• Logo Start Cari Kart Fatura Dizaynı

  Logo Start Cari Hesap kartı içinde sadece o cari hesap için geçerli olan fatura dizaynı seçilebilir. Örnek vermek gerekirse A Cari Hesabına fatura kesildiğinde fatura A4 kağıda yazdırılsın B Cari Hesabına fatura kesildiği zamanda fatura yarım kağıda fiş şeklinde yazdırılsın. Bu tür durumlarda Cari Hesap kartı içinde Form Tasarımları kullanılır. Cari hesap için sık kullanılan form öndeğerleri kart üzerindeki form tasarımları seçeneği ile kaydedilir. Tasarım öndeğerleri;

 • Logo Start Cari Hesap Özeti

  Logo Start programında Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen cari hesap işlemlerine ait;

 • Logo Start Cari Hesap Özeti

  Logo Start 'ta Cari hesaba ait son durum bilgilerini içeren hesap özeti grafik olarak da alınır. Bunun için Cari Hesap Kartları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsündeki Hesap Özeti Grafiği seçeneği kullanılır.

  Grafik Özelliklerini belirlemek için Ayarlar seçeneği kullanılır. Grafik özellikleri penceresinde grafik istenen ayarlar ilgili parametre alanlarında belirlenir.

 • Logo Start Cari Toplamlar

  Logo Start ön muhasebe programında Cari hesaplara fiş kesilirken birtakım kontroller yapılır. Eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş kaydedilmez. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi, (kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir. Böylece cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek ve karar vermek kolaylaşır. Hesap toplamlarının hangi koşullarda alınacağı, cari hesap hareketleri filtre penceresinde belirlenir.

 • Logo Start Cari Ekstre

  Logo Start Programında Cari Hesaba ait ekstreyi almak için Cari kart üzerinde sağ tuş tıklanır. Ekstre Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Cari hesap kartına ait hareketler işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla cari hesap kartları listesinden alınır. Bunun için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir.

 • Logo Start Borç Takip Toplamları

  Start programında Cari hesaba ait borç takip toplamlarını listelemek için "Borç Takip Toplamları" ekranı kullanılır. Cari hesap kartları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer almaktadır.

  Toplamların hangi tarih aralığı üzerinden alınacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir.

 • Logo Start Cari Bilgileri Yazdırma

  Logo Start ön muhasebe programında cari hesaplara gönderilecek mektup ve bunlara ait etiket basımları için listesinde Mektup basımı ve Etiket basımı seçenekleri kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılacak formlar ise Form Tanımları seçeneği ile kaydedilir.

  Mektup ya da etiket basımının yapılacağı cari hesaplar basım filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Karta Ekstre Gönderme

  Logo Start 'ta cari hesap kartlarına ekstre gönderimi yapılabilir. Cari hesaba ait ekstreler Cari Hesaplar Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre Gönder ve Toplu Ekstre Gönder seçenekleri ile tek tek ya da toplu olarak yapılır.

  Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise, cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan Form Gönderim Bilgileri bölümünde seçilir.

 • Logo Start Cari Fiş İzleme Ekranı

  Hesap Toplamları: Logo Start 'ta cari hesaplara fiş kesilirken bazı kontroller yapılır, eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş iptal edilebilir. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir.

  Hesap Özeti: Cari hesabın borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlarla listeler.

 • Logo Start Cari Hesap Fişi Ödeme İşleri

  Logo Start 'ta Ödeme İşlemleri seçeneği, borç/alacak dekontları, vade farkı faturaları ve açılış fiş türlerinde F9 menüsünde yer alır. Satırlarda yer alan cari hesap hareketlerine ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceği listelenir ve izlenir.

  İşlemde herhangi bir ödeme planı kullanılmıyorsa vade tarihi işlem tarihine eşit tek parça halinde ve erken ödeme ve gecikme faizi sıfır olan bir hareket görüntülenir. Eğer işlemde ödeme planı varsa ödeme planlarına göre parçalanmış olan ödeme listesi satırlar halinde alınır.

