• Logo Tiger 3 Otomatik Satış Siparişi Oluşturma

  Otomatik Satış Siparişi Oluşturma seçeneği ile Logo Tiger 3 programında ambarlarda azami stok seviyesinin altına düşen malzemeler için fabrikaya sipariş verilir. Otomatik Satış Sipariş Fişi Oluşturma seçeneği Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Fabrikadan hangi malzemeler için sipariş oluşturulacağı otomatik alınan sipariş fişi oluşturma filtre satırlarında belirlenir.

  Filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Standart Malzeme Maliyetleri Güncelleme

  Standart malzeme maliyetleri, malzemeler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Standart Malzeme Maliyetleri seçeneği ile her malzeme için ayrı kaydedilir. Logo Tiger 3 'te Bu maliyetleri toplu olarak güncellemek için Standart Malzeme Maliyetleri Güncelleme seçeneği kullanılır. Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

  Bu işlem belirli bir periyot için tanımlanmış standart malzeme maliyetleri kayıtlarının güncellenerek bir diğer periyoda aktarılmasını sağlar. Malzeme maliyetleri güncelleme koşulları filtre satırlarında belirlenir.

  Filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Ek Vergi Güncelleme

  Ek vergi oran ve bilgilerinde olabilecek değişiklikler Logo Tiger 3 programında toplu olarak vergi tanım kartlarına yansıtılabilir. Bunun için Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Ek Vergi Güncelleme seçeneği kullanılır.

  Ek Vergi Güncelleme seçeneğine Uygulamalar program bölümü / Toplu Güncellemeler menüsünden de ulaşılabilir.

  Ek vergi ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamanın hangi vergi tanım kartlarını kapsayacağı ve ayarlamanın ne şekilde yapılacağı Ek Vergi Güncelleme filtre penceresinde belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Marka Güncelleme

  Logo Tiger 3 'te malzeme kartlarına toplu olarak marka atama ya da marka güncelleme işleminin yapıldığı seçenektir. Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

  Malzeme Marka Güncelleme seçeneğine Uygulamalar program bölümü / Toplu Güncellemeler menüsünden de ulaşılabilir.

  Marka güncellemenin hangi malzemeler için yapılacağı Malzeme Marka Güncelleme filtre satırlarında belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme

  Malzemeler için ortalama stokta kalma süresi güncelleme işleminin yapıldığı seçenektir. Logo Tiger 3 Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

  Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle Malzeme Yönetimi parametrelerinde fiyat endeksi atama türü olarak Malzeme Devir Hızına Göre seçilmiş olmalıdır.

  Güncelleme işleminin ne şekilde yapılacağı filtre satırlarında belirlenir. Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Satınalma / Satış Fiyat Girişi

  Malzeme ve hizmetlerin satınalma ve satış fiyatları kartlar üzerinde ve kart listelerinde yer alan Satınalma / Satış Fiyatları ile ya da Satınalma ve Satış program bölümlerinde Satınalma ve Satış Fiyatları seçenekleri ile tek tek girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir.

  Logo Tiger 3 ERP programında toplu fiyat girişi için Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi seçeneği kullanılır.

  Pencerenin başlık bölümünde bulunan alanlardan fiyat kartı üzerinde yer alan öndeğer bilgiler kaydedilir. Bu özellik fiyat listesi oluşturma işleminde önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Şöyle ki, başlık alanları değiştirildiğinde fiyat kartı giriş satırlarındaki o ana kadar girilmiş satırlara dokunulmayacak, o andan itibaren girilecek satırlara yeni öndeğerler getirilerek veri giriş işlemine devam edilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Hareket Aktarımı

  Malzeme hareketi aktarımı, aynı malzeme için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir malzeme ile izlenmesini sağlar. Logo Tiger 3 Malzeme Hareket Aktarımı seçeneği Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

  Malzeme Hareket Aktarımı seçeneğine Uygulamalar program bölümü / Aktarım İşlemleri menüsünden de ulaşılabilir.

  Hareketleri aktarılacak malzemeler Malzeme Kodu ve Açıklaması alanlarında, aktarımın yapılacağı malzeme ise Aktarılacak Malzeme Kodu ve Aktarılacak Malzeme Açıklaması alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı malzemelere ulaşılarak ilgili malzemeler seçilebilir.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Giriş / Çıkış Hareketi İlişkilendirme

  Bu işlem ile, belirli tarihler arasında çıkışı yapılan ve negatif seviyeye düşmeyen her malzemenin bir giriş hareketi ile ilişkilendirilmesi sağlanır. İşlem çalıştırılırken negatif seviyeye düşen malzemeler için program uyarı mesajı verir.

  İşlem için istenen koşullar filtre satırlarında belirlenir.

  Bu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme

  Malzeme üretim girdi seviyesi güncelleme, malzeme kayıtlarının üretim seviyelerini hesaplamak ve maliyetlendirme işlemlerini bu hesaba göre yapabilmek için kullanılan işlemdir. Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

  İşlem filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Malzeme Virmanı

  Malzemeler arası miktar / stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzemelerin bir kısmı veya tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak malzemelerin sabit kıymet olarak kullanıma alınması için kullanılır.

  Logo Tiger 3 'te virman işlemine söz konusu malzemeler arasında giriş-çıkış işlemi gerçekleştirilerek malzemelerin stok durumları etkilenir ve malzemeler arası bir stok aktarımı sağlamış olur.

  Malzeme Virmanı seçeneği Malzeme Yönetimi – İşlemler menüsü altında yer alır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme Birimleri Listesi

  Malzeme (sınıfı) kartlarında kullanılan birim setlerinin malzemelere göre alındığı rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme Yönetimi program bölümünde Kayıt ve Atama Listeleri menüsü altında yer alır.

  Malzeme (Sınıfı) Kodu, Açıklaması, Özel Kodu, Yetki Kodu, Üretici Kodu ve Grup Kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzemelere ait birimler listelenir.

  Malzeme birimleri listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme İşlemleri

  Logo Tiger 3 ERP programında Malzeme Yönetiminde işlemler menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak, maliyetlendirme, dönem kapatma/geri alma, otomatik malzeme/malzeme sınıfı kartı üretme, KDV güncelleme, ambar sayım, otomatik alınan sipariş fişi oluşturma, maliyet, ek vergi, marka, ortalama stokta kalma süresi güncelleme, barkod etiket tasarım ve basım, malzeme hareket aktarımı ve toplu fiyat girişi işlemleri yapılır.

 • Logo Tiger 3 Otomatik Malzeme (Sınıfı) Üretme

  Aynı anda birden fazla sayıda malzeme ya da malzeme sınıfı kartı üretmek için Logo Tiger 3 'te işlemler menüsü altında yer alan Otomatik Malzeme (Sınıfı) Üretme seçeneği kullanılır. Üretim işleminde geçerli olacak koşul ve özellikler malzeme (sınıfı) kartı üretme filtre satırlarında belirlenir. Aynı anda sadece bir malzeme ya da malzeme sınıfı türü için kart üretilebilir. Tür seçimi Malzeme (Sınıfı) Türü filtre satırında yapılır. Üretilecek kart sayısı ise Kart Sayısı filtre satırında belirtilir.

  Kart üretiminde öncelikle hangi türde ve sayıda kartın üretileceği ve kartların bazı temel özellikleri belirlenir. Daha sonra malzeme kodlarının ne şekilde verileceği belirlenir. Kodlama tanımı yapılırken malzeme özelliklerinin ve özellik değerlerinin kodlara yansıması sağlanır. Böylece üretilecek malzemeler için özellik ataması kayıtları da oluşturulmuş olacaktır.

 • Logo Tiger 3 Dönem Kapatma

  Logo Tiger 3 'te dönem kapatma işleminin amacı belirli bir tarih aralığındaki malzeme hareketlerinin kesinleştirilmesi ve veri güvenirliliğinin sağlanmasıdır. Dönem kapatma işlemi dönem kapatma tarihi verilerek ve dönem kapatma işleminin uygulanacağı stoklar belirlenerek yapılır. Dönem kapatma aralığını kullanıcı belirler ve periyodik olması gerekmez. Dönem kapatma işlemi yapılan stoklar için dönem kapatma tarihi ve bu tarih öncesine ait fiş girilemez.

  Dönem kapatma tarihi ve öncesine ait işlemlerde değişiklik yapılamaz.

  Dönem kapatma menüsü seçildiğinde ekrana gelen malzeme kartları filtre penceresinde, dönem kapatma işleminin hangi stoklar için yapılacağı belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Dönem Geri Alma

  Dönem kapatma işlemi ile malzeme hareketleri kesinleşir ve dönem kapatma tarihi ve öncesine işlem yapılamaz. Herhangi bir nedenle kapatma işleminin geri alınması gerekebilir.

  Dönem geri alma işlemi Logo Tiger 3 ERP Programında Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Dönem Geri Alma seçeneği ile yapılır. Dönem geri alma işleminin hangi malzeme ya da malzemeler için yapılacağı Malzeme Kodu ve Malzeme Özel Kodu filtre satırlarında belirlenir.

  Dönem geri alma işleminin sonunda, işlemin yapıldığı tarih, kullanılan filtreler ve dönem geri alma işlemi gerçekleşen kayıt toplamlarının yer aldığı dönem geri alma raporu alınır.

 • Logo Tiger 3 Dönem Kapatma Raporu

  Dönem kapatma raporu, kapatma işleminden hemen sonra alınabildiği gibi daha sonra da alınabilir. Dönem kapatma raporunda kapatma işleminin tarih ve zaman bilgileri, hangi stoklar için kapatma işleminin yapıldığı ve toplam kayıt sayısı bilgileri listelenir.

 • Logo Tiger 3 Maliyetlendirme Servisi ve Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)

  Maliyetlendirme servisi, çıkış fişleri için maliyet hesaplayan bir servistir. Logo Tiger 3 ERP programında Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Bu işlem, sadece çıkış fişleri için maliyeti hesaplar. Filtrelerinde belirlenen kriterlere göre seçilen malzemeler için maliyet hesaplaması yapar. Hiç bir kriter verilmezse tüm malzemeler için maliyetlendirme servisini çalıştırır.

  Maliyet üzerinden fiyatlandırma (COST), maliyetlendirme servisi çalıştırıldıktan sonra bulunan çıkış maliyetlerini ambar bazında çıkış fişlerine atama işlemidir. Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Çıkış fişleri maliyetlendirme servisinde atanan maliyet üzerinden fiyatlandırılarak, fiyatları ilgili fişlere atar. Çıkış fişleri sahip oldukları "Ambar Maliyet Grubu" bazında maliyetlendirilirler.

 • Logo Tiger 3 Maliyetlendirme Servisi

  Çıkış fişleri için maliyet hesaplayan bir servistir. Logo Tiger 3 Malzeme Yönetimi bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Bu işlem, sadece çıkış fişleri için maliyeti hesaplar. Filtrelerinde belirlenen kriterlere göre seçilen malzemeler için maliyet hesaplaması yapar. Hiç bir kriter verilmezse tüm malzemeler için maliyetlendirme servisini çalıştırır. Filtrelerinde belirlenen kriterlere göre seçilen malzemeler için maliyet hesaplaması yapar.

  Hiç bir kriter verilmezse tüm malzemeler için maliyetlendirme servisini çalıştırır.

 • Logo Tiger 3 Malzeme KDV Oranı Güncelleme

  Malzemelerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her bir malzeme için ayrı ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır.

  KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Logo Tiger 3 Malzeme Yönetimi, İşlemler menüsünde yer alan Malzeme KDV Oranı Güncelleme seçeneği kullanılır. Malzeme KDV ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamanın hangi malzeme ve/veya malzeme kartlarını kapsayacağı ve ayarlamanın ne şekilde yapılacağı Malzeme KDV ayarlamaları filtre penceresinde belirlenir.

  Malzeme KDV ayarlamaları filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Varyant Özellik Güncelleme

  Özellik setinde yer alan özellik değerlerine yeni bir özellik değerinin eklenmesi durumunda varyant şablonunun güncellenmesi işlemleri Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Varyant Özellik Güncelleme seçeneği ile yapılır. Güncelleme işleminin hangi malzemeler ve varyant şablonları için yapılacağı filtre satırlarında belirlenir.

  Bu filtre seçenekleri şunlardır: