• Logo Tiger 3 Satınalma

  Logo Tiger 3 ERP programı satınalma bölümünde firmanın satınalma ile ilgili ihtiyaç duyacağı işlemler yapılmaktadır.

  Logo Tiger 3 Satınalma modülüyle aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

 • Logo Tiger 3 Alınan Hizmetler / Hizmet Grupları

  Alınan hizmet / hizmet grubu bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Hizmet / hizmet grubu alımlarında, alınan hizmetin özelliklerini tanımlamak için hizmet / hizmet grubu kartları kullanılır. Alınan hizmetlere / hizmet gruplarına ait bilgiler, her hizmet / hizmet grubu için ayrı ayrı açılacak kartlarda tutulur.

  Alınan hizmetler satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Alınan hizmet / hizmet grubu bilgilerini girmek ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Alınan Hizmet / Hizmet Grubu Kayıt Bilgileri

  Hizmet / hizmet grubu alımlarında, alınan hizmetin / hizmet grubunun özelliklerini tanımlamak için hizmet / hizmet grubu kartları kullanılır. Alınan hizmetlere / hizmet gruplarına ait bilgiler, her hizmet / hizmet grubu için ayrı açılacak kartlarda tutulur.

  Alınan hizmet / hizmet grubu kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

  Hizmet Kodu: Alınan hizmet / hizmet grubu kayıt kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Hizmet kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

 • Logo Tiger 3 Alınan Hizmet / Hizmet Durumu - Ambar Durumu

  Alınan hizmetlerin / hizmet gruplarının tüm ambarlardaki durumunu gösterir. Alınan hizmet / hizmet grubu tanımı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Bir tablo biçimindedir. Tablonun satırlarında ambarlar, kolonlarında ise ambar ile ilgili toplamlar yer alır.

  Tablonun çizgiyle ayrılmış son satırı tüm ambarlar için toplamları gösterir. Kolonlarda her ambar için şu bilgiler görüntülenir:

 • Logo Tiger 3 Alınan Hizmetler / Ambarlar - Alınan Hizmet Durumu

  Alınan hizmetin seçilen ambardaki son durumunun izlendiği seçenektir. Ambar Durumu penceresinden ulaşılan Hizmet Durumu penceresinde yer alan bilgiler kart üzerinden F9/sağ fare düğmesi menüsü ile ulaşılan Durum penceresinde yer alan bilgiler ile aynıdır.

  Rakamlar seçilen ambar için hesaplanan toplamları ve son hareket tarihini gösterir.

 • Logo Tiger 3 Alınan Hizmet / Hizmet Grubu Hareketleri (Tüm Ambarlar)

  Alınan hizmetin / hizmet grubunun tüm ambarlardaki hareketleri, hizmetler listesi F9 menüde yer alan Hizmet Hareketleri seçeneği ile izlenir. Alınan hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet / hizmet grubu kartının kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır.

  Satırlarda ise alınan hizmete ait işlemler aşağıdaki bilgilerle listelenir:

 • Logo Tiger 3 Alınan Hizmet / Hizmet Grubu Sipariş Hareketleri

  Malzemeler için olduğu gibi, alınan hizmetler / hizmet grupları için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Alınan hizmetler / hizmet grupları için sipariş bilgileri, Satınalma sipariş fişinde satır tipi Hizmet seçilerek kaydedilir.

  Alınan hizmete / hizmet grubuna ait sipariş hareketleri, alınan hizmetler listesinden alınabilir. Siparişler listesinden, hareketlere ait bilgileri içeren fişlere ulaşılır, fiş bilgileri incelenir ve gerekirse değiştirilebilir.

  Sipariş hareketlerini listelemek için, önce sipariş hareketleri listelenecek hizmet daha sonra F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Sipariş Hareketleri seçilir.

 • Logo Tiger 3 Alınan Hizmet / Hizmet Grubu Döviz Toplamları

  Alınan hizmete / hizmet grubuna ait dövizli toplamlar, alınan hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Döviz Toplamları seçeneği ile listelenir. Döviz toplamları ile alınan hizmet / hizmet grubu kartına ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile izlenir.

  Dövizli alınan hizmet hareketleri penceresinde Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre izlenir. Dövizli alınan hizmet / hizmet grubu hareketleri listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Alınan Hizmet / Hizmet Grubu Ekstresi

  Ekstre ile alınan hizmete / hizmet grubuna ait hareketler toplam tutar ve miktar bilgileri yanında işlem bilgileri listelenir. Hizmet ekstresi raporlar menüsü ile alınabileceği gibi ile alınan hizmetler listesinden de alınır. Ekstre seçeneği alınan hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

  Alınan hizmet ekstresinin alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Alınan hizmet ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Satınalma İndirimleri

  Satınalma işlemleri sırasında tedarikçi firmaların uyguladığı indirimler fatura üzerine kaydedilir. Uygulanan indirimler bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda,

  • bir mal veya hizmet kalemine uygulanan indirime satır indirimi
  • fatura/fiş geneli için geçerli indirime genel indirim

  adı verilir.

 • Logo Tiger 3 Satınalma İndirimi Kayıt Bilgileri

  Logo Tiger 3 'te satınalma indirim tanımları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

  Satınalma İndirim Kodu: İndirim kayıt kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. İndirim kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

  Açıklama: Satınalma indirim tanımının adı ya da açıklamasıdır. İndirim tanımının açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açıklama alanına bilgi girişi zorunlu değildir. Farklı indirimler için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir.

 • Logo Tiger 3 Satınalma Masrafları

  Satınalma işlemleri sırasında tedarikçi firmaların uyguladığı masraflar fatura üzerine kaydedilir. Uygulanan masraflar bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda,

  • bir mal veya hizmet kalemine yapılan masraf, satır masrafı
  • fatura/fiş geneli için geçerli masrafa genel masraf

  adı verilir.

 • Logo Tiger 3 Satınalma Masrafı Kayıt Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında satınalma masraf tanımı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

  Kodu: Masraf tanım kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Masraf Kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

  Açıklama: Satınalma masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır.

 • Logo Tiger 3 Satınalma Promosyonları

  Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. (%100 bedelsiz verilen malzeme) Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi alış tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan alım miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir. (Promosyon malzeme giriş çıkışları da maliyetlendirilir; fakat %100 iskontolu çıkılır.)

  Satınalma promosyon bilgileri Logo Tiger 3 Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Satınalma Promosyonları seçeneği ile kaydedilir. Satınalma promosyonları listesinde kayıtlı promosyonlar listelenir. Promosyon ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Satınalma Promosyon Bilgileri

  Satınalma işlemlerinde, mal alımlarında tedarikçilerin firmaya uyguladıkları standart promosyon uygulamaları ayrı ayrı açılan kartlarla izlenir. Logo Tiger 3 'te satınalma promosyon tanımı üzerinde promosyonun hangi mallar için geçerli olduğu, hangi tarihler arasındaki işlemlere uygulanacağı, promosyon olarak hangi mal veya mallardan ne kadar alınacağı kaydedilir.

  Genel Bilgiler

  Promosyon Kodu: Satınalma promosyon tanım kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Promosyon Kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

  Açıklaması: Satınalma promosyon tanımının adı ya da açıklamasıdır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme / Malzeme Sınıfı Satınalma Fiyatları

  Malzeme alımlarında satıcı firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, temin süreleri her malzeme için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

  Logo Tiger 3 'te tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satınalma fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyat Bilgileri

  Logo Tiger 3 'te malzeme ya da malzeme sınıfı için istenen sayıda satınalma fiyat tanımlanır. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.

  Fiyat tanım kartının üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır. Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu satınalma fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları Toplu Güncelleme

  Logo Tiger 3 'te Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için satınalma fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan “Toplu Güncelle” seçeneği kullanılır.

  Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, "Toplu Güncelle" seçimi yapıldığında açılan Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Fiyat kartlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgiler doğrultusunda güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Hizmet Satınalma Fiyatları

  Hizmet alımlarında satıcı firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, temin süreleri her hizmet için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir.

  Bu bilgilerin kartlarda tutulması hizmet alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

  Logo Tiger 3 'te Hizmet Alış Fiyatları, Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Hizmet Satınalma Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Kayıt ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. İşlemlerin tümü için hizmet alış fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Hizmet Satınalma Fiyatı Bilgileri

  Logo Tiger 3 'te alınan her hizmet için istenen sayıda alış fiyat kartı açılabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı kartta belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır.

  Fiyat tanım kartı üç bölümde incelenebilir. Kartın üst bölümünde fiyatın ait olduğu hizmete ait bilgiler yer alır. Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu alış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.