• Logo Start Siparişlerin Faturaya Aktarılması

  Logo Start ön muhasebe programında Satınalma ve satış siparişleri onaylandıktan sonra sevk irsaliyesi yada fatura olarak kayıt edilebilir.

  • sipariş fişleri
  • sipariş hareketleri

  arasından seçilerek faturaya aktarılır.

 • Logo Start Sipariş Fişi Üzerinden İrsaliye ve Fatura Aktarımı

  Logo Start programında sipariş fişleri satış yada satın alma faturası / irsaliyesi olarak aktarılabilir. Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır.

  Fatura ya da irsaliyeye aktarılacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan satınalma sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

  Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.

 • Logo Start Sipariş Hareketinden Faturaya ve İrsaliye Aktarma

  Bundan önceki makalemizde sipariş fişi üzerinden fatura ve irsaliye aktarımını anlatmıştık. Bu makalemizde ise Logo Start programında sipariş hareketleri üzerinden satınalma yada satış faturasına / irsaliyesine aktarımın nasıl yapıldığını anlatacağız. İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Fatura ve Fişlerde Satır Analizi Nasıl Yapılır?

  Logo Start ön muhasebe programında faturada yada malzeme hareketi olan fişlerde her bir satır detaylı bir şekilde incelenebilir ve analiz edilebilir. Satırdaki işleme ait toplam bilgileri Satır analizi seçeneği ile izlenir. Satır analizi penceresinde satırdaki işleme ait;

  • birim fiyat
  • miktar
  • satır tutarı
  • satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarları dağıtılan indirim ile dağıtılan masraf toplamı ve masraf KDV'si
  • fiş geneline uygulanan promosyonların satıra yansıyan toplamı
  • dağıtılan maliyet

  bilgileri yer alır.

 • Logo Start Satınalma ve Satış Siparişleri

  Satınalma siparişleri, malzemelerin temini için satıcı firmalara verilen sipariş bilgilerinin, Satış Siparişleri ise müşterilerden alınan sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Sipariş verilirken ya da alınırken siparişi verilen malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir. Sipariş sırasında malzeme seviye ve cari hesap risk kontrolü yapılır. Siparişler toplu veya parçalı olarak irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Bu durumda bekleyen ve teslim alınan malzeme bilgileri otomatik olarak güncellenir.

  Logo Start programında tamamı teslim alınan siparişler browserda "K" harfi ile listelenir ve otomatik olarak kapanır. Satınalma ve satış sipariş fişleri, Sipariş bölümünde yer alır. Satınalma ve Satış Sipariş Fişleri üzerinde yapılacak işlemler için Liste penceresinin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

 • Logo Start Satınalma ve Satış Sipariş Fiş Bilgileri

  Logo Start programında malların temini için satıcı firmalara verilen siparişler, Satınalma Sipariş fişi ile kaydedilir. Müşterilerden alınan siparişler ise Satış Sipariş Fişleri ile kaydedilir. Siparişlere ait yapılan işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişlerine ait bilgiler Fiş Geneli ve Detaylar olmak üzere iki ana sayfadan kaydedilir. Satınalma ve Satış Sipariş fişleri genel bilgilerini içerdikleri bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür. Bu bölümler;

  • Sipariş fişi başlık bilgileri
  • Sipariş fişi satırlarına ait bilgiler
  • Sipariş fişi geneline ait bilgiler

  bölümleridir.

 • Logo Start Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri

  Fiş/Fatura başlık bölümünde siparişi verilen, sevk edilen ya da faturalanan tüm malzeme veya hizmetler için geçerli olacak bilgiler Logo Start programındaki fiş başlık alanında kaydedilir. Bu genel bilgiler, bilgi türüne gruplanmış bölümlerde yer alır.

 • Logo Start Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Satır Bilgileri

  Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Sipariş fişlerinde, satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme/hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.

  Logo Start programındaki aynı sipariş fişi içerisinde farklı malzeme/hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme/hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme/hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, sipariş fişine kaydedilecek her malzeme/hizmet işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme/hizmet işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme/hizmet satırı veya malzeme/hizmet hareketi denir. Bir malzeme/hizmet fişine istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir.

 • Logo Start Sipariş Fişi Satır Türleri

  Ticari mallara ve hizmetlere ve ait siparişler aynı fiş üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Ayrıca Logo Start programında sipariş fişleri ile, yalnızca malzeme siparişleri değil aynı zamanda hizmet siparişleri de kaydedilir. Satır türleri şunlardır:

  • Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı)
  • Hizmet

  Satırdaki işlem için ve fiş geneli geçerli olacak indirim ve masraflar yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Bu satır türleri şunlardır:

 • Logo Start Sipariş Temin Tarihi ve Statü Bilgileri

  Satınalma ve satış sipariş fişlerinde, siparişlerin temin ve teslim tarihleri ve statü bilgileri Logo Starttaki sipariş fişlerinde ilgili kolonlarda kaydedilir.

  Statü : Siparişin durumunun belirlendiği alandır. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Her teslimatta sipariş fişinden ilgili malzeme miktarları düşülerek bekleyen kısım hesaplanır. Bazı durumlarda, teslimattan sonra kalan bölüm izlenmez.
  Örneğin 100 adet sipariş verilmiş ve 90 adet mal teslim alınmıştır. Geri kalan 10 tane malın bekleyen sipariş olarak sistemde tutulması istenmemektedir. Bu durumda, statü alanında Kapandı seçeneği işaretlenir. Aksi durumda bekleyen kısım sevk edilinceye kadar sipariş satırının statüsü Bekliyor olarak kalır. Siparişin tamamının karşılanması durumunda ise statü otomatik olarak kapandı konumuna geçer. Raporlarda sevk durumu filtresi ile koşul belirlenir. Siparişlerin ne kadarının teslim edildiği ve bekleyen sipariş miktarlarını ayrı, ayrı raporlanır.

