• Logo Start Sistem İşlemleri

  Logo Startta bulunan sistem işlemleri ile program ve kullanıcı için bazı ayarlar yapılır. Bu ayarlar;

  • Firma tanımları, Dönem tanımları yapılır,
  • Kullanıcı bilgileri kaydedilir,
  • Veri Aktarımları, Bakım, Devir ve Form Tanımlama İşlemleri gerçekleştirilir,
  • Kayıt numaralama ile ticari sistemde yapılan işlemlerde kullanılan fişler için firmaya özel numaralama şablonları tanımlanır,
  • Ticari işlemlerde kullanılacak adres, banka kodları, vergi daireleri, fiyat endeks türleri, e-posta ayarları da Sistem İşlemleri bölümünde kaydedilir.
 • Logo Start Firma Tanımları

  Programda işlemleri kaydedilecek ve izlenecek firmalar Sistem İşlemleri bölümünde Firma menüsü altında yer alan Firmalar seçeneği ile kaydedilir. Logo Start program bölümleri ile çalışmak için önce;

  • firma ve dönem tanımının yapılması
  • çalışma döneminin belirlenmesi gerekir.

  Tüm bu işlemler için Firmalar listesinde yer alan seçenekler kullanılır.

 • Logo Start Sistem İşletmeni Firma Genel Bilgileri

  Firmanın adres bilgileri cadde, sokak, kapı numarası, ilçe, şehir ve ülke ve posta kodu ilgili alanlara girilir. Burada verilen bilgiler KDV beyannamesi gibi resmi beyannameler ile fatura, dekont ve bordrolarda ilgili alanlara otomatik olarak aktarılacaktır. Logo Start programında sistem işlemleri menüsünde bulunan firma genel bilgilerinde alanlar zorunlu girilmesi gereken alanlar değildir.

  Telefon ve Faks no: Firmanın telefon ve faks numaralarıdır.

  Vergi dairesi ve Vergi numarası: Vergi dairesi ve Vergi Numarası firmanın kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasıdır. Fiş ve faturalara burada verilen bilgiler otomatik olarak aktarılır.

  SSK No: Firmanın SSK numarasıdır.

 • Firma Çalışma Bilgileri

  Program değişik alanlarda faaliyet gösteren firmaların taleplerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır ve çalışma sisteminde kullanıma göre değişiklikler yapılabilir. Program bölümlerinin ne şekilde kullanılacağı ve işlemler için geçerli olması istenen bazı özellikler Logo Start programında sistem işlemleri bölümündeki firma Çalışma Bilgileri menü seçenekleri ile belirlenir. Firmanın geneline ilişkin bazı parametreler ise Firma tanımlanırken kaydedilir. Firma Çalışma Bilgileri, firma Detay bilgiler penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Bu parametrelerden bazıları bir kere belirlendikten sonra değiştirilemez. Firma geneli için geçerli olacak bu parametreler ise şunlardır.

  Program değişik alanlarda faaliyet gösteren firmaların taleplerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır ve çalışma sisteminde kullanıma göre değişiklikler yapılabilir. Firmanın geneline ilişkin bazı parametreler Firma tanımlanırken kaydedilir. Firma Çalışma Bilgileri, firma Detay bilgiler penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Bu parametrelerden bazıları bir kere belirlendikten sonra değiştirilemez.

 • Logo Start İşveren Bilgileri

  Logo Start programında sistem işlemleri altında bulunan firma tanımları içindeki işveren bilgileri ekranında firma sahibine ait Ticaret sicil no, ad, soyadı T.C. Kimlik numarası ve E-Mail bilgileri gibi bazı bilgiler bulunur. İşveren bilgileri ekranındaki alanlara veri girilmesi zorunlu değildir.

 • Logo Start Kurumsal Web Sayfası Tanımları

  Web sayfası tasarımları için gerekli öndeğer bilgiler, firma detayları penceresinde yer alan Kurumsal Web Sayfası Tanımları ile kaydedilir. Logo Start sistem işlemleri menüsünde bulunan Kurumsal Web Sayfası Tanımlarında bulunan bilgiler şunlardır:

  Faaliyet Alanı: Firmanın faaliyet alanını belirtir. Tanımlı faaliyet alanları listelenir ve seçim yapılır.

  Sektör: Firmanın hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirtir. Tanımlı sektörler listelenir ve seçim yapılır.

  Arama/Kriteri Anahtarı: Web üzerinden arama işlemlerinde kullanılacak aramak kriterini anahtarını belirtir.

 • Logo Start Mali Müşavir Bilgileri

  Yeni yasal düzenlemelere göre her firmanın işlemlerini bir resmi müşavir denetiminde yapması zorunlu hale getirilmiştir. Logo Start programında sistem işlemleri altında bulunan firma tanımlarında Mali Müşavire ait bilgiler Müşavir Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

 • Logo Start Firma Dönem Bilgileri

  Firmanın mali yıl başı ve sonu arasında kalan süreye kısaca dönem denir. Logo Start programı;

  • Mali Döneme Bağımlı
  • Mali Dönemden Bağımsız

  olmak üzere iki şekilde çalışmaktadır.

 • Logo Start Dönem Seçimi

  Logo Start programında bir firmaya ait çok sayıda dönem olabilir. Bu dönemlerden biri öndeğer olarak işaretlenir. Böylece ticari sisteme girildiğinde herhangi bir ek işlem yapmadan burada seçilmiş olan dönem üzerinde çalışılır. Dönem tanımı üzerinde F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Çalışma dönemi olarak işaretle seçeneği ile çalışılacak dönem seçimi yapılır.

 • Logo Start Mali Dönem Bağımlı Çalışma

  Dönemli çalışma söz konusu ise firma için dönem tanımının yapılması gerekir.

  Dönemlerden bağımsız veri yapılarına (kartlar, tanımlar vb.) ait dosyalar firma kataloğu altında tutulur.
  Bunun yanı sıra bir dönem içinde yapılan tüm işlemlere ait veri dosyaları da firma kataloğunun altında açılan dönem kataloglarında saklanır. Bunun amacı Ticari Sisteme ait raporları dönemlerden bağımsız olarak, yani birden fazla sayıda dönemi kapsayacak şekilde alabilmektir.

  Dönem eklemek için Firmalar listesinde ilgili firma tanımı tıklanır. Dönemler simgesi üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ekle seçeneği ile dönem bilgileri kaydedilir. Dönem bilgileri şunlardır:

 • Logo Start Mali Dönem Bağımsız Çalışma

  Dönemsiz çalışma ile geçmiş dönem bilgilerine her an ulaşılabilir ve dönem sonunda yapılması gerekeli devir işlemlerine gerek kalmaz.

  Logo Start programında dönemsiz çalışma için, Firmalar listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş seçeneği kullanılır.

  Mali dönemden bağımsız çalışma sistemine geçildiğinde artık bu sistem ile çalışmaya devam edilir. Yeniden dönemli çalışmaya dönüş söz konusu değildir.

 • Logo Start Kullanıcı Bilgileri

  Programda çalışan kullanıcının tanımlandığı bölümdür. Kullanıcı bilgileri seçildiğinde ekrana, kullanıcı ile ilgili bilgilerin girileceği pencere gelir. Logo Start sistem işlemlerindeki kullanıcı bilgileri penceresinde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

  Adı: Kullanıcının adıdır.

  Şifre: Kullanıcının programa girerken kullanacağı şifredir.

 • Logo Start Faaliyet Raporu

  Firma son durum özetinin alındığı rapor seçeneğidir. Sistem İşlemleri program bölümünde Firma ve Kullanıcı İşlemleri menüsü altında yer alır. Logo Start sistem işlemlerindeki faaliyet raporunda program bölümlerinden kaydedilen işlemler tutar ve adet bilgileri ile listelenir ve firma durumu genel olarak alınabilir. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Otomatik Kayıt Ekleme Özelliği

  Otomatik kayıt ekleme özelliği, benzer bilgilere sahip fişlerin kısa zamanda ve kullanım hatalarının önüne geçilerek kaydedilmesine olanak sağlar.

  Logo Start programında otomatik kayıt ekleme özelliğini devreye sokmak için Sistem İşlemleri program bölümünde Firma ve Kullanıcı İşlemleri menüsü altında yer alan Otomatik Kayıt Ekleme seçeneği kullanılır. Ekrana, otomatik kayıt ekleme özelliğinin devreye gireceğini ve her kaydetme işleminden sonra aynı tipte yeni bir kayıt açılacağını belirten mesaj gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda her eklenen yeni kart ya da fişten sonra aynı özellikteki kart ya da fiş otomatik açılacaktır.

 • Logo Start Kuruluş Bilgileri

  Ticari işlemlerde ve yazışmalarda kullanılacak bazı bilgiler Logo Start programında Sistem İşlemleri program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan seçenekler ile kaydedilir.

  • Web Hizmeti Bağlantıları
  • Web Hesabı Ayarları
  • Logo'dan Haberler
  • Genel Parametreleri İndir
  • Adres Bilgileri
  • Banka Kodları
  • Vergi Daireleri
  • Ticari İşlem Grupları
 • Logo Start Kuruluş Bilgilerinde Adres Bilgileri

  Ülke, şehir, ilçe, semt ve posta kodu bilgileri, Sistem İşlemleri program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Adres Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Adres bilgileri Veri Aktar (İçeriye) seçeneği tıklanarak otomatik olarak oluşturulabileceği gibi doğrudan kullanıcı tarafından da kaydedilir.

  Adres Bilgileri;

  • Ülkeler
  • İller
  • İlçeler
  • Semtler
  • Posta Kodları

  seçenekleri ile kaydedilir.

 • Logo Start Kuruluş Bilgileri Banka Kodları

  Firmaların çalıştığı bankaların ülke seçilerek kaydedildiği seçenektir. Banka kodları Sistem İşlemleri program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alır. Veri Aktar (İçeriye) seçeneği tıklanarak otomatik olarak oluşturulabileceği gibi doğrudan kullanıcı tarafından da kaydedilir.

  Banka kodlarını kaydetmek için önce ilgili ülke seçilir daha sonra Ekle seçeneği kullanılır. Açılan pencereden banka kodu ve adı girilerek kaydedilir.

 • Logo Start Ticari İşlem Grupları

  Ticari işlem gruplarının kaydedildiği seçenektir. Ticari işlem grupları, ticari sistemde yapılan işlemlerin raporlanmasında kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır.

  Ticari işlem grubu kod ve açıklama bilgileri verilerek kaydedilir. Ticari işlem grubuna uygulanacak vergiler tanım ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle belirlenir. Bu alanda;

  • KDV Uygulanmayacak
  • EK Vergi Uygulanmayacak
  • İstisna Ek Vergi Uygulanacak
  • AB KDV Mevzuatı Uygulanacak
  • KDV Yansıtma Uygulanacak
  • Tevkifat Uygulanmayacak
  • Bağ-Kur'dan Muaf
  • KDV İndirimden Önce Hesaplanacak

  seçenekleri yer almaktadır. Ticari işlem grubuna ait işlemlere KDV ve ek vergi uygulanmayacaksa bu seçeneklerinin yanında yer alan kutucuğun işaretlenmesi gerekir. Bu durumda bu ticari gruba ait fiş ve faturalarda KDV ve ek vergi hesaplanmayacaktır.

 • Logo Start Kuruluş Bilgileri Vergi Daireleri

  Vergi dairelerini kaydedildiği seçenektir. Sistem İşlemleri program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alır. Vergi Daireleri Veri aktarımı düğmesi tıklanarak doğrudan oluşturulabilir.

  Vergi dairesi tanımlamak için önce ilgili ülke ve il seçilir. Ekle seçeneği ile açılan pencereden vergi dairesi tanım kodu, adı ve adres bilgileri girilerek kaydedilir.

 • Logo Start Sistem İşlemleri Çalışma Bilgileri

  Firmaya ait çalışma bilgileri kaydedildiği menü seçeneğidir. Sistem İşlemleri program bölümü altında yer alır. Logo Start, değişik alanlarda faaliyet gösteren birçok firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Genel kullanımda ve rapor alırken firma çalışma ortamına özgü bazı özelliklerin belirlenmesi hem kullanımı kolaylaştıracak hem de kullanım hatalarından kaynaklanan zaman kaybının önüne geçilecektir.