• Logo Start Satınalma Satış Faturalarında Promosyon Uygulama

  Satıcı firmalardan alınan mallar ya da alım işlemine uygulanan promosyonlar Logo Start programında promosyon olarak kaydedilir. Satınalma işlemlerinde satıcı firmanın gerek alınan mala gerekse işlem geneline uyguladığı promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Stok faturalarında;

  • satırda işlem gören malzemeye
  • işlem geneline

  promosyon uygulanır.

 • Logo Start Faturada Bilgi Giriş Ekranları

  Logo Start ön muhasebe programında fatura modülündeki fatura giriş ekranı ile birim fiyat güncelleme, sipariş aktarımı, irsaliye aktarımı, barkod girişi gibi işlemler yapılır.

  Fatura Parametreleri: Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. Fatura geneline ya da fatura satırındaki işleme uygulanan indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceği Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçimler öndeğer olarak her faturaya aktarılır. Ancak bu öndeğeri kaydedilen fatura için değiştirmek gerekebilir. Bu durumda F9 menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği kullanılır. Kaydedilen fatura için Fatura Parametreleri penceresinde yapılan seçimler geçerli olacaktır.

 • Logo Start Faturada İzleme Ekranları

  Logo Start programında fatura modülündeki fatura izleme ekranında malzeme durumu kontrol edilebilir, satır analizi yapılarak fiyat bilgileri kontrol edilebilir, stok seviyeleri kontrol edilebilir ve cari hesap toplam bilgileri gibi bazı bilgiler görüntülenebilir. Start Fatura izleme ekranında aşağıdaki bilgiler görüntülenebilir.

  Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

  Satır Analizi: Satırdaki malzeme ya da verilen hizmete ait miktar ve birim fiyat bilgilerini ve satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarlarını toplu olarak listeleyen pencereyi ekrana getirir.

 • Logo Start Faturaya Sipariş İrsaliye Aktarımı

  Logo Start programında fatura kesme ekranında daha önce kayıt edilmiş olan siparişler yada irsaliyeler aktarılabilir.

  Sipariş Aktarımı : Bu seçenek satınalma/satış irsaliye ve faturalarında F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalara, Sipariş Aktarımı seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi ya da hareketleri listelenir ve aktarılacak fiş ya da hareketler seçilir.

 • Logo Start İrsaliyeyi Faturalaştırma

  Logo Start programında daha önceden kesilmiş olan irsaliyeyi faturalaştırmak çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez. Satınalma ve satış irsaliyeleri, fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan İrsaliye Aktar seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye aktarımı, irsaliye tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. İlk ve son irsaliye tarihi 30 günlük bir tarih aralığı içermektedir.

  Faturanın ait olduğu cari hesaba ait satınalma/satış irsaliyeleri numara, tarih, fiş türü, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Aktarılacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve faturaya aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılacak irsaliye listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Hepsi seçeneği kullanılır. Listelenen irsaliyelerin içerik bilgilerine ulaşmak için sol alt köşede bulunan "İncele" seçeneği kullanılır.

 • Logo Start Siparişlerin Faturaya Aktarılması

  Logo Start ön muhasebe programında Satınalma ve satış siparişleri onaylandıktan sonra sevk irsaliyesi yada fatura olarak kayıt edilebilir.

  • sipariş fişleri
  • sipariş hareketleri

  arasından seçilerek faturaya aktarılır.

 • Logo Start Sipariş Fişi Üzerinden İrsaliye ve Fatura Aktarımı

  Logo Start programında sipariş fişleri satış yada satın alma faturası / irsaliyesi olarak aktarılabilir. Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Fişi Aktar seçeneği kullanılır.

  Fatura ya da irsaliyeye aktarılacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan satınalma sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

  Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.

 • Logo Start Sipariş Hareketinden Faturaya ve İrsaliye Aktarma

  Bundan önceki makalemizde sipariş fişi üzerinden fatura ve irsaliye aktarımını anlatmıştık. Bu makalemizde ise Logo Start programında sipariş hareketleri üzerinden satınalma yada satış faturasına / irsaliyesine aktarımın nasıl yapıldığını anlatacağız. İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 • Logo Start Fatura Parametreleri Nelerdir?

  Logo Start programında satın alma yada satış faturası kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar masraf, indirim ve promosyon indirimlerini ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. İndirim, masraf ve promosyonların izleme öndeğerleri Stok Çalışma Bilgileri ile belirlenir. Yapılan seçimler faturalara öndeğer olarak aktarılır. Yapılan işlem için izleme şekli farklı olacaksa fatura üzerinde değiştirilir.

 • Logo Start Faturada Ödeme Vadesi

  Logo Start ön muhasebe programında satın alma yada satış faturalarında ödeme vadesi girilebilir yada girilmiş olan ödeme hareketi kontrol edilebilir. Start 'ta satınalma Faturalarında ödeme işlemleri fatura üzerinde incelenebilir. Ya da ödeme işlemlerine ait bilgiler doğrudan kaydedilir.

  Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceği, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile izlenir.

 • Logo Start Parçalı Ödeme Hareketi

  Ödeme işlemleri listesi, Parçalı Ödeme seçeneği ile alındığında, faturadaki tüm satırlar, bağlı oldukları ödeme planına göre parçalanmış olarak yer alır. Faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda, Logo Start 'taki ödeme planına göre aynı vade tarihindeki ödemeler birleştirilerek listelenir.

  Sipariş ve irsaliyelerin faturaya aktarılması durumunda, o satırdaki malzemeye ait ödeme plan kodu faturaya doğrudan aktarılır ve satırdaki işlem tutarı ödeme planında yapılan tanıma göre parçalanarak listelenir.

  Sipariş veya irsaliye faturaya aktarıldığında, fiş genelindeki ödeme planı eğer faturada ödeme planı verilmişse aktarılmaz. Fatura genelinde ödeme planı yoksa ilk aktarılan irsaliye ve/veya sipariş fişinin ödeme planı fatura geneline bağlanır.

 • Logo Start Faturada Ortalama Ödene İşlemi

  Logo Start 'ta ödeme işlemleri penceresinde ortalama ödeme seçimi yapıldığında, parçalanmış olan tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça haline getirilir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır.

  Fatura birden çok satırdan oluşmuşsa ve her satırın ödeme planı farklıysa, ödeme listesinde, fatura çok fazla sayıda parçaya ayrılabilir. Dolayısıyla o faturanın borç takip işlemleri güçleşir. Böyle durumlarda ortalama ödeme seçeneğini kullanmak önemli avantajlar sağlayabilir. Tek parça haline getirme işlemi fatura satırlarındaki ve fatura genelindeki ödeme planlarını etkilemez. Sadece fatura tutarı borç takip sisteminde tek parça olarak yer alır.

 • Logo Start Faturada Ödemenin Kredi Kartıyla Yapılması

  Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri Evet ise, ödeme tipi "kredi kartı" olan ve "geri ödeme planı" seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır. Ancak, Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresinde yapılan seçime göre hesaplama yapılır. Buna göre birim fiyat güncellenir ya da masraf satırı doğrudan eklenir.

  Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı otomatik olarak uygulanmaz. Fatura üzerinde yer alan Ödeme işlemleri penceresinde, F9 menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçimi yapılır.

 • Logo Start İndirimli Ödeme İşlemi

  Logo Start programında borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi, fatura üzerinden ulaşılan Ödeme hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında indirim alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir.

  İndirim oranı belirtilen satırda “erken ödeme faizi” kaydedilmez. İndirim yüzdesi girilmeden önce erken ödeme faizi olsa bile, indirim yüzdesi girildiğinde bu değer sıfırlanır.

 • Logo Start Cari Hesap ve Banka Fişlerinin İndirimli Ödeme İşlemi ile İlişkilendirilmesi

  Logo Start programında faturaları borç takip ile kapatabilmek için Nakit Ödeme, Nakit Tahsilat cari hesap fişleri veya Banka Havale Fişleri (gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura Satış Faturası ise Nakit Tahsilat, Gelen Havale fişleri, Satınalma Faturası ise Nakit Ödeme, Gönderilen Havale fişleri kullanılır.

  Cari hesap ve banka fişlerinde cari hesap kodu alanında işleme ait cari hesap belirtilir. Daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan İndirimli Ödemeler seçilir. Fişin kapatabileceği faturaların ödeme hareket satırları listelenir. Fiş ile kapatılacak indirimli ödeme işlemi seçilir. Seçilen fişteki tutar bilgisi cari hesap veya banka fişi borç/alacak kolonuna aktarılır. Nakit(indirimli alanına ödeme hareketine uygulanmış olan indirim sonucunda ödenmesi gereken tutar aktarılır.

 • Logo Start Satınalma ve Satış Faturalarında Otomatik Ödeme İşlemleri

  Satınalma ve satış İşlemlerinde fatura kaydedilirken ödeme işlemine ait belgede kaydedilir ve yapılan bu kayıt Logo Start programındaki borç takip sisteminde izlenir.

  Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasında Ödeme Tipi seçeneği kullanılır.

  Ödeme Tipi Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndeğerdir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı;

  • İşlem yapılmayacak
  • Nakit
  • Çek
  • Senet
  • Kredi Kartı
  • Taksit

  seçeneklerini içerir. Otomatik ödeme/tahsilatlar kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili program bölümünde kesilen fişlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm öndeğeri Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir.

  Nakit Ödemeler: Ödeme tipi nakit seçildiğinde, satış faturası kaydedilirken kasadan ya da ticari sistemde Cari Hesap Fişleri ile kesilen C/H Tahsilat penceresi açılır. Pencerede yer alan bilgiler kaydedildiğinde satış faturası ödeme bilgileri de kaydedilmiş olur. İade işlemine ait satış iade faturasında ise kasadan kesine Nakit Ödeme fişi otomatik olarak oluşur. Ödeme bilgileri kullanıcı onayı ile kaydedilir.

 • Logo Start İade İşleminde Ödeme Tipi

  Satış iade işlemlerinde, ödeme tipi belirlenmişse fatura kaydedilirken kasadan kesine nakit ödeme fişi oluşacaktır. Logo Start programı tarafından otomatik olarak oluşturulan nakit ödeme fişinin tarihi fatura tarihi ile aynıdır.

  İade faturasında iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçilirse ilgili fatura iade işlemi ile ilişkilendirilir. Bu faturanın ödeme hareketleri içince nakit tahsilat işleminin olması ve tutarının iade tutarına eşit ya da fazla olması durumunda ilişkilendirme yapılabilir. Aksi durumda iade işlemine ait bilgiler doğrudan kullanıcı tarafından kaydedilir.

 • Logo Start Birim Çevrim İşlemi

  Birim çevrimi ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece alım ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır.

  Logo Start programında malzeme (stok) hareketleri birden fazla birim üzerinden kolaylıkla kaydedilir, izlenir ve raporlanır. Malzeme kartı açılırken her malzeme kartına bir birim seti tanımlanır. Bu birim setlerinde istenen sayıda birim bilgisi kaydedilir ve işlemlerde kullanılır. Ana birim dışında istenen sayıda alt birim tanımlanır ve bunların miktarları ve ana birim karşılıkları, birim çevrim katsayısı verilerek belirtilir.

 • Logo Start Faturada Üretici Kodu Girme

  Logo Start programında fatura kesme esnasında üretici koduna göre malzemeleri seçmek için F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

 • Logo Start Fişlerde Barkod Girişi

  Logo Start programında malzeme hareketi ile ilgili tüm fişlerde barkod girişi yapılarak fişin hatasız olarak kayıt edilmesi sağlanır. Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır.

  Fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. Satıra Ekle seçeneği ile Barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir.