• Logo Tiger 3 Borç Takip Raporları

  Logo Tiger 3 ERP programında finans raporları arasında bulunan borç takip raporu ile faturalarda ki vade planlarına göre borç alacak raporu, borç takip raporu, ödeme listesi, tahsilat listesi gibi raporlar alınır.

  Borç/Alacak Durum Raporu: Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Raporda sıralama cari hesap koduna yada unvanına göre yapılabilir. Cari hesap kod, unvan, statü, özel kod, yetki kodu, ticari işlem grup kodu ve grup şirketi kod bilgileri verilerek filtreleme yapılabilir. Kayıt Türü alanında yapılan seçime göre sadece alıcı, satıcı, alıcı+satıcı tipindeki cari hesaplar için rapor alınabilir. Ayrıca, borç/alacak bakiye aralığı verilerek bakiyesi istenen aralıktaki cariler için listeleme yapılabilir.

  Borç/Alacak Toplamları: İstenen tarih aralığında, cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi cinsinden listelendiği rapordur. Filtreleme yapılarak belirlenen koşullarda rapor alınabilir.

  Borçlu Cari Hesaplar: Yalnızca borçlu olan cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden listelendiği rapordur.

  Alacaklı Cari Hesaplar: Yalnızca alacaklı olan cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının yerel para birimi ve işlem dövizi üzerinden listelendiği rapordur.

 • Logo Tiger 3 Borç Takip Raporunda ve Vade Farkı Faturasında Vade Farkı Hesabı

  Vadeli bir işlemin vade tarihi geldiğinde nakit olarak ya da ters bakiyeli bir işlem tarafından kapatılması gereklidir. Vade tarihinden daha önce ya da daha sonra kapatılması durumunda ilgili cari hesap aşağıdaki yöntemle hesaplanan tutar kadar borçlu veya alacaklı duruma geçer. Bu tutara da Vade Farkı adı verilir. Logo Tiger 3 ERP programından vade farkı faturası kesilebilir.

  Vade Farkı Hesaplaması= Kapanan Tutar * Faiz Oranı * Gün Sayısı / 30

  Yukarıdaki formülde yer alan Faiz Oranı o cari hesabı borçlandıran / alacaklandıran işlemler sırasında kullanılmış olan ödeme planında yer alan faiz oranıdır ve bu oran aylık olduğu için vade farkı hesaplanırken Kapanan Tutar, Faiz Oranı ve Gün Sayısı birbirleriyle çarpıldıktan sonra 30'a bölünürler.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesaplara Toplu Mektup Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında birden fazla cari hesaba toplu olarak mektup göndermek için Finans modülü / İşlemler menüsü altındaki Toplu Mektup Gönderme seçeneği kullanılır.

  Toplu gönderim işleminde mektup gönderilecek cari hesaplar "Cari Hesap Filtrele" penceresinde yer alan filtreler kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Ekstre Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesaba ait ekstreler Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Ekstre Gönderme seçeneği ile toplu olarak gönderilir.

  Toplu ekstre gönderimlerinde, ekstrelerin hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Ekstre Gönderme" işlem seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Mutabakat - BA BS Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında BA BS formlarını mutabakat mektubu şeklinde birden fazla cari hesaba toplu olarak göndermek için Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Mutabakat BA/BS Gönderme seçeneği (Cari Hesap F9 menü seçeneği yanı sıra) kullanılır.

  Toplu mutabakat gönderimlerinde, formların hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Mutabakat BA/BS Gönderme" seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Mektup Gönderme (Grup Şirketleri)

  Grup şirketi tipindeki cari hesaplara toplu mektup gönderimi için Logo Tiger 3 ERP programında Finans modülü / İşlemler menüsü altındaki Toplu Mektup Gönderme (Grup Şirketleri) seçeneği kullanılır.

  Toplu mektup gönderimlerinde, gönderim yapılacak grup şirketleri "Cari Hesap Filtrele" seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunladır:

  Grup Şirketi Kodu, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

  Gönderim işlemi yapılacak grup şirketleri, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, Şehir ve Ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Toplu Ekstre Gönderme

  Cari hesaba ait ekstreler Logo Tiger 3 ERP programında Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Ekstre Gönderme seçeneği ile toplu olarak gönderilir.

  Toplu ekstre gönderimlerinde, ekstrelerin hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Ekstre Gönderme" işlem seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Listesi Raporu

  Logo Tiger 3 ERP programında kayıtlı cari hesapların listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Adres / Telefon Bilgileri Raporu

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesaplara ait adres ve telefon bilgilerinin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Adres / Telefon Bilgileri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 İstihbarat Bilgileri Listesi

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesap istihbarat bilgilerinin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Borç Alacak Durum Raporu

  Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç/Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları Raporu

  Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Alacaklı Cari Hesaplar Listesi

  Yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesapların listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Risk Durumu

  Cari hesap risk durumunun izlendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Kara Liste Raporu

  Protesto edilen senet ve karşılıksız çıkan çek toplamları risk limitinin üstüne çıkmış olan cari hesapların listesinin alındığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Kara Liste raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Özeti

  Cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında Finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplamlar borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Cari Hesap Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap / İşyeri Dağılımı

  Cari hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının işyerlerine göre listelendiği rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap / Döviz Toplamları

  Cari Hesap / Döviz Toplamları raporu ile cari hesaplara ait hareketler işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. İşlem dövizi bilgileri fiş ve faturalarda döviz bilgileri seçeneği ile işlenir. Raporlama dövizi ise firma açılırken belirlenen raporlama dövizidir. Yerel para birimi de işlem dövizi olarak işlem görmektedir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu

  Cari hesaplara ait hareketlerin tarih ve fiş türleri ile alındığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Rapor işlem ve raporlama dövizi tutarları ile de alınabilir. Cari Hesap Hareket Dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Ekstresi

  Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır.

  Dövizli Çeklerin Değerlemesi filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, vadesi gelmemiş çekler rapor tarihindeki kurdan değerlenerek yerel para birimi cinsinden gösterilir. Tahsil edilmiş çekleri ise tahsilat kurundan değerlenir.

  Devreden Durum: Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında, devreden durum bilgisinin listelenmemesi isteniyorsa bu filtre satırında "Listelenmeyecek" seçimi yapılır.