• Logo Tiger 3 Faturalarda Borç Takip Penceresi

  Logo Tiger 3 ERP programında fatura geneli yada fatura satırları için ayrı ayrı ödeme planı tanımlanır ve faturadaki borç takip penceresi ile bu ödeme planları kontrol edilir yada değiştirilir.

  Faturalarda bu pencereye getirilecek bilgiler için:

  • Öncelikle faturanın satırlarındaki her bir malzeme için Ödeme Planı kolonuna girilmiş olan bilgi dikkate alınır. Eğer o malzeme için bir ödeme planı tanımlı ise fatura satırına öndeğer olarak gelir. Tanımlı değilse ya da değiştirilmesi gerekiyorsa kullanıcı bu alana müdahale edebilir.
  • Fiş satırlarına girilen ödeme planlarından sonra fiş geneline girilen ödeme planına bakılır. Buraya cari hesap kartında tanımlanmış olan bir ödeme planı varsa öndeğer olarak gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Cari hesap kartında ödeme planı tanımlı değil ise kullanıcı tarafından ödeme planı girilebilir.
  • Ancak hem satırlarda, hem de fiş genelinde ödeme planı tanımlı değilse fişte hiç ödeme planı olmadığından Borç Takip penceresinde fatura vade tarihi işlem tarihine eşit olan ve faiz oranı sıfır olan tek parçalık bir hareket olarak görüntülenir.
  • Bir malzeme faturasının bazı satırlarına ödeme planı bağlanmış, bazılarına bağlanmamışsa, satırda ödeme planı olan stokların tutarı için satırdaki ödeme planları, olmayanlar için ise fiş geneline girilen ödeme planı dikkate alınır. Eğer fiş geneline herhangi bir ödeme planı bağlı değilse, o zaman bu satırlar ödeme planı olmayan işlemlerle aynı şekilde değerlendirilirler.
  • Malzeme faturalarında her satır için bir ödeme planı bağlanmış ise genele bir ödeme planı girmenin bir anlamı yoktur. Çünkü satırlardaki her bir malzeme tutarı için, o satıra ait olan ödeme planı dikkate alınır ve genele girilen ödeme planı kullanılmaz.

  Diğer İşlemlerde Borç Takip Penceresi

 • Logo Tiger 3 Teminat Bordroları

  Logo Tiger 3 ERP programında müşteri teminatları ve kendi teminatlarımız teminat bordroları ile, teminat durum değişiklikleri ise teminat işlem bordroları ile kayıt türü seçilerek kaydedilir. Teminat Bordroları Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır.

  Teminat bordroları ile kaydedilen müşteri teminatı ve kendi teminatlarımıza Tanımlar menüsü altında yer alan Teminatlar seçeneği ile ulaşılır. Teminat bilgilerinde olabilecek değişiklikler ve basım işlemleri Teminatlar seçeneği ile yapılır.

  Teminat bordrosu kaydetmek ve kayıtlı bordrolar üzerinde yapılacak işlemler için teminat bordroları listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Teminat Bordro Türleri

  Logo Tiger 3 ERP programında teminat bordroları kayıt edileceği zaman finans modülündeki teminatlar kayıt türü seçilerek kaydedilir. Kayıt türü seçimi, teminat bordroları listesinin alt kısmından yapılır.

  Teminat bordrosu kayıt türleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Teminat Bordro Bilgileri

  Logo Tiger 3 ERP programında alınan ve verilen teminatlara ait bilgiler Teminat Bordrolarından ilgili bordro türü seçilerek girilir. Teminat bordrosuna ait bilgiler

  • Bordro Başlığı
  • Bordro Satırları
  • Bordro Genel Bilgileri

  olarak gruplanabilecek bölümlerden kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Teminat Bilgileri

  Logo Tiger 3 programında Müşterilerden alınan teminatlar ile firmanın müşterilere verdiği kendi teminatları bordro satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Müşteri Teminatı ya da Kendi Teminatımız seçilerek açılan tanım penceresindeki

  • Genel Bilgiler
  • Teminat Mektubu Bilgileri
  • İpotek Detayı
  • Çek/Senet Detayı
  • Nakit Detayı

  seçenekleri ile kaydedilir. Bu bilgilere teminat kartları ile ulaşılarak da inceleme ve bilgi değişiklikleri yapılabilir.

 • Logo Tiger 3 Teminat İşlem Bordroları

  Müşteriden ya da yükleniciden alınan teminatlar ile firmanın müşteriye verdiği teminatlardaki durum değişiklikleri Logo Tiger 3 programında teminat işlem bordroları ile kaydedilir.

  Müşteri teminatları durum değişiklikleri için İşlem Bordrosu (Müşteri Teminatı), firmanın kendi verdiği teminatlardaki durum değişiklikleri İşlem Bordrosu (Kendi Teminatımız) bordro türü ile kaydedilir. Tür seçimi, teminat bordroları listesinde Bordro Türü alanında yapılır.

  Müşteri ya da yüklenicilerden alınan teminatlarındaki durum değişiklikleri için önce bordro türü İşlem Bordrosu (Müşteri Teminatı) seçilir. Daha sonra "Ekle" seçeneği tıklanır ve teminatla ilgili durum değişikliği tipi seçilir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Risk Ayarlamaları

  Logo Tiger 3 ERP programındaki finans işlemleri bölümünde yer alan cari Hesap Risk Ayarlamaları seçeneği ile, cari hesap tanımlarında verilen risk limitleri ve kapanan risk tutarları topluca ayarlanabilir.

  Cari hesap risk ayarlamaları, filtre satırlarında belirlenen koşullara göre yapılır. Risk ayarlamaları, Risk Kontrolü parametre satırında yapılacak seçimle açık hesap / çek/senet / irsaliye ve/ya siparişler dikkate alınarak yapılır.

  Güncellenecek toplamlar kullanıcı tarafından verilir. Yeni risk limit ve kapanan risk için ayarlamalar sabit bir değer üzerinden yapılabileceği gibi limit ya da risk çarpanı ya da yüzde artışı olarak da verilebilir.

  Risk ayarlamalarında geçerli olması istenen koşulların belirlendiği filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap İhtar İşlemleri

  İhtar sistemi, satış faturası ile borçlanmış olan cari hesabın, ödemesini beklenen tarihten tolere edilebilecek zaman diliminin de dışında kalarak yapması veya ödeme yapmaması durumunda e-posta, mektup veya faks aracılığı ile uyarı gönderilmesi sistemidir.

  Logo Tiger 3 ERP programında ihtar işlemlerine ait parametreler (gecikme gün sayısı ve gönderilecek form) Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde İhtar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

  Cari hesaba ait ödemelerde gecikme olması durumunda yapılacak ihtar işlemlerinin ne şekilde ve hangi iletişim aracı kullanılarak yapılacağı cari hesap tanımında kaydedilir. Cari hesap İletişim Bilgileri penceresinden adres ve telefon bilgileri yanında İhtar Bilgileri de kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Borç Kapatma İşlemleri

  Cari hesaplara ait borç kapatma işlemleri, ilgili fiş / fatura listelerinden yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılır. Bunun için Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Cari Hesap Borç Kapatma işlemleri menü seçeneği kullanılır.

  Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Özel Kodu filtre satırlarında borç kapatma işleminin hangi cari hesaplara yapılacağı belirlenir.

  Cari hesap tanımı Ticari Bilgiler sayfasında yapılan seçime göre borç kapama işlemleri grup şirketi bazında yapılabilir. Filtrelerde yer alan Grup Şirketi Kodu alanında grup şirketi belirlenir ve gruba bağlı cari hesapların borçları bağlı olunan grup şirketi üzerinden başka carilerin alacağı ile kapatılabilir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesaplara Toplu Mektup Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında birden fazla cari hesaba toplu olarak mektup göndermek için Finans modülü / İşlemler menüsü altındaki Toplu Mektup Gönderme seçeneği kullanılır.

  Toplu gönderim işleminde mektup gönderilecek cari hesaplar "Cari Hesap Filtrele" penceresinde yer alan filtreler kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Ekstre Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesaba ait ekstreler Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Ekstre Gönderme seçeneği ile toplu olarak gönderilir.

  Toplu ekstre gönderimlerinde, ekstrelerin hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Ekstre Gönderme" işlem seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Mutabakat - BA BS Gönderme

  Logo Tiger 3 ERP programında BA BS formlarını mutabakat mektubu şeklinde birden fazla cari hesaba toplu olarak göndermek için Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Mutabakat BA/BS Gönderme seçeneği (Cari Hesap F9 menü seçeneği yanı sıra) kullanılır.

  Toplu mutabakat gönderimlerinde, formların hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Mutabakat BA/BS Gönderme" seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

 • Logo Tiger 3 Toplu Mektup Gönderme (Grup Şirketleri)

  Grup şirketi tipindeki cari hesaplara toplu mektup gönderimi için Logo Tiger 3 ERP programında Finans modülü / İşlemler menüsü altındaki Toplu Mektup Gönderme (Grup Şirketleri) seçeneği kullanılır.

  Toplu mektup gönderimlerinde, gönderim yapılacak grup şirketleri "Cari Hesap Filtrele" seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunladır:

  Grup Şirketi Kodu, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

  Gönderim işlemi yapılacak grup şirketleri, cari hesap kayıtlarında belirtilen adres bilgilerine göre de filtrelenebilir. Bunun için İlçe, Şehir ve Ülke filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

 • Logo Tiger 3 Toplu Ekstre Gönderme

  Cari hesaba ait ekstreler Logo Tiger 3 ERP programında Finans / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Ekstre Gönderme seçeneği ile toplu olarak gönderilir.

  Toplu ekstre gönderimlerinde, ekstrelerin hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Ekstre Gönderme" işlem seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

  Cari Hesap Türü alanında yapılacak seçimle gönderim işlemi Alıcı, Satıcı ya da Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplara ayrı ayrı yapılabilir. Dikkate alınacak tür işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir ve gönderim işleminde dikkate alınır.

  Cari Hesap Kodu, Açıklaması, Özel Kodu ve Yetki Kodu alanlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir. Bu alanlardan cari hesaplar, özel kodlar ve yetki kodları listelerine ulaşılarak istenen özellikteki kayıtların filtrelenmesi sağlanır.

 • Logo Tiger 3 e-Fatura Mükellef Kontrol

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesap kartlarında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak sistemdeki tüm cari hesapların toplu olarak e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Bütün cari hesapları kontrol et işlemi sonucu ekrana gelen pencerede "Seçili Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.

 • Logo Tiger 3 Borçlu Cari Hesaplar Listesi

  Yalnızca borç bakiyesi veren cari hesapların son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Logo Tiger 3 ERP programında finans program bölümünde Cari Hesap Raporları menüsü altında yer alır. Borçlu Cari Hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Cari Hesaplar

  Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.

  Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Kayıt Türleri

  Logo Tiger 3 ERP programında cari hesap kayıtları tür seçilerek gruplanabilir. Seçilen türlere göre cari hesap fişleri, banka fişleri, faturalar, irsaliyeler gibi cari hesabı ilgilendiren işlemler için guruplama yapılır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce ekranın alt tarafında bulunan kayıt türü alanından tür belirlenir.

  Logo Tiger 3 'te bulunan cari hesap kayıt türleri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı

  Cari hesapları üst seviye bağlantısı kurarak gruplamak ve toplamları bu şekilde almak mümkündür. Cari hesap üst seviye bağlantısı grup şirketi türündeki cari hesap tanımlanarak kaydedilir. Grup şirketi türünde cari hesap tanımlamak için cari hesaplar listesinde kayıt türü alanında Grup Şirketi seçilir ve "Ekle" seçeneği kullanılır. Grup şirketine ait bilgiler kart üzerindeki yer alan ve bölümlerden kaydedilir.

  Grup şirketi türündeki cari hesaplar fiş ve faturalarda kullanılamaz.

  Grup şirketlerine ait toplam ve bakiye bilgileri bu grup altında yer alan cari hesaplara ait toplam ve bakiye bilgileridir.

 • Logo Tiger 3 Cari Hesap Kayıt Bilgileri

  Logo ERP Programında Cari Hesap kartı eklenirken kodu, ünvanı gibi bilgiler ile o cari karta ait diğer tüm bilgiler ilgili alanlardan seçilir ve kaydedilir. Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler şu pencerelerden kaydedilir:

  • İletişim
  • Ticari Bilgiler
  • Risk Bilgileri
  • Parametreler
  • Diğer
  • LogoConnect
  • Teminat Bilgileri
  • Form Tasarımları
  • Banka Hesap Bilgileri
  • e-Devlet

  Tanım penceresinin üst bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır: