• Logo Start Toplu Malzeme Satınalma ve Satış Fiyatı Güncelleme

  Malzemelerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her malzeme için tek tek yapmak yerine topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır.

  Malzemelerin fiyatları, Logo Start programındaki toplu İşlemler modülünde yer alan Fiyat Güncelleme bölümündeki Stok > Satınalma veya Satış seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı malzeme fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

 • Logo Start Hizmet Satınalma Fiyatı Güncelleme

  Hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her hizmet için tek, tek yapmak yerine topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır. Logo Start programında Hizmetlerin fiyatları Hizmet Fiyat Güncelleme seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncellemenin nasıl yapılacağı ve hangi hizmet ya da malzemelerin fiyatlarının ayarlanacağı ise alım fiyat ayarlamaları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat ayarlamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

 • Logo Start Verilen Hizmetlerin Fiyatını Toplu Güncelleme

  Verilen hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler her hizmet için topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satış fiyat kartı açılabilir.

  Logo Start programında hizmetlerin fiyatları Hizmet Fiyat Güncelleme seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncellemenin nasıl yapılacağı ve hangi hizmet ya da malzemelerin fiyatlarının ayarlanacağı ise alım fiyat ayarlamaları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat ayarlamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

 • Logo Start Malzeme Kartları Toplu KDV Ayarlama

  Malzemelerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her bir malzeme için ayrı ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır.

  KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Toplu İşlemler program bölümünde, Stok KDV Ayarlama seçeneği kullanılır. Malzeme KDV ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamanın hangi malzeme ve/veya malzeme kartlarını kapsayacağı ve ayarlamanın ne şekilde yapılacağı Malzeme KDV ayarlamaları filtre penceresinde belirlenir.

 • Logo Start Toplu Hizmet KDV Ayarlamaları

  Hizmetlerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her hizmet için ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır.

  KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Logo Start 'ta Toplu İşlemler program bölümünde yer alan Hizmet KDV Ayarlamaları (Satınalma) ve Hizmet KDV Ayarlamaları (Satış) seçenekleri kullanılır.

 • Logo Start Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)

  Maliyetlendirme işlemi çıkış fişlerine maliyet atama işlemidir. Bu işlem, Logo Start programında toplu İşlemler program bölümünde İşlemler > Maliyetlendirme başlığı altında yer alan Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (Cost) seçeneği ile yapılır.

  Maliyetlendirme (Cost) sistemi giriş ve çıkış fişlerinin ambar bazında belirlenen stok değerleme yöntemi üzerinden yeniden maliyetlendirilmesinde kullanılır. Özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları ile envanter raporunun doğru ve sağlıklı alınması için, rapor alınmadan önce maliyetlendirme işleminin yapılması gerekir.

 • Logo Start Maliyetlendirme Servisi

  Maliyetlendirme servisi, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınmadan önce çalıştırılması gereken servistir. Toplu İşlemler program bölümünde İşlemler > Maliyetlendirme menüsü altında yer alır. Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında çıkış fişlerine ambar bazında maliyet atanır. Burada yapılan maliyetlendirme işlemi çıkış fişlerine fiyatları yazmaz Alınacak özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporlarında giriş ve çıkış hareketleri giren ve çıkan miktarlar, birim fiyatları, giren ya da çıkan mal tutarı ve maliyetleri yer alır.

 • Logo Start Dönem Kapatma

  Dönem kapatma işleminin amacı belirli bir tarih aralığındaki malzeme hareketlerinin kesinleştirilmesi ve veri güvenirliliğinin sağlanmasıdır. Dönem kapatma işlemi dönem kapatma tarihi verilerek ve dönem kapatma işleminin uygulanacağı stoklar belirlenerek yapılır. Dönem kapatma aralığını kullanıcı belirler ve periyodik olması gerekmez. Dönem kapatma işlemi yapılan stoklar için dönem kapatma tarihi ve bu tarih öncesine ait fiş girilemez. Logo Start programında dönem kapatma tarihi ve öncesine ait işlemlerde değişiklik yapılamaz.

 • Logo Start Dönem Geri Alma

  Dönem kapatma işlemi ile malzeme hareketleri kesinleşir ve dönem kapatma tarihi ve öncesine işlem yapılamaz. Herhangi bir nedenle kapatma işleminin geri alınması gerekebilir. Dönem geri alma işlemi, Logo Start programında toplu İşlemler program bölümünde İşlemler başlığı altında yer alan Dönem Geri Alma seçeneği ile yapılır.

  Dönem geri alma işleminin hangi malzeme ya da malzemeler için yapılacağı malzeme kodu ve malzeme özel kodu filtre satırlarında belirlenir. Filtre satırlarında şu seçenekler yer alır.

 • Logo Start Malzeme Marka Güncelleme

  Malzeme kartlarına toplu olarak marka atama ya da marka güncelleme işleminin yapıldığı seçenektir. Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Marka güncellemenin hangi malzemeler için yapılacağı Malzeme Marka Güncelleme filtre satırlarında belirlenir.

 • Logo Start Toplu Satınalma / Satış Fiyatı Girişi

  Malzeme ve hizmetlerin alış ve satış fiyatları kartlar üzerinde ve kart listelerinde yer alan Alış/Satış Fiyatları ile ya da Stok program bölümünde Satınalma ve Satış başlıkları altında yer alan Malzeme Satınalma ve Malzeme Satış Fiyatları seçenekleri ile tek tek girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir.

  Toplu fiyat girişi için Logo Start programında Toplu İşlemler program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi seçeneği kullanılır.

 • Logo Start Stok Hareket Aktarımı

  Stok hareketi aktarımı, aynı malzeme için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir malzeme ile izlenmesini sağlar. Stok hareket aktarımı, Logo Start programında toplu İşlemler program bölümündeki İşlemler menüsü altında yer alır. Toplu stok aktarımı geri alınamaz bir işlemdir!

  Hareketleri aktarılacak malzemeler malzeme kodu ve açıklaması alanlarında, aktarımın yapılacağı malzeme ise Aktarılacak Malzeme Kodu ve Aktarılacak Malzeme Açıklaması alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı malzemelere ulaşılarak ilgili malzemeler seçilebilir.

 • Logo Start Fişlerde Barkod Kullanımı

  Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır.

  Logo Start programında fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. Satıra Ekle seçeneği ile barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. Start programında sipariş fişlerinde yada malzeme haretinin olduğu irsaliye, fatura gibi tüm fişlerde barkod kullanılabilir.

 • Logo Start Üretici Kodu Girişi

  Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

  Logo Start ön muhasebe programındaki malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu gibidir. Verilen siparişler, mal alım irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemelere ait bilgiler üretici malzeme kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır.

 • Logo Start Birim Çevrimi

  Birim çevrimi ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece alım ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır.

  Logo Start programında malzeme hareketleri birden fazla birim üzerinden kaydedilir, izlenir ve raporlanır. Malzeme kartı açılırken her malzeme kartına bir birim seti tanımlanır. Bu birim setlerinde ana birim ve istenen sayıda alt birim tanımlanır, bunların miktarları ve ana birim karşılıkları, birim çevrim katsayısı verilerek kaydedilir.

 • Logo Start Sipariş Fişinde Malzeme Durumu Bilgisi

  Logo Start programının sipariş modülünden girilen sipariş fişinin içindeki izleme penceresi kısmında bulunan Malzeme Durumu seçeneği o siparişte kullanılan malzemenin genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

 • Logo Start Stok (Malzeme) Modülü

  Stok kontrol, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli hammadde ve mamul stokların düzeylerini izleme, gerekli siparişleri zamanında verme, alınan siparişleri zamanında karşılama, maliyetlendirme ve üretimi önceden planlama işlevlerinin toplamıdır. Logo Start’da firmanın alıp sattığı malların takibi ve stoklara ait tüm hareketlerin girişi, firma sabit kıymetlerinin takibi ve raporların alınması, maliyetlerin izlenmesi kısacası stok takibi ve faturalama işlemleri için Stok ve Fatura bölümleri kullanılır.

  Stok bölümünde alınan ya da verilen siparişlerin girilmesi, irsaliyelerin kesilmesi ve stoklara ait izleme ve güncelleştirme işlemleri yapılır.

 • Logo Start Stok (Malzeme) Tanımları

  Malzemeleri düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir.

  Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Logo Start'ta malzemelerin kayıt türü ekranın altındaki açılır liste kutusundan seçilerek kaydedilir. Malzeme kartı açmak ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzeme kartları listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

  Malzeme kartları listesi menü seçenekleri ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Malzeme Kayıt Türleri

  Malzeme kayıt türü, malların sınıflanmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir. Malzeme kart türleri malın kullanım amacına ve alış/satış şekline göre belirlenmiştir.

  Malzeme türü, Logo Start programında malzeme kartları listesinde kayıt türü alanında belirlenir. Malzeme kayıt türleri şunlardır:

 • Logo Start Malzemeler Listesi'nden Yapılan İşlemler

  Malzemeler Listesi'nin sağ tarafında yer alan işlem seçenekleri (Sipariş, İrsaliye ve Fatura) ile, malzeme için aşağıdaki fişler doğrudan malzeme listesinden kaydedilir.

  • Alınan ve verilen sipariş fişi
  • Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
  • Mal alım faturası ile perakende ve toptan satış faturası

  Ayrıca Malzemeler Listesi'nin sağ tarafında yer alan Rapor seçeneği ile malzemeye ait olan aşağıdaki raporlar kısa zamanda ve seçilen malzeme için alınır.