Logo Bordro Plus Destek Dokümanları

Logo Bordro Plus Bordro Programı Destek Dokümanları

Logo Bordro Plus Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi APHB Birleştirilmesi

Logo Bordro Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi (APHB) Gönderilmesi

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

Kanun; Kırşehir, Çankırı, Bartın ve Amasya illerinde muhtelif tarihlerde uygulanmaya başlamış, diğer iller için ise yürürlülük tarihi 1 Temmuz 2018 iken, 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği” ile 1 Ekim 208 olarak değiştirilmişti.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Özel Durumlar

 1. Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nin birleştirildiği “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için Haziran 2017, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamıştır.
 2. Türkiye genelinde uygulamanın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş olmakla birlikte 09/02/2020 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 sıra No.lu değişiklik Tebliği ile Bursa, Eskişehir Ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler uygulamaya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlanacağı, ülke genelinde uygulanmasının ise 1 Mart 2020 tarihine ertelendiği belirtilmiştir.
 3. Türkiye genelinde uygulama 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.
 4. Türkiye genelinde 7 sıra No.lu son Tebliğin yayımlandığı 9 Şubat 2020 tarihine kadar, gönderilen ve onaylanmış olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” tahakkukları geçerli olacaktır.
 5. Bu tarihten sonra pilot iller dışındaki vergi bildirimleri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yapılacaktır. Bu durumda SGK bilgileri boş bırakılarak beyanname yetkili vergi dairesine verilecektir.
 6. Pilot iller dışındaki sigortalıların hizmetleri ve kazançları ise “Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi” ile e-bildirge V2 üzerinden SGK’ya bildirilecektir. İşverenlerin SGK bildirimlerini, daha önce e-bildirge V1 üzerinden yapmakta iken, bu kez e-bildirge V2 üzerinden yapmaları gerekmektedir.
 7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ayrıca “meslek kodu” uygulaması başlamıştır. Bu kapsamda sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodunun XXXX.XX formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Uygulama pilot illerde devam etmekte olup Türkiye genelinde 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.
 8. 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1003B Beyanname Kodlu Sadece Ücrete İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ihdas edilmiştir. 1003B Beyannamesi için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler koşulları uyuyorsa 1003A Beyannamelerini üç ayda bir vermeye devam edebileceklerdir.
 9. 2020/Mart ayına ait bildirimler en son 27/4/2020 tarihinde (26/4/2020 Pazar gününe denk geldiğinden) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile yetkili vergi dairesine yapılacaktır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin pilot il uygulaması ile tüm türkiye’deki uygulamasının 01/03/2020 tarihine ertelenmesiyle ilgili olarak bilinmesi gereken hususlar

İlgili mevzuat:

 1. 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
 2. 09/2/2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’n de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)
 3. 6/2/2020 tarihli 2248590 sayılı SGK Genel Yazısı
 4. Meslek Adı ve Kodu Listesi

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasında bilinmesi gereken hususlar

Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-a kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması başlatılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına, 1/6/2017 tarihinde Kırşehir, 1/1/2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde pilot uygulama olarak başlanılmış ve tüm Türkiye’ deki uygulamasına 1/1/2020 tarihinde geçileceği açıklanmıştır. Bu kapsamda TURMOB öncülüğünde SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileriyle birlikte büyük illerimizde seminerler düzenlendi ve düzenlemeye devam edilmektedir. Ancak 09/2/2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) ile Tüm Türkiye’ deki uygulama 1/3/2020 tarihine ertelenmiş buna karşılık pilot il uygulamasına,1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dahil edilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile işverenler/mükellefler ve meslek mensuplarımızda bazı konularda tereddütler hasıl olmuştur. TÜRMOB öncülüğünde yapılan seminerler, ilgili mevzuat bölümünde yer alan tebliğler ve ilgili Kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda tereddüt edilen hususlar aşağıda soru ve cevap şeklinde açıklanmıştır.

Yukarıdaki iller dışındaki mükellefler/işverenlerin ise (herhangi bir uzatma olmadığı taktirde) 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulama kapsamına gireceklerini hatırlatmak isteriz.

Logo ERP ürünleri ve Bordro Plus için , değişen Muhtasar ve Aylık Prim ve Hizmet belgesi uygulamasına yönelik doküman ve videolar aşağıdaki adreslere eklenmiştir.

Logo Bordro Plus Muhtasar ve APHB Birleştirilmesi dokümanı için tıklayınız : http://support.logo.com.tr/images/Documents/WinHr/Support_Muhtasar_ve%20_Prim_Hizmet_Beyannamesi.pdf 

Logo Bordro Plus Muhtasar ve APHB Birleştirilmesi videosu için tıklayınız : https://www.youtube.com/watch?v=VaulGHcukXg

Bilginize sunarız.


Destek

e-Bülten Kayıt Ol