• Logo Start Faturada Ödemenin Kredi Kartıyla Yapılması

  Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri Evet ise, ödeme tipi "kredi kartı" olan ve "geri ödeme planı" seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır. Ancak, Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresinde yapılan seçime göre hesaplama yapılır. Buna göre birim fiyat güncellenir ya da masraf satırı doğrudan eklenir.

  Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı otomatik olarak uygulanmaz. Fatura üzerinde yer alan Ödeme işlemleri penceresinde, F9 menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçimi yapılır.

 • Logo Start İndirimli Ödeme İşlemi

  Logo Start programında borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi, fatura üzerinden ulaşılan Ödeme hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında indirim alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir.

  İndirim oranı belirtilen satırda “erken ödeme faizi” kaydedilmez. İndirim yüzdesi girilmeden önce erken ödeme faizi olsa bile, indirim yüzdesi girildiğinde bu değer sıfırlanır.

 • Logo Start Cari Hesap ve Banka Fişlerinin İndirimli Ödeme İşlemi ile İlişkilendirilmesi

  Logo Start programında faturaları borç takip ile kapatabilmek için Nakit Ödeme, Nakit Tahsilat cari hesap fişleri veya Banka Havale Fişleri (gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura Satış Faturası ise Nakit Tahsilat, Gelen Havale fişleri, Satınalma Faturası ise Nakit Ödeme, Gönderilen Havale fişleri kullanılır.

  Cari hesap ve banka fişlerinde cari hesap kodu alanında işleme ait cari hesap belirtilir. Daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan İndirimli Ödemeler seçilir. Fişin kapatabileceği faturaların ödeme hareket satırları listelenir. Fiş ile kapatılacak indirimli ödeme işlemi seçilir. Seçilen fişteki tutar bilgisi cari hesap veya banka fişi borç/alacak kolonuna aktarılır. Nakit(indirimli alanına ödeme hareketine uygulanmış olan indirim sonucunda ödenmesi gereken tutar aktarılır.

 • Logo Start Kasadan Cari Hesap İşlemleri

  Cari hesaplara ait nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin kaydedilmesi için Logo Start programındaki Kasa işlemlerinden Cari Hesap seçeneği kullanılır. Cari hesap nakit ödeme ve tahsilat işlem bilgileri, nakit tahsilat ya da ödeme işlem fişi üzerinden girilir. İşlem fişinin üst bölümünde, işlemin ait olduğu kasanın kodu ve işlem numarası bilgileri yer alır.

  İşlemin ait olduğu cari hesaba ait son durum ile borç, alacak ve toplamları F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Cari Hesap Toplamları ve Hesap Özeti seçenekleri ile incelenir.

 • Logo Start Kasadan Yapılan Cari Hesap İşlemlerinin Toplu Girişi

  Aynı fiş üzerinden birden fazla kasa işlemini kaydetmek için Toplu Kayıt Ekleme seçeneği kullanılır. Logo Start programında toplu Kayıt Ekleme, kasa işlemleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

  İşlem türü seçildikten sonra açılan pencereden aynı kasayı ilgilendiren işlemler satırlarda kaydedilir.

  Fişin üst bölümünde seçilen kasanın kodu yer alır. Bu bölümde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgiler kaydedilir. İşlem grup numarası alanında kaydedilecek işlemler için grup numarası verilir.

 • Logo Start Cari Hesap Ekranından Fiş Kaydetme

  Cari Hesaplar Listesi'nde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesap için;

  • Alınan ve verilen sipariş fişi
  • Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
  • Satınalma Faturası ile perakende ve toptan satış faturası
  • Kasadan tahsilat ve ödeme işlemi
  • Gelen ve gönderilen havale ve EFT banka işlemleri
  • Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri
  • Cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri doğrudan cari hesap kartları listesinden kaydedilir.
 • Logo Start Cari Hareketler

  Cari hesaba ait tüm hareketler Logo Start programında detaylı olarak takip edilebilir ve liste olarak alınabilir. Cari hesap hareketleri, cari hesap kartları listesinden listelenebilir. Hareketi oluşturan fiş incelenir gerekirse değişiklik yapılır. Cari hesap hareketlerine cari hesap kartları listesinden ulaşmak için, önce hareketleri listelenecek cari hesap daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hareketler menüsü seçilir.

 • Logo Start Cari Kart Siparişler

  Logo Start programında Sipariş Hareketleri seçeneği ile cari hesaplar listesinden cari hesap ile ilgili sipariş hareketlerini listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri cari hesaplar listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek önce hareketleri listelenecek cari hesap kartı, daha sonra sipariş hareketleri seçilir.

  Cari hesap sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablo satırlarında cari hesap kartına ait sipariş hareketleri aşağıdaki bilgilerle listelenir.

 • Logo Start Toplu Vade Farkı Hesaplatma

  Logo Start programında vade farkı hesaplarının toplu olarak yapılması mümkündür. Bunun için Cari Hesaplar Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Vade Farkı Hesapla seçeneği kullanılır.

  Vade farkı hesaplanacak cari hesaplar işaretlenip Toplu Vade Farkı Hesapla seçildiğinde Vade Farkı Hesapla penceresi açılır. Filtre satırlarında hesaplamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır;

 • Logo Start Cari Hesap Fişleri

  Logo Start ön muhasebe programında cari hesap fişleri, Cari Hesap program Bölümünde yer alır. Cari hesap fişleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

 • Logo Start Cari Fiş Türleri

  Logo Start ön muhasebe programında, cari hesaplara ait nakit ödeme, nakit tahsilat, cari hesaplar arası virman fişleri, borç ve alacak dekontları ile alınan ve verilen vade farkı faturaları Cari Hesap Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

  Cari hesaplara ait fişler, fiş türü adı altında gruplanır. Bu gruplama cari hesap fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Cari hesap fiş türleri şunlardır:

 • Logo Start Cari Fiş Bilgileri

  Logo Start ön muhasebe programında cari hesaplara ait borç alacak kaydının yapıldığı cari hesap fişleri üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;

  • Fiş başlığı
  • Fiş satırları
  • Fiş genel bilgileri

  bölümleridir.

 • Logo Start Cari Fiş Genel Bilgiler

  Logo Start programında cari hesap fişinin fiş geneli için geçerli olacak bilgiler fiş giriş penceresinin üst bölümünde ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

 • Logo Start Cari Fiş Satırları

  Logo Start programında cari hesap fişlerindeki satırlar yani fişin bu bölümünde girilecek satır sayısı sabit değildir ve bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya doğru kayar. Her fiş satırında işlenen, birbirinden kolonlar şeklinde ayrılmış olan bilgiler ise şunlardır:

 • Logo Start Cari Fiş Bilgi Girişi

  Logo Start 'ta cari hesap fişlerinde satırlarda ilgili kolonlarda gözükmeyen bazı bilgiler F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan seçeneklerle kaydedilir.

  Bakiye Eşitle: Bu seçenek viran, özel fiş ve açılış fiş türlerinde ağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Fişteki borç ve alacak toplamlarını eşitlemek için kullanılır.

  Vade Farkı: Bu seçenek alınan ve verilen vade farkı faturalarında F9 menüsünde yer alır.

 • Logo Start Cari Fiş İzleme Ekranı

  Hesap Toplamları: Logo Start 'ta cari hesaplara fiş kesilirken bazı kontroller yapılır, eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş iptal edilebilir. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir.

  Hesap Özeti: Cari hesabın borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlarla listeler.

 • Logo Start Cari Hesap Fişi Ödeme İşleri

  Logo Start 'ta Ödeme İşlemleri seçeneği, borç/alacak dekontları, vade farkı faturaları ve açılış fiş türlerinde F9 menüsünde yer alır. Satırlarda yer alan cari hesap hareketlerine ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceği listelenir ve izlenir.

  İşlemde herhangi bir ödeme planı kullanılmıyorsa vade tarihi işlem tarihine eşit tek parça halinde ve erken ödeme ve gecikme faizi sıfır olan bir hareket görüntülenir. Eğer işlemde ödeme planı varsa ödeme planlarına göre parçalanmış olan ödeme listesi satırlar halinde alınır.

 • Logo Start Cari ve Banka Fişinin İndirimli Ödemeyle İlişkilendirilmesi

  Logo Start 'ta faturaları borç takip ile kapatabilmek için Nakit Ödeme, Nakit Tahsilat cari hesap fişleri veya Banka Havale Fişleri(gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura Satış Faturası ise Nakit Tahsilat, Gelen Havale fişleri, Alım Faturası ise Nakit Ödeme, Gönderilen Havale fişleri kullanılır.

 • Logo Start Erken Ödeme İndirimi

  Borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. Logo Start programında indirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi, fatura üzerinden ulaşılan Ödeme hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında indirim alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir.

 • Logo Start Kredi Kartı Fişi

  Logo Start programında kredi kartı ile yapılan tahsilatlar ve ödemeler cari hesap fişleri arasında olan kredi kartı fişi yada firma kredi kartı fişi ile kayıt edilebilir. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde kredi kartı ödemelerine ait bilgilerin kaydedildiği fiş türüdür. Cari hesap fiş türleri arasında yer alır. Kredi kartı ile yapılan ödemelere ait bilgileri kaydetmek için cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında Kredi kartı fişi seçilir ve Ekle düğmesi tıklandığında açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir.