Logo Destek Dokümanları

Logo Programları Destek Dokümanları

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.65)

Sürüm Yayınlanma Tarihi : Mayıs 2020

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.


Logo Bordro Plus Programında Covid 19 nedeniyle 28 Pandemi SGK XML İşlemleri

Covid 19 nedeniyle işveren tarafından ücretsiz izne gönderilen işçiler için yapılacak olan ücretsiz izin desteği SGK işveren sistemi üzerinde ücretsiz izine ayrılan personellere ilişkin bilgilerin COVID 19 ücretsiz izin işlemleri ekranı üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

Covid 19 ücretsiz izin işlemleri menüsü altında, covid 19 ücretsiz izin girişi, ücretsiz izin listeleme, covid 19 ücretsiz izin XML giriş menüleri bulunmaktadır.


Logo Bordro Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi (APHB) Gönderilmesi

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.


Logo Bordro Plus Kısa Çalışma Ödeneği 

Logo Bordro programında Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) nasıl uygulanır ve kısa çalışma ödeneği için puantaj kartı nasıl oluşturulur?

Kısa Çalışma Uygulaması

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”


Kamu İdarelerine Ait Satış Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcıların Kamu Harcama Birimlerine Düzenleyecekleri Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenebilmesi Hakkında" yapılan duyuruya istinaden, GİB e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile e-Fatura düzenleyip gönderebileceklerdir.

j-Platform üzerinden kamuya düzenlenen faturalar e-Fatura olarak gönderilebilmesi için aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekir:


Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Fatura Durum Kodları

e-Fatura olarak adlandırılan elektronik faturaların hazırlandıktan sonra alıcıya teslim edilmesi aşamasına kadar olan gönderim sürecinde Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş olan durum kodlarının takip edilmesi gerekmektedir. E-faturanın gönderildikten sonra eğer fatura süreci sorunsuz bir şekilde gerçeklemiş ise faturanın durumu "1300" "Başarıyla Tamamlandı" olması gerekir. Eğer e-fatura gönderme sürecinde gönderici, alıcı, özel entegratör yada GİB kaynaklı bir sorun olması durumunda soruna göre GİB tarafından bir kod ataması yapılır. 

GİB eftaura durum kodlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilir ve aldığınız durum koduna göre ne tür işlemler yapacağınız öğrenebilirsiniz.


Logo Bordro Plus İçin Yeni Sürüm (4.63.00.02)

Ara sürüm yayınlanma tarihi: 14 Şubat 2020

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.63.00.02 ara sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte yapılan geliştirmeleri aşağıda yer alan dokümanda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO Çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 İçin Ara Sürüm (2.63.00.01)

Ara sürüm yayınlanma tarihi: 21 Şubat 2020

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.63.00.01 ara sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte yapılan geliştirmeleri aşağıda yer alan dokümanda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.


e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarının ciro bazlı mükelleflik şartları ve bu uygulamalara son geçiş tarihleri nelerdir?

Mükelleflerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmesi gereken tarihler, ciro baremlerine göre aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

*454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yürürlükten kaldırılacağı için 2018 yılı cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Ocak 2020’ye kadar e-fatura uygulamasına geçişi zorunludur.


e - Arşiv Fatura ve Logo Programlarında e-Arşiv Fatura Hakkında Sık Sorulan Sorular

e-Arşiv fatura uygulaması ve Logo programlarında e-arşiv fatura uygulaması hakkında nelere dikkat etmeliyiz? Sık sorulan sorular nelerdir? e-Arşiv Fatura konusunda merak ettikleriniz bu dokümanda soru cevap şeklinde açıklanmıştır.

e-Arşiv Faturayı Nasıl İptal Edebilirim?


Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.62.00.00)

Sürüm Yayınlanma Tarihi : 17 Aralık 2019

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.


Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.62.00.00)

Sürüm Yayınlanma Tarihi : 13 Ocak 2020

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.


Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.64.00.00)

Sürüm Yayınlanma Tarihi : Mart 2020

Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.


Page 1 of 4

Destek

e-Bülten Kayıt Ol