Logo ERP Destek Dokümanları

Logo Önmuhasebe Muhasebe ERP ERP MRP ve Üretim Programları Destek Dokümanları

Logo Yedekleme Programı

Verileriniz Logo Veri Yedekleme İle Güvende

Logo Veri Yedekleme çözümü nedir?

Logo Veri Yedekleme çözümü, Logo ERP çözümleri kullanan şirketlerin SQL datasının yedeklenmesine ve herhangi bir sebepten dolayı veri kaybı yaşadıklarından tüm bu verilerin geri yüklenmesine yardımcı olan bir araçtır.

Logo Veri Yedekleme Çözümü ile yedeği alınan veriler, istenilen platformda saklanabilir. Bu işlem için şirketler sabit disklerinden, kendi sunucularından veya bu hizmeti sunan bulut servis ortamlarından yararlanabilirler.

SQL verileri koruma altına alınarak iş süreçlerine kalınan yerden devam edebilir.

Kolay kullanımı sayesinde dış kaynak desteği alınmadan veriler yedeklenerek zaman ve maliyet tasarrufu elde edilebilir.

Veriler periyodik olarak istenilen tarihlerde otomatik olarak yedeklenir ve olası veri kaybı önlenmiş olur.

Logo Veri Yedekleme çözümüne kimler sahip olabilir?

Logo Veri Yedekleme çözümüne güncel LEM'i olan tüm kullanıcılarımız ücretsiz olarak sahip olabilirler.

Logo Veri Yedekleme hangi ürünlerle entegre çalışmaktadır?

Logo Veri Yedekleme Logo2nun ERP ürün ailesinde yer alan Logo Start 3, Logo GO 3, Logo Tiger 3, Logo Tiger Wings, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger Wings Enterprise, Logo Netsis 3 Entergre, Logo Netsis 3 Standart, Logo Netsis Wings, Logo Netsis 3 Enterprise ve Logo Netsis Wings Enterprise ürünleriyle entegre çalışmaktadır.

Logo Veri Yedekleme ile hangi veriler saklanabilir?

Bu çözüm ile Logo ERP çözümlerine ait tüm SQL verileri saklanmaktadır.

Logo Veri Yedekleme ile veriler nasıl saklanır?

SQL verileri güvenli bir şekilde sıkıştırılarak tek dosya haline getirilir ve saklanır. Örneğin 10 GB'lık veri için 2 GB'lık saklama alanı yeterli olacaktır.

Yedekleme işlemleri Logo Veri Yedekleme arayüzü üzerinden otomatik olarak belirlenen tarih ve saate göre ayarlanabilir.

İsteğe göre "Tam Yedekleme" veya "Kısmen Yedekleme" yapılabilir. Tam Yedekleme opsiyonu ile seçilen tüm firma verileri yedeklenir. Kısmen Yedekleme ile daha önce yapılan Tam Yedeklemeden itibaren değişen yada yeni dosyalar yedeklenir.

Logo Veri Yedekleme, şirketin SQL verilerini sıkıştırarak masaütüne tek bir dosya halinde aktarımını sağlayan bir öaraçtır. SQL verileri Logo tarafından saklanmaz. Bu sebeple, saklama alanının temininden kullanıcılar sorumludur. Saklama alanı için tercihe göre sabit disk ortamı, şirket sunucuları veya farklı bulut servisleri kullanaılabilir.

Ürün kurulum dosyası için tıklayınız.

Ürün broşürü için tıklayınız.


Logo Destek

e-Bülten Kayıt Ol