 • Logo Start Hizmet Siparişleri

  Logo Start programında malzemeler için verilen sipariş bilgileri kaydedilebildiği gibi, hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Sipariş fişlerinde satırdaki işlemin bir hizmet siparişi olduğu satır türü Hizmet seçilerek belirlenir.

  Fiş satırında kod alanında alınan ya da verilen hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin ve teslim süreleri, hizmet kartlarına girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin/teslim tarihi bilgisi, hizmet kartında belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.

 • Logo Start Sipariş Fişi Detay Bilgiler

  Satınalma ya da satış siparişine ait detay bilgiler Logo Start programındaki sipariş fişlerinde bulunan Detaylar seçeneği ile kaydedilir.

  Müşteri Sipariş Numarası: Siparişin müşterideki numarasıdır. Müşteri Sipariş Numarası raporlarda filtre olarak kullanılır. Maksimum karakter limiti 50'dir.

  Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde sipariş fişinde yer alan malların sevk adresi fatura adresinden farklı ise, sevk hesabına ait bilgiler kaydedilir.

  Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyat Adresleri, Cari Hesap program bölümünden, Cari Hesap kartlarının üzerinden kaydedilir.

 • Logo Start Sipariş Fişlerinde Tarihsel Birim Fiyatlar

  Tarihsel birim fiyatlar, kayıtlı birim fiyatların yer aldığı fiyat tarihçesidir. Malzeme/ hizmet için istenen sayıda alış ve satış fiyatı tanımlanır. Fiyat tanım kartında bu fiyatın geçerli olacağı cari hesap, fiyatın hangi ödeme koşullarında ve hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir. Malzeme/hizmet geçmiş tarihli birim fiyatlardan birisi üzerinden işlem görebilir. Bu durumda tarihsel birim fiyatlar seçeneği ile geçmiş tarihli birim fiyatlar listelenir ve ilgili birim fiyat seçilir. Tarihsel birim fiyatlar seçeneği, alınan/verilen sipariş fişlerinde birim fiyat alanında... ile listelenen seçenekler arasında yer alır.

 • Logo Start Satınalma Sipariş Fişlerinde Bilgi Girişleri

  Ek İndirimler: Satırda işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Logo Start programında toplam 5 adet ek indirim satırı vardır.

  Barkod Girişi: Program, malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

  Üretici Kodu Girişi: Verilen siparişler üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı Startta sipariş fiş satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

 • Logo Start Fişlerde Barkod Kullanımı

  Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır.

  Logo Start programında fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. Satıra Ekle seçeneği ile barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. Start programında sipariş fişlerinde yada malzeme haretinin olduğu irsaliye, fatura gibi tüm fişlerde barkod kullanılabilir.

 • Logo Start Üretici Kodu Girişi

  Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

  Logo Start ön muhasebe programındaki malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu gibidir. Verilen siparişler, mal alım irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemelere ait bilgiler üretici malzeme kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır.

 • Logo Start Sipariş Onay Bilgisi

  Satınalma-Satış sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli seçilerek buna göre irsaliye ya da faturaya aktarılır. Sipariş fişinde Onay Bilgisi seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanmakta, onaylama işlemi yapılmadan siparişle ilgili miktarlar kart toplamlarına yansıtılmamaktadır. Logo Start programındaki sipariş fişleri ile ilgili olarak onay bilgisi penceresi;

  • Öneri
  • Sevkedilemez
  • Sevkedilebilir

  olmak üzere üç seçeneklidir. Sipariş onayı öndeğeri, Fatura çalışma bilgilerinde belirlenir ve fişlere aktarılır. Ancak gerek fiş girişi sırasında gerekse sipariş bilgilerinde değişiklik yapılırken öndeğer bilgisi de değiştirilebilir.

 • Logo Start Sipariş Onay Seçenekleri

  Onay bilgisi Öneri olduğunda fiş satırında yer alan miktar bilgileri hiç bir zaman kart toplamlarını etkilemez. Öneri siparişler irsaliye ya da faturaya aktarılamaz. Öneri konumundaki sipariş fişleri siparişler listesinde, siparişin öneri olduğunu belirten "Ö" harfi ile yer alır.

  Öneri onay bilgisi ile kaydedilen sipariş fişleri, sipariş karşılama analizi, mal fazlası, ayrıntılı sipariş karşılama raporlarında dikkate alınmaz. Onay bilgisi öneri olan sipariş fişleri, irsaliye ve/veya faturaya aktarılamaz.

 • Logo Start Sipariş Fişleri İzleme Pencereleri

  Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin genel durum bilgilerini gösterir. Logo Starttaki durum penceresinde Stok, Fatura Bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

  Sevk Bilgileri: Verilen siparişlerin hangi tarihlerde ne kadarının temin edildiği, bekleyen miktar toplamları ile izlenir.

  Sipariş Durumu: Alınan ve verilen sipariş durumunun izlendiği seçenektir.

 • Logo Start Sipariş Fişinde Malzeme Durumu Bilgisi

  Logo Start programının sipariş modülünden girilen sipariş fişinin içindeki izleme penceresi kısmında bulunan Malzeme Durumu seçeneği o siparişte kullanılan malzemenin genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır: