• Logo Tiger 3 Malzeme Birim Setleri Listesi

  Kayıtlı birim setlerinin listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Birim Seti Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak belli bir grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan birim setleri listelenir.

  Birim setleri listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Özellikler Listesi

  Kayıtlı malzeme özelliklerinin listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme Özellik Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak belli bir grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzeme özellikleri listelenir.

  Özellikler listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme (Sınıfı) Listesi

  Kayıtlı malzeme sınıflarının listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Malzeme Sınıfı Kodu, Açıklaması, Özel Kodu, Yetki Kodu, Üretici Kodu ve Grup Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzeme sınıfları listelenir.

  Malzeme sınıfı listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Birimleri Listesi

  Malzeme (sınıfı) kartlarında kullanılan birim setlerinin malzemelere göre alındığı rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Malzeme (Sınıfı) Kodu, Açıklaması, Özel Kodu, Yetki Kodu, Üretici Kodu ve Grup Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzemelere ait birimler listelenir.

  Malzeme birimleri listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Alternatifler Malzemeler Listesi

  Malzemelerin alternatiflerinin listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Malzeme (sınıfı) kartlarında belirlenen alternatif malzemeler, verilen filtrelere göre listelenir.

  Malzeme Kodu, Açıklaması, Özel Kodu, Yetki Kodu, Üretici Kodu ve Grup Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzemelere ait alternatif malzemeler listelenir.

  Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Ek Malzemeler Listesi

  Kayıtlı ek malzeme kartlarının listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Ek Malzemeler Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Özellik Atamaları Listesi

  Malzeme kartlarında kullanılan özellik tanımlarının malzemelere göre listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Özellik Atamaları Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Muhasebe Hesabı Atamaları Listesi

  Malzemelerle ilgili işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının malzemelere göre listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Muhasebe Hesap Atamaları Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Sınıf Bağlantıları Listesi

  Malzemelerin bağlı olduğu sınıfların listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Sınıf Bağlantıları Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Tedarikçi / Müşteri Atamaları Listesi

  Kayıtlı tedarikçi / müşteri kartlarının malzeme (sınıfı) kartlarına göre listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Dağıtım Şablonları Listesi

  Dağıtım şablonlarının listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Ek Vergi Listesi

  Kayıtlı ek vergi tanımlarının listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Ek Vergi Grup Kodu, Ek Vergi Kodu ve Açıklaması satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan ek vergi tanımları listelenir.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Mamul Alt Malzemeleri Listesi

  Mamul alt malzemelerinin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

  Mamul Alt Malzemeleri Listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Ambar Durum Raporu

  Malzeme ambar durum raporu ile malzemelerin belirli bir tarihteki fiili ve gerçek malzeme miktarları, konsinye giriş ve çıkış miktarları listelenir. Malzeme Yönetimi program bölümünde Durum Raporları menüsü altında yer alır.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Değer Raporu

  Herhangi bir zamanda elde bulunan malzemelerin değerlerinin yani toplam tutarlarının belirlenen filtre koşullarına göre listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Durum Raporları menüsü altında yer alır.

  Malzeme Değer Raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu

  Seviye kontrol raporu ile malzeme kartında belirtilen asgari ya da azami seviye miktarlarının altına düşen ya da üstüne çıkan malzemeler ayrı, Logo Tiger 3 'te ayrı ya da birlikte listelenir. Malzeme Yönetimi program bölümünde Durum Raporları menüsü altında yer alır. Seviye kontrol raporu ile malzemelerin belirli sürelerdeki satış durumları kontrol edilir ve sipariş planlaması sağlıklı bir şekilde yapılabilir.

  Rapor filtreleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Çok Birimli Malzeme Ambar Durum Raporu

  Ambar durumunun birim setinde yer alan birden fazla birim seçilerek alındığı rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Durum Raporları seçeneği altında yer alır.

  Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Fiş Listesi

  Malzemelere ait hareketlerin kaydedildiği, fişlerin listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Fiş Dökümleri ve Ekstreler menüsü altında yer alır.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Hareket Dökümü

  Malzemelere ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Fiş Dökümleri ve Ekstreler menüsü altında yer alır.

  Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Giriş / Çıkış Toplamları

  Belirli dönemler için malzeme hareketlerinin özet olarak alındığı rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Fiş Dökümleri ve Ekstreler menüsü altında yer alır. Malzeme (sınıfı) türüne ve malzeme hareketlerine göre koşul belirlenir ve giriş/çıkış toplamları verilen tarih aralığındaki bilgileri içerecek şekilde raporlanır.

  Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.