kayıt Ol