 • Logo Start Cari Fiş Yazdırma

  Logo Start programında yaz seçeneği ile cari hesap fişleri tek tek yazdırılır. Cari hesap fişleri basım şekli Cari hesap çalışma bilgileri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabileceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Cari hesap fişlerinin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra Yaz seçilir. Yaz  penceresinde hangi formun kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Fiş yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

 • Logo Start Toplu Cari Fiş Yazdırma

  Logo Start programında cari hesap fişleri tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Fişlerin basım şekli öndeğeri Cari hesap çalışma bilgileri ile belirlenir. Cari hesap fişlerini toplu bir şekilde yazdırma için Cari Hesap Fişleri listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı cari hesap fişleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır.

  Basım Sırası: Bu filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre

  • tarihe göre
  • numaraya göre

  olmak üzere iki seçeneklidir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

 • Logo Start Cari Fişleri Süzme

  Cari hesap fişleri listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek ve kayıtlara hızlı şekilde ulaşmak mümkündür. Bunun için Logo Start programında Cari Hesap Fişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele seçeneği kullanılır. İstenen koşullar filtre satırlarında belirlenir.

 • Logo Start Cari Hesap Kartı Taksit Bilgisi

  Cari hesaba ait ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartı üzerinde Ticari Bilgiler Bölümünde yer alan Ödeme Tipi alanında kaydedilir. Burada belirtilen ödeme tipi cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Eğer fiş ya da fatura için farklı bir ödeme şekli sözkonusu olacaksa, fiş üzerinde Detaylar bölümünde yer alan ödeme tipi alanında istenen ödeme tipi seçilebilir.

 • Logo Start Borç Takip Raporu

  Cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapor seçeneğidir. Borç Takip Raporu Logo Start 'ta Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. Borç takip raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Genel Durum Raporu

  Bir cari hesaba ait toplam alacak ve toplam borç rakamlarının görülebildiği rapora Start'ta "Genel Durum Raporu" adı verilir. Bu rapor alacak ve borç toplamlarının alınıp son durumun izlendiği rapor seçeneğidir. Logo Start Programında Cari Hesap program bölümünde Analizler > Durum Raporları menüsü altında yer alır. Genel durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Risk Durum Raporu

  Logo Start programında cari hesaplar için risk limitleri belirlenebilir. Belirlenen risk limitleri sipariş, irsaliye ve fatura riski olarak detaylandırılabilir. Belirlenmiş olan riskin aşılması durumunda ise kullanıcıya uyarı verdiği gibi işlemin durdurulması da sağlanabilir. Logo Start programında işte bu belirlenmiş olan risk limitlerinde göre cari hesabın risk durumunun izlendiği rapora Risk Durum Raporu denilir. Cari Hesap program bölümünde Analizler > Durum Raporları menüsü altında yer alır. Cari hesap risk durumu raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Adat Raporu

  Borç takip raporunun özet olarak alındığı rapor seçeneğidir. Logo Start 'ta Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. İşlem tarihi filtre satırında verilecek tarihe göre işlemler ve ödemeler rapora yansıyacaktır. Rapor tarihi filtresinde ise başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki hareketler rapora yansır. Özet adat raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Borç Yaşlandırma Raporu

  Cari hesapların kapanmamış borç veya alacaklarının geçmişe yönelik olarak yaşlandırıldığı rapor seçeneğidir. Logo Start programında Borç Yaşlandırma Raporu Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. Verilen yaşlandırma başlangıç tarihinden başlayarak, istenilen yaşlandırma aralığında kalan borç ve alacağın takibi yapılır. Borç yaşlandırma raporu filtre seçenekleri şunlardır:

 • Logo Start Borç Dağılım Raporu

  Cari hesapların kapanmamış borçlarının dönemlere dağılımının listelendiği rapor seçeneğidir. Borç Dağılım Raporu Logo Start programında cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü > Borç Takip seçeneği altında yer alır. Yaşlandırma başlangıcı filtre satırında verilen tarih ve yaşlandırma aralığı filtre satırında verilen gün sayısı dikkate alınarak cari hesapların kapanmamış borçları listelenir.

  Filtre satırlarında yapılan düzenlemelerden sonra rapor alındığında verilen yaşlandırma aralığı ve yaşlandırma şekline göre borç ya da alacakların dönemlere dağılımı listelenebilir. Borç dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır: