• Logo Tiger 3 Borç Takip Raporları

  Logo Tiger 3 ERP programında finans raporları arasında bulunan borç takip raporu ile faturalarda ki vade planlarına göre borç alacak raporu, borç takip raporu, ödeme listesi, tahsilat listesi gibi raporlar alınır.

  Borç/Alacak Durum Raporu: Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Raporda sıralama cari hesap koduna yada unvanına göre yapılabilir. Cari hesap kod, unvan, statü, özel kod, yetki kodu, ticari işlem grup kodu ve grup şirketi kod bilgileri verilerek filtreleme yapılabilir. Kayıt Türü alanında yapılan seçime göre sadece alıcı, satıcı, alıcı+satıcı tipindeki cari hesaplar için rapor alınabilir. Ayrıca, borç/alacak bakiye aralığı verilerek bakiyesi istenen aralıktaki cariler için listeleme yapılabilir.

  Borç/Alacak Toplamları: İstenen tarih aralığında, cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi cinsinden listelendiği rapordur. Filtreleme yapılarak belirlenen koşullarda rapor alınabilir.

  Borçlu Cari Hesaplar: Yalnızca borçlu olan cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden listelendiği rapordur.

  Alacaklı Cari Hesaplar: Yalnızca alacaklı olan cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden listelendiği rapordur.

 • Logo Tiger 3 Borç Takip Raporunda ve Vade Farkı Faturasında Vade Farkı Hesabı

  Vadeli bir işlemin vade tarihi geldiğinde nakit olarak ya da ters bakiyeli bir işlem tarafından kapatılması gereklidir. Vade tarihinden daha önce ya da daha sonra kapatılması durumunda ilgili cari hesap aşağıdaki yöntemle hesaplanan tutar kadar borçlu veya alacaklı duruma geçer. Bu tutara da Vade Farkı adı verilir. Logo Tiger 3 ERP programından vade farkı faturası kesilebilir.

  Vade Farkı Hesaplaması= Kapanan Tutar * Faiz Oranı * Gün Sayısı / 30

  Yukarıdaki formülde yer alan Faiz Oranı o cari hesabı borçlandıran / alacaklandıran işlemler sırasında kullanılmış olan ödeme planında yer alan faiz oranıdır ve bu oran aylık olduğu için vade farkı hesaplanırken Kapanan Tutar, Faiz Oranı ve Gün Sayısı birbirleriyle çarpıldıktan sonra 30'a bölünürler.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesap Özeti

  Logo Tiger 3 ERP programında banka hesapları listesinde ve hesap tanım penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği banka hesabının son borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösterir. Hesap Özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen,

  • Borç Tutarı
  • Alacak Tutarı
  • Bakiye Borç
  • Bakiye Alacak

  toplamları listelenir. Hesap özeti, hesap kayıt türüne göre değişen hesap detayları için ayrı ayrı alınır. Bunun için hesap özeti penceresinde ilgili seçenekler kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesabı Dövizli Toplamlar

  Gerek ticari gerek dövizli ticari hesaplara ait hesap detaylarına dair dövizli toplamlar Logo Tiger 3 programında banka hesap tanımı penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Dövizli Toplamlar seçeneği ile incelenir. Dövizli Toplamlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında hesap detayları raporlama dövizi üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları listelenir. Toplam satırı tüm hesap detaylarının ait borç, alacak ve bakiye toplamını gösterir.

  Dövizli toplamlar ticari hesap türündeki banka hesaplar için,

 • Logo Tiger 3 Malzeme Birim Setleri Listesi

  Kayıtlı birim setlerinin listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Birim Seti Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak belli bir grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan birim setleri listelenir.

  Birim setleri listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Özellikler Listesi

  Kayıtlı malzeme özelliklerinin listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme Özellik Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak belli bir grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzeme özellikleri listelenir.

  Özellikler listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme (Sınıfı) Listesi

  Kayıtlı malzeme sınıflarının listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Malzeme Sınıfı Kodu, Açıklaması, Özel Kodu, Yetki Kodu, Üretici Kodu ve Grup Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzeme sınıfları listelenir.

  Malzeme sınıfı listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Birimleri Listesi

  Malzeme (sınıfı) kartlarında kullanılan birim setlerinin malzemelere göre alındığı rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Malzeme (Sınıfı) Kodu, Açıklaması, Özel Kodu, Yetki Kodu, Üretici Kodu ve Grup Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzemelere ait birimler listelenir.

  Malzeme birimleri listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Geri Ödeme Planı Kayıt Bilgileri

  Logo Tiger 3 programında banka geri ödeme plan bilgileri Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Geri ödeme planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Orta bölümde yer alan satırlarda ise geri ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir.

  Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

  Plan Kodu: Geri ödeme planı kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

 • Logo Tiger 3 Alternatifler Malzemeler Listesi

  Malzemelerin alternatiflerinin listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Malzeme (sınıfı) kartlarında belirlenen alternatif malzemeler, verilen filtrelere göre listelenir.

  Malzeme Kodu, Açıklaması, Özel Kodu, Yetki Kodu, Üretici Kodu ve Grup Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzemelere ait alternatif malzemeler listelenir.

  Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Ek Malzemeler Listesi

  Kayıtlı ek malzeme kartlarının listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Ek Malzemeler Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Özellik Atamaları Listesi

  Malzeme kartlarında kullanılan özellik tanımlarının malzemelere göre listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Özellik Atamaları Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Banka Hesap Ekstresi

  Banka hesap kartına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Banka hesap kartları listesinde F9 menüde yer alır. Logo Tiger 3 'te Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı filtreler penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Muhasebe Hesabı Atamaları Listesi

  Malzemelerle ilgili işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının malzemelere göre listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Muhasebe Hesap Atamaları Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Sınıf Bağlantıları Listesi

  Malzemelerin bağlı olduğu sınıfların listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Sınıf Bağlantıları Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Tedarikçi / Müşteri Atamaları Listesi

  Kayıtlı tedarikçi / müşteri kartlarının malzeme (sınıfı) kartlarına göre listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Dağıtım Şablonları Listesi

  Dağıtım şablonlarının listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Ek Vergi Listesi

  Kayıtlı ek vergi tanımlarının listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Ek Vergi Grup Kodu, Ek Vergi Kodu ve Açıklaması satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan ek vergi tanımları listelenir.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Mamul Alt Malzemeleri Listesi

  Mamul alt malzemelerinin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Mamul Alt Malzemeleri Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Ambar Durum Raporu

  Malzeme ambar durum raporu ile malzemelerin belirli bir tarihteki fiili ve gerçek malzeme miktarları, konsinye giriş ve çıkış miktarları listelenir. Malzeme Yönetimi program bölümünde Durum Raporları menüsü altında yer alır.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.