• Defter Raporu Beratı ve Logo ERP Ürünleri Üzerinden e - Defter Rapor Beratının Hazırlanması

  Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir.Söz konusu değişikliğe istinaden Gib’in yayınladığı duyuru için www.e.defter.gov.tr adresindeki duyurular bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

 • Logo GO 3 Tiger 3 Malzeme Ambar Durum Raporunda Seri / Lot Stok Yeri Bilgileri

  Bir malzemeden elimizde kalan miktarı ve bu miktarın hangi stok yerlerinde ve hangi lotlardan olduğunu tek bir raporda görmek için Logo Go 3, Logo Tiger 3, Logo Go Plus, Logo Tiger Plus programlarının içindeki Ambar Durum Raporu içerisine “Seri/Lot Stok Yeri Bilgiler = Gösterilsin / Gösterilmesin” filtresi eklenmiştir. Bu filtreye göre malzemelerin depodaki durumları izlenebildiği gibi seri numarası, stok yeri ve lot bilgileri de ayrıca görüntülenebilir.

 • Logo Tiger 3 Kullanıcı Dokümanları

  Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.

  Tiger 3 ERP Çözümleri; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

 • Logo Tiger 3 Aktarımlar

  Veri aktarımları ile firmanın farklı yerleşim birimleri arasındaki veri alışverişi yanında Logo uygulaması dışındaki bir yazılıma ya da tam tersi olacak şekilde Logo uygulaması dışındaki bir programda bulunan bilgilerin Logo uygulamasına aktarımı sağlanır.

  Aktarım işlemleri için, Logo Tiger 3 programında araçlar menüsünün altında yer alan Veri Aktarımı (İçeri) ve Veri Aktarımı (Dışarı) seçenekleri kullanılır.

 • Logo Tiger 3 Dışarıya XML Veri Aktarımı

  Logo Tiger 3 ERP yazılımında Veri Aktarımı (Dışarı) seçeneği ile aktarılacak bilgiler XML uzantılı bir dosyaya aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.

  Dosyaya aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Dosya Adı: Aktarım dosyasının adıdır.

 • Logo Tiger 3 İçeriye XML Veri Aktarımı

  Logo Tiger 3 ERP yazılımında Veri Aktarımı (İçeri) seçeneği ile aktarılacak bilgiler XML uzantılı bir dosyadan aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.

  Dosyaya aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

  Dosya Adı: İçeri aktarım işleminde kullanılacak dosyanın adıdır.

 • Logo Tiger 3 XML Şablon Tanımı

  Veri aktarımında XML şablonu kullanılarak aktarılacak alanlar belirlenir. Aktarılacak alanlar için filtre tanımları yapılır ve istenen koşulları taşıyan verilerin aktarımı sağlanır.

  XML şablonu tanımlamak için Logo Tiger 3 programında dosyaya Aktarım penceresinde XML Şablonları seçeneği kullanılır. Tanımlı XML dosyaları listelenir. Ekle seçeneği ile yeni şablon kaydedilir.

  Şablon tanım bilgileri şunlardır:

 • Logo Tiger 3 Veri Aktarımda Kullanılan Filtreler

  XML şablonları kullanılarak dışarıya yada içeriye veri aktarımı yapılacaksa ve alan bilgileri filtrelenerek aktarılacaksa Logo Tiger 3 te aktarım ekranındaki filtre seçenekleri sağ fare düğmesi menüsündeki Filtre Tanımla seçeneği ile belirlenir.

  Tanım penceresinde, filtreye ilişkin bilgiler (filtre adı, türü, içeriği, ne şekilde kullanılacağı vb.) kaydedilir. Tanımlı filtreler tür seçilerek kaydedilir. Seçilen alanın türüne göre filtre türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

 • Logo Tiger 3

  Genel Bakış

  Orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan Logo Tiger 3, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm iş süreçlerini verimli ve etkin şekilde yöneterek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

  Orta ve büyük ölçekli işletmeler için

  Logo Tiger 3, orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm faaliyetlerini tek noktadan, kolayca ve düşük maliyetlerle yönetmeyi sağlıyor. Tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler merkezi ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Böylece iş süreçlerinde verimlilik kazanan işletmeler, gereksiz iş yükünden kurtularak rekabet avantajına ve inovasyona kaynak ayırabiliyor.

 • Logo Tiger 3 ERP Programı Özellikleri ve Kullanıcı Dokümanı

  Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.

  Tiger 3 ERP Çözümleri; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

 • Logo Muhasebe Bağlantı Kodlarını Excel'e Aktarmak

  Logo GO 3, Logo Tiger 3, Logo Tiger Wings ve Logo Tiger 3 Enterprise programlarında ön modülde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için kullanılan muhasebe bağlantı kodları Excel 'e aktarılabilir.

  Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında yapılan tanımlamalarının listelenmesi ve raporlanabilmesi amacıyla excele aktarılması işlem adımları için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

 • Enflasyon Muhasebesi

  Mali tablolar, muhasebe hareketlerinin raporlanması ve rapor sonuçlarının yorumlanması işlevini yerine getiren ve bu anlamda ilgililere doğru bilgileri verecek şekilde düzenlenme zorunluluğu olan tablolardır.

 • Logo Tiger 3 Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi

  Genel Fiyat Düzeyi Muhasebesi, tarihi değerlere göre tutulan geleneksel muhasebesinin terk edilmesini gerektirmez. Aksine klasik muhasebeye göre düzeltme işlemi yapar. Getirdiği farklılık ise bakiyeleri tarihi değerleri ile değil, bugünkü para birimi ile ifade etmesidir.

 • Logo Tiger 3 Fiyat Endekslerinin Tanımlanması / Oluşturulması / Seçimi

  Fiyat Endeksi Türü Tanımlama

  Fiyat Endeksleri firma bağımsız olup Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Fiyat Endeks Türleri menüsü ile ulaşılan pencerede tanımlanır.

  Türü bilgisi, ilgili endeksin veri aktarımı vasıtasıyla internetten aktarılan bilgilerine ulaşma esnasında yararlanılacak bir bilgidir. Önceden tanımı türler arasından seçim yapılabilir. Türler;

 • Logo Tiger 3 Enflasyon Muhasebesi Hesap Tiplerinin Belirlenmesi

  Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılmak üzere hesap kartları içine Hesap Tipi alanı yer alır.

  Hesap karakteristiği aşağıdaki seçeneklerden oluşur:

 • Enflasyondan Etkilenmeyen Hareketler

  Mali tabloların enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş değerlerinin dökümünün alınması işleminde kullanıcı bazı muhasebe hesaplarına ilişkin hareketlerin düzeltme işlemine katılmasını istemeyebilir. Örneğin maddi duran varlıkların yeniden değerleme tutarları enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme işlemine tabi tutulmaz. Benzer şekilde borsa değerine göre değerlenmiş menkul kıymetler düzeltme işlemlerine tabi tutulmaz.

 • Enflasyon Muhasebesi Fişi

  Logo Tiger 3 ERP Programındaki muhasebe fiş türlerine, hesap toplamlarını etkilemeyen ancak enflasyon muhasebesi tarafından dikkate alınan "Enflasyon Muhasebesi" isimli bir fiş türü eklenmiştir.

  Fiş formu, özel fiş formundadır.

  Düzeltme fişi "Hesap Dışı" parametresinin tüm satırlar için öndeğeri "Evet" dir.

 • Logo Tiger 3 Enflasyon Muhasebesi Karşı Hesaplar

  Daha önce de aktarıldığı gibi, enflasyon muhasebesinde düzeltme işlemi endeksler yardımıyla yapılır. Endeks hesaplamasında giriş hareketleri için hareket tarihindeki (ayındaki) ve hareket ayından önceki aydaki endeks bilgisinden yararlanılır. Çıkış hareketleri ise giriş hareketleri ile ilişkilendirilir ve harekete ilişkili olduğu aylardaki fiyat endeksinin ağırlıklı ortalaması atanır. Ancak bazı giriş hareketlerinin endeksi, hareket ayının endeksinden bağımsız hesaplanır. Çünkü düzeltmenin hareket tarihine göre yapılması anlamlı olmayacaktır.

 • Logo Tiger 3 Enflasyon Muhasebesi Giriş/Çıkış Hareketleri İlişkilendirme

  Giriş Çıkış Hareketleri İlişkilendirme işleminin amacı Parasal Olmayan Muhasebe Hesaplarının Muhasebe Çıkış Hareketlerini FIFO yöntemine göre Muhasebe Giriş hareketleri ile ilişkilendirmektir. Böylelikle herhangi bir parasal olmayan değer çıkışının hangi dönemdeki girişten kaynakladığı tahmininde bulunulmaktadır. (Tutar eşleştirme)

  Giriş Çıkış Hareketleri İlişkilendirme Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Giriş Çıkış Hareketleri İlişkilendirme seçeneği ile kaydedilir.

 • Logo Tiger 3 'te Fiyat Endekslerinin Atanması

  Fiyat Endeksi Atama işlemi Genel Muhasebe/İşlemler/Fiyat Endeksi Atama menüsü ile yapılır. İşlemin amacı, muhasebe giriş/çıkış hareketlerine ticari sistemde belirtilmiş fiyat endeksinin ilgili değerini atamaktır. Açılan pencerede fiyat endeksi atanacak hareketlerin tarihi ve hangi işlemlere (giriş/çıkış) fiyat endeksi atanacağı belirtilir.

  İşlemler şunlardır: