Logo HR Destek Dokümanları

Logo Bordro İnsan Kaynakları Programları Destek Dokümanları

Logo Bordro Plus Alianz Otomatik Katılım BES Entegrasyon Modülü

Logo Bordro Plus 4.49.00.00 versiyonu itibariyle Alianz Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım BES Entegrasyon Modülü kullanıma sunulmuştur. Alianz Otomatik Katılım Entegrasyon Modülü ile girişte toplu hesap açılışı,yeni işe girişlerde hesap açılışı ve güncel durum sorgulama ,katkı payı aktarımı yapılabilmektedir.

Çalışan Durum Sorgulama işlemi ile Alianz sisteminden cayma ya da çıkış talebinde bulunan ancak bilgisini İnsan Kaynakları Departmanı ile paylaşmayan personelinizin güncel durumunu sorgulayabilir, işe yeni giren, ara veren veya işten ayrılan personelinizin bilgilerini Alianz Yaşam ve Emeklilik ile paylaşabilirsiniz.

Katkı Payı Aktarımı işlemi ile personelinizin puantaj kartlarını sisteme ekleyip, katkı payı hesaplama işlemini yaptıktan sonra tahakkuk listesi üzerinden tahsilat dosyanızı Alianz Yaşam ve Emeklilik ile paylaşabilirsiniz.


Logo Bordro Plus Anadolu Hayat Emeklilik Otomatik Katılım BES Entegrasyon Modülü

Bordro Plus 4.45.01.00 versiyonu itibariyle Anadolu Hayat Emeklilik Otomatik Katılım Entegrasyon Modülü kullanıma sunulmuştur. Anadolu Hayat Emeklilik Otomatik Katılım Entegrasyon Modülü ile çalışan (katılımcı) Durum Sorgulama ve Katkı Payı Tutarı Aktarımı yapabilirsiniz.

Çalışan Durum Sorgulama işlemi ile Anadolu Hayat Emeklilik sisteminden cayma ya da çıkış talebinde bulunan ancak bilgisini İnsan Kaynakları Departmanı ile paylaşmayan personelinizin güncel durumunu sorgulayabilir, işe yeni giren, ara veren veya işten ayrılan personelinizin bilgilerini Anadolu Hayat Emeklilik ile paylaşabilirsiniz.

Katkı Payı Aktarımı işlemi ile personelinizin puantaj kartlarını sisteme ekleyip, katkı payı hesaplama işlemini yaptıktan sonra tahakkuk listesi üzerinden tahsilat dosyanızı Anadolu Hayat Emeklilik ile paylaşabilirsiniz.


Logo Bordro Plus Avivasa Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım BES Entegrasyon Modülü

Logo Bordro Plus programı kullanan ve Avivasa ile entegrasyon yapmak isteyen müşterilerimizin ayrı bir modül olarak satılacak olan "Otomatik Katılım/Bireysel Emeklilik Entegrasyon" ek modülünü satın alması gerekmektedir. Bireysel Emeklilik Entegrasyon modülü ile Statü Sorgulama ve Katkı Payı Aktarımı yapılabilmektedir.

Statü sorgulama işlemi ile personelin bireysel emeklilik şirketinin sisteminden caymış ama İnsan Kaynakları departmanına bunu bildirmemiş olanlar ile firmada işe yeni giren ve işten ayrılan personelin bilgilerinin bireysel emeklilik firmasına iletilmesi sağlanmaktadır. Sorgulama işlemi ay içerisinde bir defadan fazla yapılabilir.

Katkı Payı Aktarımı işlemi ile Müşteri puantaj kartlarını ekleyip katkı payı hesaplamasını yaptıktan sonra tahakkuk listesi üzerinden tahsilat dosyasını oluşturur ve bu dosya bireysel emeklilik şirketine aktarılır.

BordroPlus Ürününde Yapılması Gerekenler

Anlaşma sağlanmış olan bireysel emeklilik firması bilgilerini içeren sözleşme tanımı Ayarlar/Genel Tanımlar başlığı altındaki "Bireysel Emeklilik Sözleşme Tanımları" bölümünden eklenmelidir. Eklenen tanım içerisine bireysel emeklilik firmasına bağlantı kurmak için gerekli olan bilgilerin girilmiş olması gerekmektedir.

AvivaSa için gerekli olan bilgiler şu şekildedir:


Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım ve Logo Bordro Plus BES Uygulaması

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.Ocak.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaşmıştır.

Yasalaşan BES otomatik katılım uygulaması, işyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulamadır. Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır ve 45 yaş altı çalışanları kapsamaktadır.

BES otomatik katılım uygulaması şirket çalışan sayılarına bağlı ve kademeli olarak 2017 yılında uygulamaya alınmıştır. Genelge ve sistemle ilgili diğer bilgilere http://www.bireyselemeklilik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve Logo Bordro Plus 'ta Uygulanması

Gelir Vergisi Kanunu 'nda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak bu güne kadar özel indirim, özel gider indirimi, ücretlilerde vergi indirimi gibi adlarla çeşitli uygulamalara yer verilmiş; bu uygulamalarla ücretler üzerindeki vergi yükünün vergiye tabi diğer gelirlere göre daha düşük olmasına çaba gösterilmiştir. Bu çabaların altında, şüphesiz ki ücret gelirlerinin diğer gelirlere göre çok daha fazla korunmaya muhtaç olduğuna ilişkin düşünceler yatmaktadır. Bugüne kadar yapılan uygulamalardan sonuncusu olan "ücretlilerde vergi indirimi" uygulamasına içinde bulunduğumuz yılın Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan 5615 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2007 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere son verilmiş; yine aynı Kanunla 2008 yılı başından itibaren "Asgari Geçim İndirimi" uygulamasına geçilmesi hükme bağlanmıştır.


Logo Bordro Plus Sicil Kartı Ödeme ve Kesinti Bilgileri

Logo Bordro Plus programında sicil yönetimi modülünde çalışanlar için öndeğer olarak ek ödeme yada ek kesinti tanımlaması yapılır. Öndeğer olarak yapılan ek kesintiler ve ek ödemeler puantaj kartlarına otomatik olarak aktarılır. Sicil kartı içinde Ödeme Kesinti Bilgilerinin tanımlanması ve puantaj kartına otomatik aktarılması ile ilgili yapılması gereken işlemleri adımları için makalemizi inceleyebilirsiniz.

Sicil kartı içinde F9-Ödeme ve Kesinti Bilgileri seçeneği ile personele yapılan sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesinti tutarları sicil kartı üzerinden kaydedilebilir ve bu tutarlar puantaj kartına otomatik olarak getirilebilir.


Logo Eğitim Portalı

Logo Eğitim Portalı Nedir?

Logo Eğitim Portalında yayınlanan makaleler ve içerikler Logo programını kullanan kişilerin çok daha etkin bir şeklide Logo programlarını kullanmaları amacıyla oluşturulmuştur. Logo Eğitim Portalında Logo Start programı, Logo Go 3 programı, Logo Tiger 3 programı, Logo Tiger 3 Enterprise programı, Logo Tiger Wings programı, Logo Tiger Wings Enterprise programı, Logo İnsan Kanyankaları programı, Logo Bordro Plus programı ile Logo Mobile sales programı, Logo CRM programı gibi Logo Yazılım tarafından geliştirilen ve satışı yapılan programlara ait içerikler bulunmaktadır.

Logo Eğitim Portalında eğitim videoları, püf noktalar, örnek makalaler, sürüm duyuruları, Logo'dan yapılan duyurular, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyurular, SGK ile ilgili duyurular ve teşvikler gibi önemli duruyurular da portalımzdaki duyurular bölümünde yer almaktadır.

e - Fatura, e - Defter, e -İrsaliye ve e - Arşiv gibi e-devlet uygulamaları içinde makalaler, duyurular, uygulama örnekleri ilgili kategoride yer alır.

Logo Yazılım fiyat listesinde yer alan Banka ekstre aktarımı, Logo excel aktarımı, Cep telefonu /tablet ile satış yapılmasını sağlayan Logo Mobile Sales, CRM işlerini takip edebileceğiniz Logo CRM programı gibi çok çeşitli programlara ait makaleler, örnek uygulamalar portalımızda ilgili kategorilerde bulunmaktadır.

Logo programları ile ilgili olarak teknik destek almak, program fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, Logo programları için danışmanlık hizmeti almak isterseniz iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Logo Destek

e-Bülten Kayıt Ol