• Logo Start 3

  START ile satış, stok ve maliyet gibi kritik bütün işlemlerinizin takibini, kontrolünü ve analizlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. İşlerinizde zaman tasarrufu sağlayacağınız gibi, işlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

  Tek kullanıcılı, küçük ölçekli işletmelere ve şahıs firmalarına yönelik bir çözüm olan START, günlük işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde izlenip yönetilmesini sağlar.

 • Logo Start Cari Hesaplar

  Logo Start ön muhasebe programında standart özellikler arasında yer alan Cari Hesaplar modülü ile cari hesaplarını takip edebilirsiniz. Müşterilerinizi, tedarikçilerinizi, sizden mal yada hizmet alanları, fason iş yaptığınız firmaları yada kişileri özetle para alışverişi yaptığınız tüm kişi ve kurumları Start Cari Hesaplar modülünde takip edebilir borç ve alacaklarını görebilirsiniz.

  Cari Hesap program bölümünde;

 • Logo Start Cari Kartlar

  Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için Logo Start programında "Cari Hesap Kartları" açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır: 

 • Logo Start Cari Hesap Türleri

  Cari hesap kayıtları tür seçilerek gruplanır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce kayıt türü alanında tür belirlenir. Cari hesap kayıt türleri şunlardır:

  Alıcı : Firmanın mal sattığı cari hesaplardır.

  Satıcı : Firmanın mal aldığı cari hesaplardır.

  Alıcı + Satıcı : Cari hesabın hem alıcı hem de satıcı olduğu hesaplardır.

 • Logo Start Cari Hesap Ekranından Fiş Kaydetme

  Cari Hesaplar Listesi'nde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesap için;

  • Alınan ve verilen sipariş fişi
  • Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
  • Satınalma Faturası ile perakende ve toptan satış faturası
  • Kasadan tahsilat ve ödeme işlemi
  • Gelen ve gönderilen havale ve EFT banka işlemleri
  • Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri
  • Cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri doğrudan cari hesap kartları listesinden kaydedilir.
 • Logo Start Cari Hesap Detayı

  Logo Start ön muhasebe programında Cari Hesap kartlarına ait adres bilgileri, ticari bilgiler, vergi dairesi ve vergi numarası gibi bilgiler, e-mail adresleri ve ilgili kişi bilgileri Cari Hesap kartlarında ilgili bölümlere kayıt edilir. Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler;

 • Logo Start Cari Hesap Adresler

  Logo Start ön muhasebe programında alıcı, satıcı yada hem alıcı hemde satıcı durumundaki cari hesap kartlarına ait iletişim bilgileri kartın içindeki iletişim bölümünden girilir. Cari hesap kartına kayıt edilebilen iletişim bilgileri şunlardır :

 • Logo Start Cari Hesap Ticari Bilgiler

  Start programında Cari Hesap kartı içinde yer alan Ticari Bilgiler ekranında bizden mal / hizmet alan alıcılar, bizim mal / hizmet sattığımız satıcılar yada hem alıcı hemde satıcı durumunda olan kişi ve kurumlar için ticari bilgiler ekranında vergi dairesi, vergi numarası, T.C. Kimlik numarası, banka hesapları ve ödeme planı bilgileri gibi bilgiler kayıt edilebilir. Bu bilgiler Cari hesap kartı açılması (cari kart eklenmesi) anında yapılabildiği gibi daha sonra cari hesap kartına değiştir ile girilerek de eklenebilir yada değiştirilebilir.

 • Logo Start Cari Hesap Riski

  Cari hesabın riski, ödenmemiş borcu olarak tanımlanabilir. Risk kontrolü bir firmanın satış ve alım departmanlarında yoğun olarak yapılan bir işlemdir. Günümüz koşullarında firmalar cari hesaplarla ilişkilerini düzenlerken sadece cari hesap bakiyelerine bakarak karar vermemektedir. Bakiyenin yanında henüz faturalanmamış, ilerde faturalanabilecek irsaliyelerin toplamlarına da bakmakta, buna göre planlama yapmaktadır.

 • Logo Start Çek / Senet Riski

  Logo Start ön muhasebe programına cari hesaplara risk limitleri belirleyerek ticari faaliyetlerimizi bu riskler dahilinde yapabiliriz. Risk limitleri belirlenme esnasında bundan önceki makalemizde de anlattığımız üzere çek / senet riskinin de belirlenmesi gerekmektedir. Çek ve senetler ait risk bilgileri ise cari hesap kartından izlenebilmektedir. Cari hesap riskini etkileyen çek/senetlere ait toplamlar risk bilgileri penceresinden izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez. İzleme amacıyla kullanılır. Buradaki tutarlar yapılan işlemler sonucunda otomatik olarak aktarılır.

 • Logo Start Risk Toplamları

  Bu alanlar cari hesap kartı üzerinden risk toplamlarının izlendiği alanlardır. Risk toplamı alanı bakiye ve İrsaliye riski olmak üzere iki seçeneklidir.

 • Logo Start Cari Parametreler

  Cari hesap tanım penceresinde yer alan Parametreler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Parçalı Sipariş Sevkiyatı: Cari hesaba ait siparişlerin ne şekilde teslim edileceğini gösteren parametredir. Siparişin tümü aynı anda sevkedilebileceği gibi parçalı sevkiyatta yapılabilir. Parametre seçenekleri şunlardır:

  • Evet
  • Hayır
 • Logo Start Cari Kart Diğer Bilgiler

  Logo Start ön muhasebe programında Cari Hesap kartı içinde yer alan diğer bilgiler bölümünde o cari hesap kartı için bazı bilgiler girilir. Cari hesaba ait işlemlerde kullanılacak diğer bilgiler cari hesap kartı üzerinde yer alan Diğer sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

 • Logo Start Cari Kart Fatura Dizaynı

  Logo Start Cari Hesap kartı içinde sadece o cari hesap için geçerli olan fatura dizaynı seçilebilir. Örnek vermek gerekirse A Cari Hesabına fatura kesildiğinde fatura A4 kağıda yazdırılsın B Cari Hesabına fatura kesildiği zamanda fatura yarım kağıda fiş şeklinde yazdırılsın. Bu tür durumlarda Cari Hesap kartı içinde Form Tasarımları kullanılır. Cari hesap için sık kullanılan form öndeğerleri kart üzerindeki form tasarımları seçeneği ile kaydedilir. Tasarım öndeğerleri;

 • Logo Start Cari Kart LogoConnect

  e-Ticaret sitesinden Logo Start programına veri aktarımı yapmak için Logo Connect programı kullanılır. Siparişlerin nasıl aktarılacağı, banka ile nasıl bağlantı kurulacağı gibi tüm bilgiler Start programındaki Cari Hesap kartının içindeki LogoConnect bölümü kullanılır.

  E-Ticaret Veri Gönderim Şekli: E-Ticaret uygulamalarında cari hesaba yapılacak gönderilerin şeklini belirtir. Bu alan Çapraz ve Düz olmak üzere iki seçeneklidir.

 • Logo Start Cari Hesap Özeti

  Logo Start programında Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen cari hesap işlemlerine ait;

 • Logo Start Cari Kart İstihbarat

  Logo Start ön muhasebe programına bir cari hesaba ait standart alanların dışında başka bilgiler kayıt edilmek istenilirse İstihbarat Bilgileri ekranı kullanılabilir. İstihbarat bilgileri, cari hesaba ait bilgi verecek ve hatırlatmada bulunacak bazı özel bilgilerdir. İstihbarat bilgileri F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan istihbarat bilgileri seçeneği ile kaydedilir. 

 • Logo Start Cari Hesap Özeti

  Logo Start 'ta Cari hesaba ait son durum bilgilerini içeren hesap özeti grafik olarak da alınır. Bunun için Cari Hesap Kartları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsündeki Hesap Özeti Grafiği seçeneği kullanılır.

  Grafik Özelliklerini belirlemek için Ayarlar seçeneği kullanılır. Grafik özellikleri penceresinde grafik istenen ayarlar ilgili parametre alanlarında belirlenir.

 • Logo Start Cari Toplamlar

  Logo Start ön muhasebe programında Cari hesaplara fiş kesilirken birtakım kontroller yapılır. Eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş kaydedilmez. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi, (kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir. Böylece cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek ve karar vermek kolaylaşır. Hesap toplamlarının hangi koşullarda alınacağı, cari hesap hareketleri filtre penceresinde belirlenir.

 • Logo Start Sevkiyat Adresleri

  Firmanın birden çok sayıda işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinin hangi adrese yapılacağı önemlidir. Logo Start ön muhasebe programında sevkiyat adresleri Cari Hesap Kartları Listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Sevkiyat Adresleri seçeneği ile kaydedilir. Sevk işleminin hangi adrese yapılacağı fiş ve faturalarda detaylar penceresinde yer alan sevk adresi alanında belirlenir.